ถึงฝ่าฮุ่ยประเทศฝรั่งเศส

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ย สวัสดีทุกคน!

ตามให้ทันช่วงวิถีของการเจิ้งฝ่า เปิดสถานการณ์ของยุโรป ในเวลาเดียวกับทีบําเพ็ญตัวเองให้ดี ให้ทําเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตให้ดีหวังว่าพวกคุณผ่านการประชุมฝ่าฮุ่ยจะมีการยกระดับขึ้นมาอย่างแท้จริงหาข้อบกพร่องทําให้ดียิ่งขึ้น พวกคุณเป็นความหวังของมนุษยชาติลุกขึ้นยืนหยัดต่อไปให้เหมือนกับศิษย์ต้าฝ่าอเมริกาเหนือ เมื่อเผชิญกับความยากลําบากจะไม่ถอย อย่าถูกกรอบของมนุษย์ขวางกั้น อย่าถูกสิ่งชั่วร้ายข่มขู่จนเสียขวัญ เพราะประวัติศาสตร์เหลือไว้เพื่อพวกคุณ

อาจารย์

4 สิงหาคม 2019