เตือนอย่างแรงให้มีสติ

มีบางคนนำความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการซิวเลี่ยนต้าฝ่าไปพูดอย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสังคม ฝ่าฝืนภารกิจทางประวัติศาสตร์ของศิษย์ต้าฝ่าอย่างร้ายแรง ได้ลบหลู่คำมั่นสัญญาที่มีความเข้มงวดและศักดิ์สิทธิ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าใช้ชีวิตเซ็นไว้กับเทพ ทำลายความหวังที่ชาวโลกจะได้รับการช่วยเหลือ คนเหล่านี้นำจิตยึดติดในซินซิ่งแปรเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจอยู่บ่อย ๆ หาคนระบายด้วย แต่มีบางคนกลับตอบสนอง ส่งเสริม คนเขตแดนไหนก็หาคนอย่างนั้นจริง ๆ

คนพวกนี้ไม่ปวดใจที่ทำได้ไม่ดีในประเทศ แม้กระทั่งอู้ไปทางมาร ความอดสูที่เข้าพวกกับมารไม่นำมาเป็นบทเรียน แก้ไขความผิดก่อนหน้าด้วยความสำนึกผิดอย่างเจ็บปวด ค้นหาข้อบกพร่อง ก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่กลับย่อหย่อนตัวเอง มาถึงต่างประเทศยังก่อผลที่ไม่ดี ส่วนใหญ่คือคนเหล่านี้ที่ก่อเรื่องวุ่นวายในหมู่ผู้ฝึก ยิ่งกว่านั้นมีบางคนเดิมทีไม่ก้าวหน้า ความยึดติดเต็มตัว อยู่ในแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ได้ทำดี หลังออกมายังเหมือนเดิม ไม่เคยปฏิบัติตัวเองตามฝ่า กลับทำสื่อส่วนตัว พูดจาเลอะเทอะด้วยจิตของคน ทำลายการช่วยเหลือคนของศิษย์ต้าฝ่าอย่างร้ายแรง ในการแสดงความคิดเห็นที่สนับสนุนส่วนใหญ่คือลูกสมุนกับสายลับของคอมมิวนิสต์จีน ส่วนน้อยไม่กี่คนใช้ชื่อผู้ฝึกแต่ไม่ใช่คนที่บำเพ็ญจริง

ช่วงเวลาสุดท้ายที่ศิษย์ต้าฝ่าจะปฏิบัติให้บรรลุภารกิจของตัวเองหรือไม่ไม่ไกลแล้ว จะไปทางไหน ทำตัวเองให้ดีเถอะ ! ศิษย์ต้าฝ่ามีชีวิตอยู่บนโลกก็คือซิวเลี่ยนตัวเองให้ดี ทำภารกิจประวัติศาสตร์ของการช่วยอาจารย์ในการช่วยเหลือคนให้ดี สังคมมนุษย์ในปัจจุบันที่ยังคงอยู่ก็คือเหลือไว้ให้ต้าฝ่าช่วยเหลือคน ยังไม่ได้สติแจ่มชัดหรือ ปล่อยวางความไม่พอใจของคุณ นั่นคือความยึดติดของคุณ ควบคุมปากของคุณให้ดี ในหมู่ผู้ฝึก คำพูดที่ไม่อยู่ในฝ่าคุณไม่ควรพูด บรรลุภารกิจของคุณ นั่นเป็นความหวังในอนาคตเพียงหนึ่งเดียวของคุณ ศิษย์ต้าฝ่ายึดฝ่าเป็นอาจารย์ จิตใจแรกเริ่มไม่เปลี่ยน จึงจะสามารถหยวนหมั่น !

หลี่หงจื้อ

31 สิงหาคม 2021