(Minghui.org) บุคคลที่กล่าวถึงในบทบรรณาธิการก่อนหน้าได้พูดสิ่งที่ต่อต้านต้าฝ่าและเสินยวิ่น ต่อต้านอาจารย์อย่างเปิดเผย และใช้ “สื่อ” มาอ้างเพื่อรวบรวมสิ่งที่เรียกว่า “หลักฐาน” จากผู้ฝึก สายลับใช้วิดีโอที่คนนี้ผลิตไปเปลี่ยนแปลงผู้ฝึก (ยุยงพวกเขาให้ต่อต้านต้าฝ่า) และปลุกปั่นให้เกิดปัญหา

อาจารย์สอนเรา :

“ในช่วงเวลาสำคัญนี้ คนที่เห็นดีเห็นงามก็ต้องหาตัวให้เจอ เป้าหมายคือจะคัดพวกเขาทิ้งไป นี่ก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่อิทธิพลเก่าอยู่เบื้องหลังใช้คนที่ก่อกวนในปัจจุบันนี้” (“การซิวเลี่ยนต้าฝ่าคือเข้มงวด”)

ในช่วงเวลาสำคัญก่อนการกำจัดทิ้งจะเกิดขึ้น (ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่แค่กรณีนี้) เฉพาะคนที่บำเพ็ญจริงเท่านั้นที่จะสามารถมองปัญหาด้วยฝ่าและยืนหยัดเจิ้งเนี่ยน ขณะที่คนยโสและคิดว่าตัวเองถูกต้องบวกกับความคิดและฉิงของคนจะยังคงไม่แจ่มชัดต่อไป คนเหล่านี้คือคนที่อิทธิพลเก่าต้องการค้นหาออกมา

ท่ามกลางความขัดแย้ง บางคนคิดอยู่เสมอว่า “อาจารย์จะถูกหลอก” “อาจารย์ไม่ทราบ” หรือ “อาจารย์ไม่รู้เท่าฉัน” คนเช่นนั้นไม่ยอมรับและปฏิเสธบทความที่กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ยเผยแพร่ แม้ว่าโดยแท้จริงแล้วผู้ฝึกเป็นผู้เขียนบทความเหล่านี้ บทความเหล่านี้ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนการบำเพ็ญส่วนบุคคล แต่เป็นการสะท้อนความเมตตาของอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ อะไรปกปิดจิตใจของคุณอยู่ พฤติกรรมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เกิดจากการมองปัญหาด้วยความคิดและฉิงของคนหรือ เวลานานเข้า คุณจะยังคงเป็นศิษย์ต้าฝ่าได้อย่างไร เมื่ออิทธิพลเก่ากระทำการที่เป็นอันตรายต่อคุณ การโต้เถียงและข้ออ้างของคุณจะช่วยคุณได้หรือ

มีคนทำและประเมินเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ฉิงของคนมานานแล้วโดยไม่อยู่ในฝ่า พวกเขาไม่ยอมรับอาจารย์และฝ่าที่อาจารย์สอน แต่วางฉิงและความคิดแบบมนุษย์ของตัวเองไว้สูงกว่า ความวุ่นวายและสิ่งไม่ดีทั้งหมดมีสาเหตุมาจากฉิงของคน อาจารย์กล่าวในจ้วนฝ่าหลุนว่า “เจิน ซั่น เหยิ่น เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวที่จะประเมินคนดีคนเลว” ในช่วงเวลาวิกฤต จากฝ่าที่ท่านอาจารย์สอน เจิ้งเนี่ยนของศิษย์ต้าฝ่าดูจากการที่เราใช้ฝ่ามองดูเรื่องราวและประเมินตัวเองเท่านั้น

ฉิงของคนเป็นสสารภายในสามภพ ท่านอาจารย์สอนเราว่า “…มนุษย์จมอยู่ในฉิง ยากที่จะสลัดให้หลุด ออกห่างจากฉิงไม่ได้ก็ไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติ ไม่สามารถยกระดับ” (การบรรยายฝ่า ณ ที่ประชุมครั้งแรกในอเมริกาเหนือ) ถ้าเราไม่ค้นหาจากภายในอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ยากมากที่จะหลุดจากการควบคุมของฉิงของคน

เมื่อคนอื่นวุ่นวาย อย่าปล่อยให้ใจของเราหวั่นไหวเพื่อไม่ให้พื้นที่แก่การก่อกวน เฉพาะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นที่มั่นคงในต้าฝ่าอย่างแท้จริงและไม่ยึดติดกับตัวเองเท่านั้น เราจึงจะสามารถทำในสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวในเดือนมิถุนายน 1999 ในตอนท้ายของการบรรยายฝ่าในฝ่าฮุ่ยภาคกลางสหรัฐอเมริกา “การไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยสามารถยับยั้งการหวั่นไหวนับหมื่นได้”

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับธาตุแท้ที่ท่านอาจารย์เปิดเผยให้แก่เรา เช่นนั้นเมื่อคุณประสบกับปัญหา คุณได้บำเพ็ญเอาความคิด ฉิง และจิตยึดติดของคนอะไรออกไปบ้าง จงรีบตื่น ! มีเพียงการก้าวออกจากฉิงของคนเท่านั้น คุณจึงจะมีเจิ้งเนี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้น ให้ก้าวออกจากอันตรายที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้ให้คุณ และกลับคืนสู่ต้าฝ่า เมื่อนั้นคุณจึงจะทะนุถนอมตัวเองและทะนุถนอมต้าฝ่าอย่างแท้จริง

กองบรรณาธิการหมิงฮุ่ย

5 กันยายน 2023