ถึงฝ่าฮุ่ยอเมริกากลาง

ศึกษาฝ่าให้ดี ทำเรื่องอธิบายความจริงได้ดี การช่วยเหลือสรรพชีวิตเป็นเรื่องอันดับแรก มีเจิ้งเนี่ยนพอ จึงจะสามารถทำเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำได้ดี

ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยอเมริกากลางประสบความสำเร็จ

หลี่ หงจื้อ

28 กันยายน 2009

วันจันทร์ (ปีจี๋โฉว่ – ปีที่ 26 ของรอบ 60 ปี ต้นเดือน 8 วันที่ 10) (ปฏิทินหมื่นปี)


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 5 ธันวาคม 2011