ถึงฝ่าฮุ่ยญี่ปุ่น

ศิษย์ต้าฝ่าญี่ปุ่นและศิษย์ทุกคนที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ย สวัสดีทุกคน

ศิษย์ต้าฝ่าคือความหวังของอนาคต ศิษย์ต้าฝ่าแบกรับหน้าที่ในประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต เพื่อที่จะทำพันธกิจใหญ่หลวงให้ลุล่วงด้วยดี ศิษย์ต้าฝ่าต้องศึกษาฝ่าให้ดี มีเพียงบำเพ็ญตัวเองให้ดีในขณะเดียวกัน จึงจะสามารถทำได้ดี ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ลุล่วงด้วยดี ต้าฝ่าคือฝ่าของจักรวาล ดังนั้นการขนานนามว่าศิษย์ต้าฝ่าจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตและยืนยันต้าฝ่า ก็ทำให้ตัวเองหยวนหมั่นด้วย

ขอให้ฝ่าฮุ่ยของพวกคุณสำเร็จลุล่วงด้วยดี!

หลี่ หงจื้อ

2 กันยายน 2017