หนึ่งบทความเกี่ยวกับจิตรองก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว

       สำหรับอาจารย์ ข้าพเจ้ายอมรับเพียงแค่จิตหลักของศิษย์ต้าฝ่า ในขณะเดียวกัน คุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นในประวัติศาสตร์ล้วนคือชั้นผิวของร่างแท้ของศิษย์ต้าฝ่าทำให้สำเร็จ ณ จุดนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว การเจิ้งฝ่าของจักรวาลเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ การจัดวางของอิทธิพลเก่ารบกวนร้ายแรงอย่างยิ่ง อาจารย์เพียงแค่ไม่อยากให้พวกคุณตกอยู่ในรูปธรรมของความสับสนวุ่นวาย ซึ่งกระทบกับการบำเพ็ญ ให้พวกคุณใจกว้างและเมตตาอย่างที่สุดต่อสรรพชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การรบกวนใดๆ ก็ไม่เข้าไปในรูปธรรมนั้นทำให้ตัวเองยุ่งเหยิง จึงจะก้าวออกมาได้ และมีธรรมานุภาพใหญ่ยิ่งขึ้น

       ที่จริง ทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับต้าฝ่าและเจิ้งเนี่ยนของศิษย์ต้าฝ่าล้วนมาจากการเข้าร่วมของอิทธิพลเก่าทำให้เป็นอย่างนี้ รวมทั้งปัจจัยของตัวเองที่ไม่เที่ยงตรงทั้งหมด นี่ก็คือทำไมข้าพเจ้าจึงเอาการฟาเจิ้งเนี่ยนเป็นหนึ่งในสามเรื่องใหญ่ที่ให้ศิษย์ต้าฝ่าทำ การฟาเจิ้งเนี่ยนหนึ่งคือต่อภายนอก หนึ่งคือต่อภายใน สิ่งที่ไม่ถูกต้องใครก็หนีไม่พ้น เพียงแค่พวกเรามีท่าทีต่อการฟาเจิ้งเนี่ยนไม่เหมือนกัน การแสดงออกไม่เหมือนกัน

       ศิษย์ต้าฝ่าอยู่ในความเมตตาช่วยเหลือสรรพชีวิตในโลกที่ยุ่งเหยิงในฝ่าที่ยุ่งเหยิง แน่ละ รวมถึงชีวิตที่อยู่บริเวณรอบๆ ตัวเราด้วย ช่วยเหลือสรรพชีวิตแน่นอนต้องให้โอกาสกับชีวิต บ้างก็ให้โอกาสยาวนาน ในระหว่างขั้นตอนก็มีเปลี่ยนเป็นดีจริงๆ ยังมีถึงสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้แล้วก็กำจัดทิ้ง เรื่องเช่นนี้ในระหว่างการบำเพ็ญของพวกคุณ ที่จริงพวกคุณก็ทำมาโดยตลอด อาจารย์ก็ทำให้กับพวกคุณ นี่เพียงแค่เป็นหนึ่งในการรบกวนจำนวนนับไม่ถ้วน ไม่มีอะไรใหญ่โต พวกคุณเดินผ่านการรบกวนที่หนักหน่วงที่สุดมาแล้ว มีลูกศิษย์บางคนมองเห็นสถานการณ์บางส่วน นั่นก็คือการแสดงออกของศิษย์ต้าฝ่าที่มีความเมตตาในการช่วยเหลือสรรพชีวิต ก็คือพวกคุณกำลังอยู่ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต และก็คือสรรพชีวิตอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงเพื่อให้แต่ละชีวิตแสดงด้านบวกหรือด้านลบออกมาเท่านั้น จะช่วยเหลือสรรพชีวิตก็ทำลายทิ้งจนไม่มีเหลือไม่ได้ ต้องดูว่ายังมีที่จะช่วยเหลือได้หรือไม่ ในระหว่างนั้น ชีวิตก็จะแสดงพฤติกรรมด้านบวกหรือด้านลบออกมา นี่ก็คือในระหว่างการเจิ้งฝ่าต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอน เผชิญกับด้านลบของความยุ่งเหยิง ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้หวั่นไหว ศึกษาฝ่าให้ดี ทำสามเรื่องให้ดี อะไรก็มีแล้ว ที่จริงอิทธิพลเก่าถูกกำหนดไว้ให้เป็นมารในระหว่างการเจิ้งฝ่าซึ่งอยู่ระหว่างถูกกำจัดทิ้งแล้ว มีอาจารย์อยู่ มีฝ่าอยู่ วุ่นวายไม่ได้

หลี่ หงจื้อ

19 สิงหาคม 2016