การเลือก

“ต้าฝ่า” หลักธรรมใหญ่ที่ช่วยโลกเกิดขึ้นที่ฝั่งตะวันออก
หาใช่พรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน (ที่ช่วยโลก)
พระผู้สร้างโลกเหตุใดจึงเลือกแผ่นดินนั้น
เพราะจะใช้ไฟที่เผาผลาญพรรคชั่วมาหล่อหลอมร่างวัชระ
ศิษย์ต้าฝ่ากับผู้รู้แจ้งในอดีตที่เคยได้รับทุกข์ภัยมีอะไรต่างกันหรือ
คนอย่าได้เลือกผิดทาง
การเอาใจการเมืองชั่วจะหลงกลมารปีศาจ
หลักธรรมใหญ่ได้ถ่ายทอดจากประเทศจีนสู่ฝั่งตะวันตก
การเข้าใจความจริงจึงจะเป็นความหวังของการได้รับการช่วยเหลือ

หลี่ หงจื้อ
3 พฤษภาคม 2012


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด 
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 4 พฤษภาคม 2012