การบรรยายฝ่า ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยเมืองหลวงสหรัฐอเมริกา

หลี่ หง จื้อ
22 กรกฏาคม 2007

“20กรกฎาคม” วันนี้กล่าวสำหรับพวกเราแล้วนับเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่ง เป็นไปได้อย่างมากว่า ในประวัติศาสตร์ของอนาคตมันจะกลายเป็นวันที่สำคัญมาก นับจากศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้ายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านมาถึง 8 ปีแล้ว ในระหว่างขั้นตอนนี้ ศิษย์ต้าฝ่าได้ก้าวผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนานา ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เริ่มตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ไม่รู้ว่าจะเผชิญกับการประทุษร้ายครั้งนี้อย่างไร ต่อเมื่อทุกท่านค่อยๆเข้าใจแล้วว่าควรจะไปทำอย่างไร ไม่เพียงรู้แล้วว่าควรจะไปทำอย่างไร แต่ความรุนแรงของการประทุษร้ายยังทำให้ทุกท่านมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีสติยิ่งๆขึ้น

ต่อการประทุษร้ายครั้งนี้ ชีวิตที่แตกต่างกันในระดับชั้นที่แตกต่างกัน พวกเขามีการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน บ้างเข้าใจว่านี่คือเส้นทางหนึ่งของการทดสอบที่จำเป็นจะต้องผ่านไป บ้างเข้าใจว่า(การประทุษร้ายครั้งนี้)เกิดขึ้นเพราะไปแตะต้องถูกองค์ประกอบเก่าทั้งหมดของจักรวาลเข้าแล้ว บ้างก็เข้าใจว่าเป็นการปูทางให้กับศิษย์ต้าฝ่า ชีวิตในระดับชั้นต่ำเข้าใจว่า เมื่อสิ่งที่ถูกต้องปรากฏออกมาแล้ว สิ่งที่ชั่วร้ายย่อมจะต้องมาทำลายล้าง ไม่ว่าชีวิตในระดับชั้นต่างๆกันจะรับรู้กันอย่างไร ข้าพเจ้าก็จะทำในเรื่องของข้าพเจ้าให้ดี ศิษย์ต้าฝ่าจะต้องเดินบนทางของตนเอง เมื่อเผชิญกับการทดสอบต่างๆ การรบกวนของทุกข์ภัยต่างๆดังกล่าว ทุกท่านก็เปลี่ยนแปลงสุกงอมยิ่งๆขึ้นแล้ว

ในชั่วระยะใกล้ๆ นี้ ข้าพเจ้าไม่ต้องห่วงพะวงเรื่องอะไรมากมายแล้ว เพราะทุกท่านสุกงอมกันแล้ว รู้ได้ว่าจะไปทำกันอย่างไรในแต่ละโครงการของการช่วยเหลือสรรพชีวิต ทุกท่านต่างแบกรับงานกันหลายโครงการ ทำอย่างมีสติและเป็นฝ่ายดำเนินการเอง อีกทั้งยังทำได้ดีมากดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ห่วงกังวลอะไรอย่างนั้นแล้วเหมือนกับในปีนั้นเมื่อการประทุษร้ายเริ่มต้นขึ้น ที่ต้องคอยปรับแก้เส้นทางนี้ของการบำเพ็ญและช่วยเหลือสรรพชีวิตของศิษย์ต้าฝ่าในระหว่างการประทุษร้ายให้เดินไปด้วยดี เดินไปอย่างถูกต้องในท่ามกลางการประทุษร้ายสามารถอธิบายความจริงได้กระจ่างยิ่งขึ้น ดังนั้นในช่วงเวลานั้นทุกท่านจึงมักเห็นว่าข้าพเจ้าจะมีบทความสั้นๆที่ต่างกันตีพิมพ์ออกมา จุดประสงค์คือการปรับแก้เส้นทางที่พวกท่านเดินอยู่ให้ถูกต้องเป็นระยะ ๆในระยะใกล้ ๆนี้ก็ค่อนข้างน้อยเพราะพวกท่านนั้นสุกงอมแล้วจริงๆทุกท่านรู้แล้วว่าจะไปทำกันอย่างไร และก็ไม่ต้องห่วงพะวงอย่างนั้นอีกแล้ว ในขณะนี้ทุกท่านก็คือจะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นมีผลสะท้อนมากยิ่งขึ้น ช่วยเหลือคนให้มากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากสิ่งที่พวกท่านแต่ละคนต้องประสบต้องบุกเบิก ขณะเดินอยู่บนเส้นทางสู่การหยวนหมั่นในช่วงสุดท้ายแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ของพวกท่านก็คือการช่วยเหลือคน หากไม่มีเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าขอบอกกับทุกท่านว่าการบำเพ็ญของพวกท่านก็สิ้นสุดตั้งนานแล้ว กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ในระหว่างการบำเพ็ญพวกท่านได้ทำในสิ่งที่พวกท่านสมควรทำ แต่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาทิเช่นคนในสังคมมนุษย์ ไม่ใช่ชีวิตนั้นในอดีตที่เทพสร้างขึ้นมาอีกแล้ว ชีวิตของคนได้ถูกทดแทนโดยเทพแล้ว ดูจากรูปโฉมภายนอกยังเป็นคน โดยแก่นแท้เป็นชีวิตที่มาจากระดับชั้นต่างๆ ของมิติต่างๆแล้ว ดังนั้นคนในสังคมมนุษย์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความสามารถ ล้วนแต่สูงกว่ามนุษย์ในยุคใด ๆ ในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ที่ประสบเป็นสิ่งที่ในอดีตไม่เคยมีเมื่อก่อน ในการจัดวางนั้น นอกเหนือจากการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าแล้ว ต่อจากนั้นก็จะมีคนส่วนหนึ่งเหลือรอดอยู่เป็นคนของอนาคต ในระหว่างขั้นตอนนี้จะปรากฏการกวาดล้างใหญ่ เรื่องราวเหล่านั้นที่นักพยากรณ์ได้ทำนายกันไว้ ล้วนเกิดขึ้นแล้ว ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคงมีแต่ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ที่ข้าพเจ้าเริ่มการเจิ้งฝ่า ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในนั้นก็มีสาเหตุทางด้านนี้เรื่องเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนไปแล้ว

เช่นนั้นแล้วทุกท่านจะปฏิบัติอย่างไรต่อชีวิตเหล่านี้ พูดจากอาจารย์ที่ตรงนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าคนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลือ ชีวิตเหล่านี้ควรค่าแก่การช่วยเหลือจักรวาลนั้น นอกเหนือจากตรีภูมิแล้วร่างนภาที่กว้างใหญ่ล้วนแต่เป็นเทพ แน่ละ เมื่อมองลงมาจากร่างนภาที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก เทพในระดับชั้นต่างๆที่อยู่ต่ำลงมา ในสายตาของพวกเขา ที่แท้แล้วก็เหมือนกับที่เทพมองคนจักรวาลเก่าในอดีตนั้น การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป ดับสูญ เป็นสิ่งที่แน่นอนเด็ดขาด ฉะนั้นกฎเกณฑ์ของจักรวาลไม่ใช่เป็นอย่างที่มนุษย์คิดกัน เช่นนั้น คือไร้ซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก กฎเกณฑ์ชนิดนี้อยู่เหนือความเมตตาที่กล่าวถึงกัน ในขณะที่เทพทำการช่วยเหลือคน นั่นก็คือกฎเกณฑ์พวกที่ลงมาสู่ตรีภูมิ แม้ว่าจะมีเทพของระดับชั้นต่างๆ กันพวกเขาล้วนแต่มีความศรัทธาอย่างมั่นคงต่อต้าฝ่า และการเจิ้งฝ่า จึงมาถึงโลกมนุษย์ พวกเขาต่างต้องการมารับฝ่าที่นี่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยต้าฝ่าอีกแรงหนึ่งในช่วงเวลาของการเผยแพร่ฝ่า ดังนั้นกล่าวสำหรับชีวิตเหล่านี้ ไม่ว่าระดับชั้นจะเป็นอย่างไร ความคิดที่ถูกต้องอันมั่นคงของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะเมื่ออยู่ในเขตแดนของเทพมองดูคน สังคมมนุษย์นั้นก็ช่างน่ากลัวเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะคือพวกเขายังสามารถมองเห็นว่ามนุษย์ในช่วงที่ไม่ดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไร แต่พวกเขาก็ยังกล้าที่จะมากันอย่างนี้ นั่นก็คือมีความศรัทธามั่นคงต่อต้าฝ่า พวกเขาคิดว่าการเจิ้งฝ่าจะต้องสำเร็จ ฝ่าต้องสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ต้าฝ่าจะต้องประสบความสำเร็จ (เสียงปรบมือดังสนั่น) การเจิ้งฝ่าจะต้องสำเร็จดังนั้นพวกเขาจึงมาสู่โลกมนุษย์ด้วยจิตใจที่กล้าหาญอย่างเทพ ที่ข้าพเจ้าพูดตรงนี้ไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าไม่ใช่ผู้ฝึกที่ได้ฝ่าก่อนหรือหลัง ในช่วงเวลาที่ต่างกันที่ข้าพเจ้าพูดคือสภาพโดยรวมของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ ชีวิตและเรื่องราวมากมายในสังคมมนุษย์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหมดแล้ว สำหรับชีวิตอย่างนี้ พวกเราต้องไปทำ ต้องไปช่วยเหลือ

ในยุคเจิ้งฝ่าในช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ชีวิตชนิดไหนที่มีค่าละสามารถมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อต้าฝ่า และยังทำเช่นนี้ได้ในทางปฏิบัติชีวิตชนิดนี้จึงมีคุณค่าฉะนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่อพูดจากที่ตรงนี้ของข้าพเจ้าเอง หรือจากความรับผิดชอบของศิษย์ต้าฝ่าก็ดี พวกเราล้วนมีความรับผิดชอบอันนี้สมควรไปทำเรื่องนี้ดังนั้นศิษย์ต้าฝ่าจึงต้องช่วยเหลือชาวโลกช่วยเหลือสรรพชีวิตพวกท่านอยู่ในสังคมมนุษย์ได้เปิดโครงการมากมายช่วยเหลือคนทำเรื่องที่คล้ายกับกิจกรรมของสังคมคนธรรมดาสามัญดูไปคล้ายกับเรื่องของคนธรรมดาสามัญแต่ว่าจุดประสงค์และเป้าหมายแตกต่างกันหนังสือพิมพ์ก็ดี เว็บไซด์ก็ดีก็ได้อาศัยวิธีการที่แตกต่างกันมากมายของสังคมคนธรรมดาสามัญแสดงทั้งหมดนี้ออกมาที่จริงก็ล้วนแต่เป็นการช่วยเหลือชาวโลกดูไปแล้วคือการขอรับการช่วยเหลือที่จริงคือการช่วยเหลือพวกเขาไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการช่วยเหลือกำลังเงินกำลังคนกำลังวัตถุหรือในด้านต่างๆรวมทั้งการอธิบายความจริงกับรัฐบาลประเทศต่างๆก็ดีการสัมผัสติดต่อกับกลุ่มคนต่างๆในสังคมก็ดีหรือการติดต่อกับสังคมในด้านต่างๆก็ดีล้วนแต่ไม่ใช่ทำเพื่อฝ่าหลุนกงเองและไม่ใช่เพื่อการบำเพ็ญส่วนตัวของพวกท่านการบำเพ็ญของพวกท่านล้วนไม่เกี่ยวข้องกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้คือเพื่อการช่วยเหลือคน ในขณะที่พวกท่านกำลังสัมผัสกับคนก็คือกำลังช่วยเหลือคน อาศัยการอธิบายความจริงบอกให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนเข้าใจความจริงก็เป็นการช่วยเหลือคนหลังจากเข้าใจความจริงแล้วบังเกิดผลทางด้านที่ดี ก็เพื่อช่วยเหลือคนเช่นกันและพูดได้ว่า หลังจากบรรลุผลให้คนธรรมดาสามัญเข้าใจได้แล้วสามารถให้การสนับสนุนได้ในระดับหนึ่งผลกระทบจากการสนับสนุนนี้ก็ยังคงเป็นการช่วยเหลือคน กระทั่งว่ากำลังทำเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าจะทำเรื่องเหล่านั้นสำเร็จก็ดีไม่สำเร็จก็ดีล้วนเป็นการช่วยเหลือคนอยู่ล้วนเป็นการอธิบายความจริงอยู่นี่คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าทำกันถ้าหากไม่ทำเรื่องเหล่านี้การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าก็สิ้นสุดไปแล้วดังนั้นสิ่งที่พวกท่านทำอยู่ในขณะนี้ล้วนมุ่งต่อสรรพชีวิต

ในการบรรยายธรรมครั้งที่แล้วข้าพเจ้ายังพูดถึงว่าการหยวนหมั่นของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนไม่เป็นปัญหาแล้วในขณะนั้นหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจที่จริงก็คือความหมายนี้แน่นอนในขั้นตอนนี้ คล้ายกับว่าได้ยืดเส้นทางที่ศิษย์ต้าฝ่าจะเดินออกไปเช่นนี้จึงปรากฏว่าด้านการยกระดับของแต่ละคนมีความเชื่องช้าไปบ้างแต่ว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อทุกท่านการทำเรื่องนี้(การช่วยเหลือคน)โดยตัวมันเองก็คือ เป็นการสถาปนาธรรมานุภาพที่ใหญ่ยิ่งขึ้นช่างยอดเยี่ยมแล้วเพราะเขานั้นทำไปเพื่อสรรพชีวิตไม่ใช่เพื่อการได้อะไรสำหรับตนเองไม่เพียงแต่เพื่อการบำเพ็ญของแต่ละคน

ฉะนั้นระหว่างขั้นตอนที่ทุกท่านทำเรื่องนี้ ย่อมจะมีส่วนต่างๆที่ไม่เป็นไปตามที่คิดและมีคนที่ไม่เข้าใจหรือกระทั่งมีผู้ฝึกที่ไม่เข้าใจเนื่องจากมักจะมีทั้งผู้ที่ก้าวหน้า และผู้ที่ไม่ก้าวหน้ามักจะมีผู้ฝึกที่ก้าวเข้ามาใหม่กับผู้ฝึกที่มาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันดังนั้นการรับรู้การมองปัญหา ล้วนไม่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ฝึกจำนวนหนึ่งที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่ในสภาพถูกกดดันมาช้านานอยู่ในวัฒนธรรมพรรค อยู่ในสภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ถูกวัฒนธรรมพรรคบิดเบือนไปมีความนึกคิดที่ผิดแปลกไปโดยสิ้นเชิงชนิดหนึ่งผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่ไม่เพียงแต่ผู้ฝึกคนธรรมดาสามัญก็เป็นเหมือนกันหลังจากที่มาถึงสังคมสากลประเทศ พบว่าในสังคมที่ปกติ สิ่งที่คนคิดนึกกันพฤติกรรมของคนทั้งหมดนั้น ไม่เหมือนกับของคนจีนแผ่นดินใหญ่กระทั่งเคยชินกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในท่ามกลางวัฒนธรรมพรรคและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างคนกับคนพอมาถึงสังคมสากลประเทศแล้วกลับรู้สึกว่าคนในต่างประเทศช่างโง่เขลามากชาวต่างประเทศไม่เข้าใจความเคยชินในการดำเนินชีวิตนิสัยและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนของพวกเขาที่จริงสภาพสังคมสากลประเทศจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ปกติท่านไม่ต้องใช้ความคิดมากจนเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันในเรื่องนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนปลิ้นปล้อนอย่างนั้นนี่คือมนุษย์ที่ปกติ

ที่จริงไม่ว่าท่านนี้จะฉลาดอย่างไรปลิ้นปล้อนอย่างไรผลสุดท้ายก็เหมือนกันที่พูดว่าคนๆนี้ทึ่มมาก ท่านรู้สึกว่าเขาทึ่มเขาไร้เดียงสาส่วนคนนั้นปลิ้นปล้อนมากไม่ว่าท่านจะเดินกันอย่างไรบนเส้นทางชีวิตของคนผลสุดท้ายก็เหมือนกันมิใช่เพราะว่าความปลิ้นปล้อนของคนก็จะเกิดการเปลื่ยนแปลงอะไรได้และมิใช่เพราะว่าเขาไร้เดียงสาก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ความปลิ้นปล้อนมีแต่ทำให้ตนเองเปลี่ยนเลวลง ในระหว่างที่ก่อกรรมยังทำให้คนลื่นไถลลงไปสภาพแวดล้อมโดยรอบกับความตึงเครียดของตน สามารถทำให้ใจคนยิ่งซับซ้อนความนึกคิดที่ซับซ้อนได้แต่ทำให้ตนเองแย่ลงไปอีก

พูดมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้าก็ขอพูดอีกสักหน่อยในช่วงระยะใกล้ๆนี้ผู้ฝึกจำนวนหนึ่งที่ทยอยออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ต้องพยายามติดต่อสัมพันธ์กับผู้ฝึกที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่มากสักหน่อยเปิดอกพูดมากสักหน่อยเปิดเผยตนเองอย่างชัดแจ้งรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสากลประเทศจึงเป็นรูปแบบปกติของการดำเนินชีวิตของคนอย่างน้อยที่สุดคือรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันแน่ละหากเปรียบกับคนโบราณที่ไม่มีเทคโนโลยียุคปัจจุบันนั่นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง ในยุคนั้นย่อมดีกว่านักจึงขอพูดเจาะจงแต่ยุคปัจจุบันหากพูดตามลักษณะสังคมยุคปัจจุบันสมควรพูดได้ว่าค่อนข้างปกติดังนั้นในด้านนี้จึงควรติดต่อแลกเปลี่ยนกับผู้ฝึกต่างประเทศมากสักหน่อยอย่าปฎิบัติต่อสังคมนี้โดยเอาแต่ยึดถือวิธีคิดตามรูปแบบวัฒนธรรมพรรคของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ผ่านมาคนจำนวนมากที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นปกติเนื่องจากอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานในฐานะศิษย์ต้าฝ่าท่านต้องยืนยันความจริงให้ฝ่าต้องทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำท่านไม่อาจจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ท่ามกลางช่วงเวลายาวนานไม่มีเวลามากอย่างนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำได้ไม่ดีเมื่ออยู่ในประเทศจีน เคยทำผิดไปแล้วเจิ้งฝ่ายังไม่สิ้นสุดท่านรีบไล่ตามขึ้นมาแน่ละกล่าวสำหรับผู้ฝึกใหม่ข้าพเจ้าคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่จนเกินไปศึกษาฝ่าให้มากๆพยายามตามให้ทันตามให้ทันสถานการณ์การเจิ้งฝ่า

แน่ละพวกท่านก้าวผ่านมาในท่ามกลางลมฝนเป็นเวลานานเช่นนี้ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในสังคมมนุษย์ได้ช่วยเหลือคนไว้มากมายที่จริงก็ได้พลิกกลับผลกระทบของพิษร้ายที่สื่อของคอมมิวนิสต์จีนเคยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อตอนเริ่มต้น 20 กรกฎาคม ปี 99ในเวลานั้น สื่อทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลกต่างถ่ายทอดการโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้นตามกระบอกเสียงของพรรคมารเท่ากับทำการโฆษณาชวนเชื่อประทุษร้ายแทนมันจุดนี้ในสังคมตะวันตกพวกเขาไม่ได้มีสติเพียงพอ คิดไม่ถึงว่าพรรคมารนี้จะชั่วร้ายอย่างนี้และไม่ได้รับรู้อย่างแจ่มชัดอย่างนั้นต่อพรรคมาร การเผชิญกับเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่ใส่ร้ายป้ายสีพวกเราไปทั่วโลกในด้านที่เลวอย่างขนานใหญ่อย่างนี้นั้น แรงกดดันนั้นหนักมาก แต่ศิษย์ต้าฝ่าโดยเฉพาะคือผู้ฝึกเก่า ไม่ได้ถูกทำให้กลัวจนล้มคว่ำไปและศิษย์ต้าฝ่าในสังคมนานาประเทศก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเริ่มต้นทุกท่านเพียงแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อมาค่อยๆรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าควรจะไปปฏิบัติอย่างไรในช่วงเวลานี้ คนจำนวนมากต่างใคร่ครวญว่าที่แท้ฝ่าหลุนกงเป็นดังคำโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นของพรรคมารหรือไม่หลักพลังที่ฉันฝึกอยู่ที่แท้ถูกต้องหรือไม่แน่ละเมื่อเผชิญกับการใส่ร้ายป้ายสีที่ชั่วร้ายเช่นนี้ชีวิตจำนวนมากล้วนผ่านการใคร่ครวญอยู่ระยะหนึ่งไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายศิษย์ต้าฝ่าก็ทำได้ดีมากส่วนมากล้วนก้าวผ่านมาได้แล้วและได้ร่วมกับอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของเจิ้งฝ่า พลิกกลับสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้วกระทั่งทำให้สุดท้ายกระบอกเสียงที่ถูกพรรคมารควบคุมทั้งหมดไม่กล้าใส่ร้ายป้ายสีพวกเราอีกในสังคมนานาชาติมันไม่กล้ากุเรื่องเท็จอีกเพราะมันรู้ว่าศิษย์ต้าฝ่าที่เผชิญอยู่นั้นมีความสามารถเปิดโปงมันพอพรรคมารกุเรื่องเท็จอะไรขึ้นอีกทำเรื่องไม่ดีอะไรอีกในทันใดศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกก็จะเปิดโปงและสร้างความกระจ่างทำให้ทั่วทั้งโลกล้วนรู้ชัดต่อสิ่งชั่วร้ายพร้อมกับบอกให้คนได้รู้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการใส่ร้ายป้ายสีของมันก็ดี มันทำเรื่องชั่วก็ดีจึงเท่ากับบอกให้ทั่วโลกมองเห็นความชั่วร้ายของมันในเวลาเดียวกันยังช่วยโฆษณาฝ่าหลุนกงแทนพวกเราทำให้ผลกระทบของฝ่าหลุนกงแผ่ขยายใหญ่ในจิตใจของประชาชนทั่วโลก มันทำเรื่องอะไรล้วนแต่เป็นช่วยโฆษณาแทนพวกเรา

ที่จริงไม่ว่าอิทธิพลเก่าจะทำอย่างไรในความสัมพันธ์ของการเสริมและต้านซึ่งกันและกันของจักรวาลก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่ว่ามันจะทำอย่างไรล้วนกำลังช่วยโฆษณาแทนศิษย์ต้าฝ่าอย่างเช่นศิษย์ต้าฝ่าทำโครงการมากมายพอสิ่งชั่วร้ายมารบกวนพลังที่ถูกต้องดีงามก็ตามมาพร้อมกันคนชั่วทำเรื่องอะไรก็เหมือนกันทั้งนั้นเพียงทันทีที่มันใส่ร้ายป้ายสีพวกเรา จะทำเรื่องชั่วสักหน่อยหรือสร้างเรื่องก่อกวนโดยตัวมันเองก็เป็นการขยายผลแทนพวกเรา

หลายปีมานี้มีเรื่องมากมายที่พรรคมารช่วยโฆษณาแทนเราเว็บไซต์ที่ศิษย์ต้าฝ่าทำก็ดีทีวีก็ดีหนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนก็ดีมากมายหลายเรื่องล้วนแต่ผ่านเรื่องเช่นนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะงานแสดงกาล่า(การแสดงสัญจรราตรีสโมสรชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกของสถานีทีวีซินถังเหริน)เมื่อปีกลายเดิมทีมีคนรู้จักไม่มากเท่าไรมันก็เที่ยวโฆษณาไปทั่วบอกคนไปทั่วว่าไม่ให้มาดูทำได้ทั่วถึงยิ่งกว่าศิษย์ต้าฝ่าเสียอีก (ที่ประชุมหัวเราะ) ไปหาคนมากกว่าที่พวกเราทำเสียอีก (ที่ประชุมหัวเราะ ปรบมือ)ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม อย่างเช่น การแสดงที่เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลียมันได้โทรศัพท์ไปถึงสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด เขียนจดหมายบอกให้คนไม่ต้องมาดูตัวมันเองนึกว่าทั่วทั้งโลกไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์จีนคืออะไรคงจะเชื่อฟังที่มันพูดทั้งหมดโฆษณาเสียกว้างขวางส่งผลสะท้อนใหญ่โตมากในเวลานั้นศิษย์ต้าฝ่ายังทำไม่ได้เลยผลลัพธ์คือสมาชิกรัฐสภาต่างมาชมการแสดงกันทั้งหมด(ที่ประชุมหัวเราะปรบมืออย่างกึกก้อง) สุดท้ายสมาชิกรัฐสภาเหล่านั้นพูดกันด้วยอารมณ์ขันว่าพวกเราสามารถเปิดการประชุมสภาก่อนที่จะดูการแสดงนี้(ที่ประชุมหัวเราะ ปรบมือ) ที่เมืองอ๊อตตาว่าประเทศแคนาดาก็เกิดเรื่องทำนองเดียวกัน (ฉากละครเดียวกัน)

แน่ละเรื่องเหล่านี้ที่ข้าพเจ้ากล่าวนั้นที่จริงหากมองจากอีกมุมหนึ่งก็คือบอกทุกท่านว่าประวัติศาสตร์ของจักรวาลเก่าสามารถสืบต่อมาถึงวันนี้ได้ผ่านมาถึงก้าวนี้สรรพชีวิตและมนุษย์สามารถอยู่รอดมาได้จนปัจจุบันนี้ก็เพื่อรอรับการช่วยเหลือฉะนั้นหากพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือรอศิษย์ต้าฝ่าสถาปนาธรรมานุภาพขณะเดียวกันก็แสดงถึงความสามารถของศิษย์ต้าฝ่าที่มาช่วยเหลือสรรพชีวิตฉะนั้นใช่หรือไม่ว่าเวทีนี้นั้นเหลือไว้ให้กับศิษย์ต้าฝ่า(ปรบมือกึกก้อง)ใช่อย่างแน่นอนดังนั้นคนชั่วคนไหนเขาสามารถทำเรื่องไม่ดีของเขาเขาสามารถก่อกวนแต่ว่าบทบาทที่เขาแสดงออกมาทั้งหมดนั้น แน่นอนว่าล้วนแต่กำลังช่วยเหลือการช่วยคนของศิษย์ต้าฝ่า (ปรบมือ) นั่นไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของพวกเขานั่นไม่ใช่ความปรารถนาของคนชั่วแต่ว่าเพียงเมื่อเขาขยับก็ย่อมจะบังเกิดผลเช่นนี้นี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเลย

พูดได้อีกอย่างว่าอย่าเห็นว่าสภาพภววิสัยของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรอย่าเห็นว่าสิ่งชั่วร้ายกำเริบเสิบสานอย่างไร คนที่มาอยู่ในโลกนี้ล้วนรอคอยให้พวกท่านช่วย (เสียงปรบมือ) บรรดาเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นการทดสอบต่อการเพิ่มธรรมานุภาพให้กับศิษย์ต้าฝ่า (ปรบมือ)ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ ความคิดของทุกท่านก็ยิ่งชัดเจนขึ้นแล้วไม่ว่าทุกท่านจะประสบกับรูปธรรมของความยากลำบากอะไรดูไปแล้วคล้ายกับรูปแบบของคนธรรมดาสามัญแตกต่างไม่มาก จากความยากลำบากเหล่านั้นของคนธรรมดาสามัญ ที่แท้เมื่อทุกท่านลองมองดูด้วยใจที่สงบทบทวนเส้นทางที่ตนเองเดินผ่านมาไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหรือเพราะเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าทำนั้น เป็นการจัดวางของข้าพเจ้าและก็ไม่ได้เรียกให้มนุษย์ทั้งหมดมาฝึกฝ่าหลุนกงเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าทำนั้นแบ่งเป็นสองจังหวะก้าวมีช่วงเวลาเจิ้งฝ่าเช่นนั้นในช่วงเวลาเจิ้งฝ่า ก็มีศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาเจิ้งฝ่าหลังจากช่วงเวลาเจิ้งฝ่าผ่านไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์คือแบ่งเป็นสองจังหวะก้าวในอนาคตเวลาที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ก็จะมีศิษย์ต้าฝ่าในช่วงที่ฝ่าปรับโลกมนุษย์ซึ่งจะมีธรรมานุภาพต่างกับของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเจิ้งฝ่าแต่ว่านี่เป็นสองขั้นตอน

ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนนี้ในช่วงการเจิ้งฝ่าศิษย์ต้าฝ่าจึงเผชิญกับภารกิจเพื่อที่สรรพชีวิตของอนาคตจะได้รับการช่วยเหลือหากไม่เกิดปัญหาที่ชีวิตจากระดับชั้นสูงลงมารับฝ่าในโลกศิษย์ต้าฝ่าก็ไม่ต้องทำเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ชีวิตที่มาจากชั้นสูงเมื่อมาแทนที่จึงปรากฏความสำคัญของเรื่องนี้ขึ้นมาความสำคัญของการช่วยคนหากไม่เป็นดังว่ายังคงเป็นสังคมมนุษย์ตามปกติดังว่าก็ยังคงแบ่งเป็นสองจังหวะก้าวเพราะอะไรหรือเพราะในระหว่างการกวาดล้างใหญ่ของมนุษยชาติจะมีคนดีจำนวนหนึ่งเหลือรอดเพื่อเป็นคนของอนาคตในขณะเดียวกันในช่วงฝ่าปรับโลกมนุษย์ ยังจะเริ่มก่อตั้งเกียรติภูมิให้ต้าฝ่า ให้มนุษย์ได้ตอบแทนแก่ต้าฝ่าหรือก็คือปรากฏช่วงเฟื่องฟูเต็มที่ของต้าฝ่าในสังคมมนุษย์นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจะต้องรู้สึกสำนึกในบุญคุณสุดท้ายเจิ้งฝ่าสามารถสำเร็จผลได้ ณ ที่นี้กล่าวสำหรับมนุษย์ก็นับได้ว่าเป็นโชคลาภของมนุษยชาติ

กายเนื้อของคนเมื่อไม่มีจิตหลักแล้วแม้ว่ามันจะไม่ใช่อะไรเลยแต่เขายังมีสื่อสัญญาณมากมายติดอยู่ถ้าจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะไม่เป็นอย่างนี้คนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งต่อหน้าโลกใบนี้หัวสมองก็ว่างเปล่าการรับรู้ต่อธรรมชาติจะไม่มีความนึกคิด หลักคิดของคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แนวคิดของการรับรู้ต่อรูปแบบพฤติกรรมที่ต่างกันของคนต่อโลกสสาร รวมทั้งทฤษฏีต่างๆ ที่ก่อเกิดขึ้นของมนุษย์ในครั้งนี้มาตรฐานต่างๆ ของคน คนจีนยุคนี้มีความกรุณาคุณธรรมมารยาทปัญญาศรัทธาชาวตะวันตกก็มีบรรทัดฐานของการเป็นคนเป็นต้นสิ่งต่างๆมากมายแต่สำหรับคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เลยเมื่อมนุษย์ได้ผ่านสังคมที่ยาวนานผ่านประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจึงจะทำให้ตนเองมีความอุดมสมบูรณ์เมื่อครู่ข้าพเจ้าพูดแล้วว่านี่ไม่ใช่จิตหลักนี่เป็นสื่อสัญญาณทั้งหลายที่ติดมากับกายเนื้อของคน โดยเฉพาะคนในปัจจุบันเมื่อพบกับเรื่องอะไร จะไม่สุดขั้วมากเมื่อพบกับเรื่องที่ไม่ดีจะไม่ตกใจมากในทันที เมื่อพบกับเรื่องที่ดีก็จะไม่ดีใจจนล้นพ้น แต่คนที่ความคิดไม่มีความนัยอะไรจะเป็นเช่นนี้กาลเวลาที่ยาวนาน คนก็ยิ่งสุขุมลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความคิดของคนกับกายเนื้อของคนก็มีความสัมพันธ์กันโดยตรงดังนั้นกล่าวสำหรับกายเนื้อของคนได้ผ่านมาจนถึงก้าวนี้ของประวัติศาสตร์ในวันนี้ถ้าชะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดเอาทิ้งไปร่างกายที่งดงามของคนก็จะเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ล้ำค่าอย่างแท้จริงเป็นผลงานชิ้นเอกที่ประวัติศาสตร์จักรวาลจัดสร้างขึ้นมา

และพูดได้ว่าในจักรวาล ในขั้นตอนของการพัฒนาที่ยาวนานของร่างนภานั้นได้สร้างชีวิตที่ดีมากจำนวนมากมายแล้วสร้างองค์ประกอบที่ล้ำค่านานาชนิดหากจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะไม่เป็นเหมือนอย่างนี้แล้วดังนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่ต้องเจิ้งฝ่าหากจักรวาลนี้ไม่มีอะไรอยู่เลยทุกสิ่งเริ่มต้นกันใหม่หมดในขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะไปทำกันอย่างไรแม้จะใช้ประวัติศาสตร์เหมือนกันก็จะไม่เหมือนชีวิตนี้ในปัจจุบันอย่างแน่นอนไม่มีวันเหมือนกันดังนั้นเหล่าเทพทั้งปวงในจักรวาลต่างรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาช่างล้ำค่ายิ่งนักแล้ว

ข้าพเจ้ามักจะพูดคำหนึ่งว่าข้าพเจ้าว่า สุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้าพเจ้าไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สำเร็จลุล่วงในระหว่างการเจิ้งฝ่านั่นล้วนต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนในระหว่างการเจิ้งฝ่าไม่ว่าจะน่าสยองขวัญเพียงไรผลลัพธ์ย่อมจะแน่นอนดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะมันต้องสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นค่ามากที่สุดคือกระบวนการขั้นตอนขั้นตอนทั้งหมดของชีวิต จึงจะเป็นร่างรวมของชีวิตนี้ขั้นตอนทั้งหมดของการเจิ้งฝ่านั้นล้ำค่าที่สุดนี่คือจักรวาลทั้งหมดคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดขั้นตอนนี้ของการเจิ้งฝ่าจึงสำคัญมากดังนั้นไม่อาจยอมให้อิทธิพลเก่าเข้าร่วมโดยเฉพาะเมื่อกล่าวสำหรับเจิ้งฝ่าทางที่ข้าพเจ้าจะเดินไปเหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องยืนหยัดอย่างนี้เพราะว่านั่นคือการเริ่มก่อตั้งอนาคตทั้งหมดนั้นที่ข้าพเจ้าทำในจักรวาลนั่นคือสิ่งที่คู่ควรต้องทะนุถนอมนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะรับรองต่อไปสิ่งที่ข้าพเจ้าจะยอมรับสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการนั่นก็ไม่อาจจะยอมรับไม่อาจจะได้รับการยืนยันรับรองนั่นคือความอัปยศดังนั้นในระหว่างการเจิ้งฝ่าไม่ว่าจะประสบกับทุกข์ภัยอะไรประสบกับการโจมตีอะไรล้วนเปลี่ยนแปลงปณิธานของข้าพเจ้าไม่ได้ล้วนเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทำไม่ได้ (เสียงปรบมือกึกก้อง)

นับจากฝ่าฮุ่ยครั้งก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปเกือบจะครึ่งปีแล้วในระหว่างครึ่งปีนี้ทุกท่านทำได้ดีมากสถานการณ์พัฒนาไปเร็วมากเมื่อชีวิตที่ชั่วร้ายลดน้อยลงเรื่อยๆความคิดของชาวโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงสรรพชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงสรรพชีวิตที่ข้าพเจ้าพูดถึง ที่จริงไม่ใช่แต่เพียงมนุษย์วัตถุทั้งปวงไม่ว่าวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นอินทรียสาร หรืออนินทรียสารที่แท้ล้วนแต่มีชีวิตทั้งหมดคือชีวิต“สรรพชีวิต” ที่พวกเราพูดกัน ที่จริงหมายถึงชีวิตทั้งปวงการเปลี่ยนแปลงของสรรพชีวิตสะท้อนออกมาซึ่งความสำเร็จของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงวิถีของการเจิ้งฝ่าการแสดงออกของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเวลาทั้งหมดของการเจิ้งฝ่า ได้พิสูจน์อย่างพร้อมมูลถึงเกียรติภูมิของศิษย์ต้าฝ่าในช่วงเจิ้งฝ่ายอดเยี่ยมเรื่องที่จะทำในก้าวต่อไปต้องทำให้ดียิ่งขึ้น เดินให้ดีในหนทางช่วงสุดท้ายทำสิ่งที่ควรทำให้ดียิ่งขึ้นอย่าได้รู้สึกว่าฉันได้ทำอะไรไปแล้วก็พอใจแล้วพวกเรายังมีสรรพชีวิตมากมายเช่นนั้นที่ยังไม่ได้ช่วยพวกท่านยังต้องอยู่ในช่วงเวลาที่จำกัด ทำให้ตนเองสถาปนาธรรมานุภาพที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอีกสุดท้ายทุกท่านจะได้ไม่ถึงกับต้องสำนึกเสียใจภายหลังต่อเรื่องนี้ดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

แน่ละ ในระหว่างการบำเพ็ญตนเองยังคงมีข้อบกพร่องคงอยู่มากมายข้าพเจ้าก็มองเห็นหลายสิ่งที่บกพร่องโดดเด่นเป็นพิเศษตลอดมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงขณะนี้ก็ยังไม่อยากพูดเพราะข้าพเจ้าทราบว่าแม้ว่าข้อด้อยนั้นใหญ่มากแต่ในระหว่างการเจิ้งฝ่าบางอย่างก็ได้ส่งผลป้องกันการรบกวน พูดมาถึงตรงนี้ทุกท่านอย่าไปคาดเดาท่านอย่าได้รู้สึกว่าข้อด้อยของท่านนั้นควรรักษาไว้ (อาจารย์หัวเราะ)ข้าพเจ้าเพียงแต่มองเห็นปัญหาบางอย่างแต่สุดท้ายข้าพเจ้าจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้พวกท่าน

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกท่านควรทำเรื่องสุดท้ายให้ดียิ่งขึ้นสถาปนาธรรมานุภาพที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไม่ใช่เพื่อข้าพเจ้าและไม่ใช่เพื่อการเจิ้งฝ่าแต่เพื่อพวกท่านเอง (เสียงปรบมือกึกก้อง) สรรพชีวิตในอนาคตจะรู้สึกขอบคุณพวกท่าน (เสียงปรบมือ) ให้ชีวิตของพวกท่านเปล่งแสงเจิดจรัสยิ่งขึ้นในจักรวาลของอนาคต (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด 
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 30 สิงหาคม 2012