Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org พิมพ์

พอดแคสต์ (การบำเพ็ญ): ค้นหาจากภายในและกำจัดจิตยึดติดในระหว่างความขัดแย้ง

6 พฤศจิกายน 2023 |   Minghui.org

(Minghui.org) ยินดีต้อนรับสู่หมิงฮุ่ยเรดิโอพอดแคสต์ หัวข้อที่นำเสนอได้รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีน ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ผู้ฝึกได้รับในระหว่างการบำเพ็ญ รายการพิเศษที่น่าสนใจ และดนตรีที่แต่งและแสดงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า

พอดแคสต์ EP124 (การบำเพ็ญ): ค้นหาจากภายในและกำจัดจิตยึดติดในระหว่างความขัดแย้ง

โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีน

บทความแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเว็บหมิงฮุ่ย

Download (15.5 mb)