Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org พิมพ์

“ความนับถือ” กับ “ความกรุณา”

16 สิงหาคม 2021 |   โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีน

(Minghui.org) ฉันมักได้ยินเพื่อนผู้ฝึกพูดกับผู้คนว่า “ถ้าคุณมีความกรุณากับผู้ฝึกต้าฝ่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดี” หรือ “คุณจะได้รับสิ่งที่ดีหากปฏิบัติต่อต้าฝ่าด้วยความกรุณา” จากประสบการณ์พวกเรา เราทราบว่าข้อความเหล่านั้นส่งผลที่ดีต่อผู้คนได้ บางคนรู้สึกว่ามีบางอย่างกระทบใจ และเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเข้าใจความจริงเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่า แต่ไม่นานมานี้ฉันสังเกตได้ว่ามีบางประเด็นซ่อนอยู่ในข้อความเหล่านี้

ประเด็นที่ 1. ข้อความเหล่านี้ค่อนข้างคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนแกล้งทำเป็นห่วงใยผู้ฝึกแล้วกดดันให้พวกเขาลงนามในคำกล่าวรับประกันในช่วงของการรณรงค์ "กำจัดให้เหลือศูนย์ (zero-out)" (ความพยายามร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้ฝึกทุกคนที่อยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลประกาศเลิกฝึกฝ่าหลุนกง) พวกเขาบอกว่า "คุณยังฝึกที่บ้านได้หลังจากผ่านขั้นตอนการลงนามในเอกสารอย่างเป็นทางการแล้ว" ในความคิดของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็น “การปฏิบัติต่อผู้ฝึกต้าฝ่าด้วยความกรุณา”

ประเด็นที่ 2 เมื่อเราพูดว่าบางคนปฏิบัติต่อต้าฝ่าด้วยความกรุณา เรากำลังวางบุคคลนั้นไว้สูงเกินไป จากความหมายชั้นพื้นผิว บุคคลนั้นมีความปรานีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และต้าฝ่าก็เป็นฝ่ายรับความเอื้อเฟื้อนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะคิดว่าผู้ให้เหนือกว่าผู้รับ แต่ว่าไม่มีใครเหนือกว่าต้าฝ่าได้ แม้ว่าคำกล่าวนี้โดยตัวเองไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ฝึกอยู่เหนือต้าฝ่า แต่ก็ยังมีความนัยทางจิตวิทยาที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อฝ่าหลุนต้าฝ่า

อาจารย์กล่าวว่า

“มนุษยชาติสามารถแสดงออกซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาและความเคารพที่สมควรมีต่อต้าฝ่าที่ปรากฏอยู่ในโลก นั่นก็จะนำความผาสุกหรือความรุ่งโรจน์มาสู่คน สู่ชนชาติ หรือประเทศ” (“ลุ่นอวี่” จ้วนฝ่าหลุน)

ฝ่าครอบคลุมความหมายมากมาย ความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับประโยคข้างต้นจาก "ลุ่นอวี่" คือ ผู้ฝึกหรือศิษย์ฝ่าหลุนต้าฝ่าควรเคารพต้าฝ่าและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ฝึกก็ควรให้ความนับถือเช่นกัน คำว่า "นับถือ" เป็นคำอธิบายทัศนคติของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ฝึกที่ควรมีต่อต้าฝ่าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ต้าฝ่าเป็นที่เคารพและสมควรอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความนับถือ

ที่จริงการประทุษร้ายผู้ฝึกต้าฝ่าก็คือการประทุษร้ายต้าฝ่า ถ้าผู้คนนับถือต้าฝ่า พวกเขาก็จะไม่ประทุษร้ายผู้ฝึกต้าฝ่า การนับถือต้าฝ่าและผู้ฝึกต้าฝ่าคือวิธีที่คนควรปฏิบัติกับต้าฝ่าและผู้ฝึกต้าฝ่า ไม่ควรอธิบายว่า “มีความกรุณาต่อต้าฝ่า” ไม่มีใครควรประทุษร้ายต้าฝ่า ใครก็ไม่สามารถพูดว่า “ไม่ประทุษร้ายต้าฝ่าโดยเด็ดขาด” หรือ “ประทุษร้ายต้าฝ่าให้รุนแรงน้อยลง” เหมือนพูดว่า “มีความกรุณาต่อต้าฝ่าและผู้ฝึกต้าฝ่า”

เมื่อเราอธิบายความจริงกับผู้คน โดยเฉพาะกับคนที่ใส่ใจกับสุขภาพและความผาสุกของตัวเองและครอบครัว ฉันแนะนำว่าเราควรพูดประมาณว่า “การให้ความนับถือต้าฝ่าจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดี” จะเรียบง่ายกว่าและเข้าใจได้ง่ายกว่า และยังสอดคล้องกับคำสอนของท่านอาจารย์ด้วย ฉันคิดว่าจะเหมาะสมกว่า

หมายเหตุจากบรรณาธิการ: บทความนี้เป็นเพียงการแสดงความเข้าใจของผู้เขียนในสภาพการบำเพ็ญในปัจจุบันของเขาซึ่งมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนความเข้าใจในหมู่ผู้ฝึก เพื่อให้พวกเรา "ศึกษา และบำเพ็ญ เปรียบเทียบซึ่งกันและกัน" (“บำเพ็ญจริงจัง,” หงอิ๋น)

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ