สวัสดีศิษย์ต้าฝ่าทุกคนที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยยุโรป !

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยยุโรป : สวัสดีทุกคน !

การบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าไม่เพียงเพื่อมรรคผลของตัวเอง คือเพื่อช่วยอาจารย์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต คือมีภารกิจติดตัว นี่คือสาเหตุที่พวกคุณสามารถเป็นศิษย์ต้าฝ่า

โลกมนุษย์คือมิติของวังวน เป็นมิติที่มองไม่เห็นจักรวาลและความจริงของชีวิต เป็นเพราะเช่นนี้จึงสามารถทำให้คนบำเพ็ญได้ ท่ามกลางการมองไม่เห็นความจริง คนยังสามารถเชื่อมั่นในเทพ ยังสามารถสวนกระแสสังคมขึ้นมา ยังสามารถค้นหาจากภายในท่ามกลางความขัดแย้ง ความยากลำบาก และในการเผชิญกับความไม่ยุติธรรม ก่อนอื่นต้องวางตัวเองให้ถูกต้อง นี่ก็คือการบำเพ็ญ เทพที่ไหนเห็นแล้วล้วนยอมรับ ฉะนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ พวกคุณก็เป็นชีวิตเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่นี้ ศิษย์ต้าฝ่ายังสามารถช่วยอาจารย์ในการช่วยเหลือคนท่ามกลางการถูกประทุษร้าย นี่คือความเชื่อใด ๆ กับการบำเพ็ญที่ล้วนไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ แม้จะยากมาก แต่พวกคุณได้ก้าวผ่านมาแล้วในทางปฏิบัติ มีที่ยังไม่ได้ทำให้ดี ตอนนี้ยังไม่จบ เช่นนั้นที่พวกคุณควรทำก็ทำให้ดี !

ขออวยพรฝ่าฮุ่ยของพวกคุณให้ประสบความสำเร็จสมบูรณ์ !

อาจารย์ หลี่หงจื้อ

31 สิงหาคม 2562