ทำไมต้องช่วยเหลือสรรพชีวิต

ทำไมจ้าวผู้สร้างต้องช่วยเหลือสรรพชีวิต ! เพราะท่านรักสรรพชีวิต ! เพราะชีวิตของสรรพชีวิตล้วนคือท่านให้

เมื่อเทียนถี่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมถอย ดับสูญ ถึงปลายกัลป์แล้ว จ้าวผู้สร้างใช้เวลา 200 ล้านปีสร้างสามภพ เพื่อสรรพชีวิตได้จัดวางรูปแบบต่าง ๆ กับโอกาสแห่งวาสนาที่จะได้รับการช่วยเหลือ ในเวลาเดียวกันได้วางรากฐานทางวัฒนธรรม ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ท่านยังใช้ร่างเทพของตัวเองชำระบาปกรรมเพื่อสรรพชีวิต ! ท่านได้ทุ่มเททั้งหมดของตัวเองเพื่อช่วยสรรพชีวิต

ในช่วงปลายกัลป์เมื่อเริ่มการช่วยเหลือ เพื่อให้มนุษย์สามารถบรรลุถึงข้อกำหนดของเทพ ในช่วง 200 ล้านปี ร่างแยกนับไม่ถ้วนของจ้าวผู้สร้างได้กลับชาติมาเกิดบนโลก ปูทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ดูแลรักษาศีลธรรมของมนุษยชาติ ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชีวิตหมุนเวียนมาเกิดชาติแล้วชาติเล่ากลับไปกลับมารอคอยนับพันปีนับหมื่นปี อย่างค่อย ๆ ร่างแท้ของชีวิตของพลโลก (รวมทั้งแต่ละชนชาติ) ส่วนใหญ่ได้มีความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางเครือญาติกับจ้าวผู้สร้าง นี่ทำให้จ้าวผู้สร้างยิ่งรักพลโลกของท่าน เมื่อมาถึงปลายกัลป์ เพื่อให้การช่วยเหลือสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ชีวิตที่ไม่มีความสัมพันธ์ชนิดนี้กับจ้าวผู้สร้างคือไม่สามารถเป็นคนในเวลานี้ ถึงเวลานี้ ร่างแท้ของชาวโลกล้วนคือคนของท่านแล้ว แม้แต่เทพเหล่านั้นบนโลกที่คนนับถือ กลับชาติมาเป็นคนมาบรรยายฝ่า บรรยายเต๋า คนที่ถูกใช้ก็ล้วนเป็นคนของจ้าวผู้สร้าง เป้าหมายคือเทพใช้ร่างมนุษย์ปูรากฐานทางวัฒนธรรมของเทพเพื่อให้จ้าวผู้สร้างช่วยเหลือพลโลกในช่วงสุดท้าย ศาสนาที่ถูกต้องแต่ละชนิดที่เหลือไว้ก็คือเพื่อปกป้องศีลธรรมของมนุษยชาติให้คงอยู่ รอคอยจ้าวผู้สร้างช่วยเหลือในช่วงสุดท้าย กล่าวสำหรับจ้าวผู้สร้างแล้ว ท่านมีสิทธิ์รักคนของท่าน ท่านจะยิ่งรักคนที่ท่านคิดว่าน่ารัก นั่นคือสิทธิ์ของท่าน ใครล้วนไม่มีสิทธิ์ก้าวก่าย ! นั่นคือกรุณาธิคุณสูงสุดของท่านต่อชีวิต !

จ้าวผู้สร้างคือจ้าวของเทพทั้งหมดในเทียนถี่ ท่านคือผู้สร้างจ้าวของจ้าวทั้งหมด ราชาของราชาทั้งหมด ปกครองสรรพชีวิตทั้งหมด รวมทั้งมนุษย์ เทพ และสิ่งของทั้งหมดที่ท่านสร้างในสามภพ รักของท่านเป็นกรุณาธิคุณอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สุดต่อสรรพชีวิต ! ชาวโลกที่ถูกท่านรักคือความโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ !

อาจารย์หลี่หงจื้อ

17 เมษายน 2023