ศิษย์ต้าฝ่ากำลังบรรลุภารกิจ

13 ตุลาคม 2019

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยออสเตรเลีย:สวัสดีทุกคน!

ดูจากปัจจุบัน ตอนแรกเมื่อศิษย์ต้าฝ่าถูกประทุษร้าย พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนสร้างข่าวเท็จเผยแพร่ไปทั่วโลก ผลกระทบด้านลบที่ก่อขึ้นได้ถูกศิษย์ต้าฝ่าทั่วโลกใช้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการก่อตั้งสื่อและเว็บไซต์ของตัวเอง เป็นต้น ในกิจกรรมอธิบายความจริง ในนั้นรวมถึงการติดต่อกับรัฐบาลแต่ละประเทศ ได้ทำลายคำโกหกหลอกลวงของพรรคมารคอมมิวนิสต์อย่างถึงที่สุด กลับผิดให้เป็นถูก ทำให้รัฐบาลทั่วโลกและประชาชนรู้จักความเมตตาและความดีงามของต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่า ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทั่วโลกล้วนเข้าใจแก่นแท้ของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนที่ต่อต้านมนุษยชาติ และพฤติกรรมอันธพาลที่ชั่วร้าย พลิกสถานการณ์ได้แล้วที่น่ายินดีที่สุดก็คือขณะที่อธิบายความจริง มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกได้รับการช่วยเหลือคนจีนจำนวนมากได้ถอนตัวออกจากองค์กรของพรรคมาร และมีความหวังแล้ว

แน่นอนทั้งหมดนี้มีเพียงต้าฝ่าและศิษย์ต้าฝ่าเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถทำให้ดียิ่งขึ้น มีเพียงศึกษาฝ่าให้ดี จึงจะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นบรรลุภารกิจแห่งประวัติศาสตร์นี้

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จ!

อาจารย์ หลี่ หงจื้อ