ข้อความแสดงความยินดีกับฝ่าฮุ่ยยุโรป

ข้อความแสดงความยินดีกับฝ่าฮุ่ยยุโรป

สวัสดีศิษย์ต้าฝ่าทุกคนที่ฝ่าฮุ่ยยุโรป!

ก่อนอื่น ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จ

ฝ่าฮุ่ยของพวกเราคือการบำเพ็ญ กล่าวสำหรับผู้บำเพ็ญ การบำเพ็ญก็คือบำเพ็ญตัวเอง แรงกดดันที่มาจากภายนอกคือการทดสอบต่อศิษย์ต้าฝ่า คือโอกาสในการก้าวหน้า ความขัดแย้งและแรงกดดันภายในกลุ่มศิษย์ต้าฝ่าก็คือการทดสอบเช่นกัน คือโอกาสในการก้าวหน้า นอกจากอาจารย์แล้ว พวกคุณทุกคนล้วนเป็นผู้บำเพ็ญ ทำได้ดีหรือไม่ดีล้วนสะท้อนถึงสภาพการบำเพ็ญ ไม่มีผู้ใดมีอภิสิทธิ์ มีจุดรั่ว มีจิตมนุษย์ มียึดติด ล้วนไม่สามารถที่จะเดินเส้นทางหลังจากนี้ให้ดีได้ ผู้บำเพ็ญคือบำเพ็ญตัวเองตลอดเวลา จิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็คือการยกระดับ เหล่าเทพล้วนมองเห็น การบำเพ็ญไม่ใช่บำเพ็ญให้ต้าฝ่า การช่วยเหลือคนก็ไม่ใช่ทำเพื่อต้าฝ่า การบำเพ็ญคือการประกันว่าชีวิตจะก้าวไปสู่การหยวนหมั่น การช่วยเหลือคนคือการแสดงความเมตตาของผู้บำเพ็ญ คือความรับผิดชอบในขณะที่สรรพชีวิตอยู่ในอันตราย ปล่อยวางความยึดติดที่มากมายและแรงกล้า เดินเส้นทางของตัวเองให้ดี คือขั้นตอนของเส้นทางของพวกคุณ

อีกครั้งหนึ่ง ขออวยพรล่วงหน้าให้การประชุมใหญ่ของพวกคุณประสบความสำเร็จ!

อาจารย์จะฟังข่าวดีจากพวกคุณ ขอบคุณทุกคน

หลี่ หงจื้อ

5 พฤศจิกายน 2016