ถึงฝ่าฮุ่ยบราซิล

สวัสดี ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมด ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยบราซิล

ศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือของแต่ละชนชาติ หากคิดจะทำเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตให้ดีก่อนอื่นต้องบำเพ็ญตนเองให้ดีศึกษาฝ่าให้มากจึงจะมีเจิ้งเนี่ยนพอศึกษาฝ่าได้ดีจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในภารกิจทางประวัติศาสตร์ของศิษย์ต้าฝ่า

ขอให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จสมบูรณ์

ขอให้พวกท่านยกระดับขึ้นพร้อมกัน

หลี่ หงจื้อ

23 ตุลาคม ค.ศ. 2009


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 5 ธันวาคม 2011