ปฏิบัติต่อคนในครอบครัวของอาจารย์ให้ถูกต้อง

การซิวเลี่ยนต้าฝ่าคือเข้มงวด แรกเริ่มที่อาจารย์มาสู่โลก เพียงเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตให้พ้นจากการดับสลาย มาสู่โลกที่เลวร้ายเพียงลำพังไร้ซึ่งความสัมพันธ์ความกังวล กลับชาติมาเกิดในหมู่มนุษย์ และแยกร่างนับไม่ถ้วน อยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ทุกชนชาติในโลก จากเจ้าถึงชาวบ้าน จากเทพในสามภพจนถึงยมโลก มีอยู่ทุกแห่งหน ดังนั้นได้ผูกวาสนาเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างกว้างขวางกับสรรพชีวิตทุกระดับ จากนั้นผูกสัมพันธ์เป็นพ่อแม่ ภรรยา บุตรธิดา และพี่น้องชายหญิง นับไม่ถ้วน กับแต่ละระดับแต่ละชาติ เป็นภพ ๆ ชาติ ๆ หนึ่งเพื่อปกป้องดูแลศีลธรรมของโลกมนุษย์ สองเพื่อผูกวาสนาอันศักดิ์สิทธิ์กับสรรพชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างมนุษย์เพื่อใช้เมื่อเวลาช่วยเหลือ ในประวัติศาสตร์อันยาวนานสรรพชีวิตและชาวโลก ส่วนใหญ่มีวาสนาแต่ละชนิดกับอาจารย์แล้ว โดยเฉพาะชาวโลก ส่วนมากได้มีวาสนาเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอาจารย์แล้ว โดยเฉพาะคือศิษย์ต้าฝ่า ส่วนใหญ่เคยมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยตรงหลายชาติกับอาจารย์ นี่ก็คือสาเหตุหลักที่สามารถมีวาสนาเป็นศิษย์ต้าฝ่า

เวลานี้การปรับฝ่าของจักรวาลเริ่มขึ้นแล้ว มีคนมาเป็นศิษย์ต้าฝ่า มีคนมาเป็นสรรพชีวิตรอความช่วยเหลือ มีคนมาเป็นญาติ เพื่อน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และเพื่อนร่วมงาน แน่นอนก็มีที่มาเป็นพี่น้องชายหญิง และภรรยาบุตรธิดา นอกจากอาจารย์แล้ว ทั้งหมดเป็นผู้ซิวเลี่ยนต้าฝ่า ล้วนมีภารกิจในการช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือคน และช่วยอาจารย์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต

แต่แล้วในปลายกัลป์ของปลายกัลป์ จิตคนไม่เที่ยงตรง ศีลธรรมตกต่ำ ความคิดและพฤติกรรมของคนเบี่ยงเบนไป โดยเฉพาะพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน การบ่อนทำลายศีลธรรมของจิตคนเลวร้ายอย่างยิ่ง ท่ามกลางโลกอันวุ่นวายเช่นนี้ศิษย์ต้าฝ่าช่วยเหลือผู้คนและซิวเลี่ยน เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกกระทบโดยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เมื่อการซิวเลี่ยนย่อหย่อนก็จะใช้จิตของคนธรรมดาสามัญ ความคิดของคนธรรมดาสามัญมองปัญหา นานเข้าก็อันตราย ดังนั้นอาจารย์จึงบอกทุกคนอย่าได้ย่อหย่อนในการซิวเลี่ยน

ที่จะพูดในเวลานี้คือปัญหาที่ว่าจะปฏิบัติต่อคนในครอบครัวในชาตินี้ของอาจารย์อย่างไร ก็กลายเป็นปัญหาที่โดดเด่นของการแสดงออกของ “จิตคน” บางเวลาอาจารย์พูดก็ไม่ฟัง ไม่ฟัง คุณยังเป็นศิษย์ของข้าพเจ้าหรือ การปฏิบัติดีหรือไม่ดีต่อคนในครอบครัวของอาจารย์ล้วนจะกระทบพวกเขาในการซิวเลี่ยน พวกคุณเคยคิดไหม โดยเฉพาะการยกยอที่ไม่เหมาะสมก็กำลังทำร้ายคนในครอบครัวของอาจารย์ ยังมีคนปฏิบัติกับคนในครอบครัวของอาจารย์เหมือนปฏิบัติต่ออาจารย์ ยังมีคนให้เงินทองสิ่งของ เป็นต้น แก่พวกเขา เกิดจากจิตใจอะไรของคุณ โครงการทั้งหมดของต้าฝ่าล้วนไม่สามารถระดมทุนจากผู้ฝึก โครงการทั้งหมดของต้าฝ่า ภายใต้สถานการณ์พิเศษรับเงินตั้งแต่ 1000 เหรียญขึ้นไป ล้วนต้องขอความเห็นชอบ หลังจากนั้นจึงจะสามารถรับได้ พวกที่ให้เงินโดยคิดเองทำเอง นี่คือกำลังทำร้ายคนทำร้ายตัวเอง คุณกำลังทำให้คนในครอบครัวของอาจารย์และอาจารย์มัวหมอง ! ที่จริงมีบางคนคิดจะได้อะไรสักหน่อยจากคนในครอบครัวของอาจารย์ ยังมีคนอยากได้เส้นทางลัดสักหน่อยในการซิวเลี่ยน จิตคนอะไรที่น่าขันล้วนมี ยังมีที่คิดว่าหลังจากอาจารย์รู้แล้วจะดูแลเป็นพิเศษสักหน่อย เห็นอาจารย์เป็นอะไรแล้ว ที่จริงพวกเขารับแล้วก็ไม่กล้าบอกอาจารย์ แต่มีบางคนให้เงินแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไร จิตใจก็ไม่สมดุล ยังมีที่นึกเสียใจ จากนั้นก็เกิดเรื่อง นี่ล้วนคือมารแดงที่อยู่เบื้องหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการทำ !

จักรวาลกำลังดับสลาย ชีวิตหนึ่งคิดจะรอดพ้นจากการดับสลายของปลายกัลป์ มีเพียงได้รับต้าฝ่าเท่านั้น เรื่องใหญ่ของจักรวาลนี้ คุณไม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดที่สุดจะใช้ได้หรือ ที่ผ่านมาเทพของจักรวาลล้วนไม่รู้ว่ามีฝ่าของจักรวาลคงอยู่ ปัจจุบันกลับเอามาให้คนซิวเลี่ยน เป็นวาสนาสูงส่งเพียงใด ! เป็นความเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่เพียงใด ! ต้องใช้จิตใจอะไรปฏิบัติ ! ตั้งแต่เมื่อต้าฝ่าเริ่มถ่ายทอดก็เคยคำนึงถึงชาวโลกรวมทั้งเทพ ท่ามกลางวันเวลาของจักรวาลอันยาวนาน บาปกรรมนับไม่ถ้วนที่ก่อไว้ทุกภพทุกชาติ โดยเฉพาะชาวโลก สำหรับชีวิตเช่นนี้ถ้าคิดจะช่วยเหลือ มีเพียงไม่นับความชั่วร้ายในอดีต นี่เป็นบุญคุณของการช่วยเหลือของต้าฝ่าในระดับใด ! ความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่เพียงใด ! นี่คือกรุณาธิคุณอันศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ! มีสักกี่คนเคยคิดเรื่องเหล่านี้ พวกที่ใช้จิตคนความคิดคนปฏิบัติต่อต้าฝ่ากับอาจารย์ จิตนี้คู่ควรกับภารกิจกับความเมตตากรุณาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นี้หรือ

ที่จริงเพื่อสามารถให้ชีวิตมากมายได้รับการช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือไม่ดูความชั่วในอดีตทั้งหมด ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีขีดจำกัด ในการเจิ้งฝ่าของจักรวาลคือดูที่จิตใจของชาวโลกจิตใจของเหล่าเทพ ในการซิวเลี่ยนท่ามกลางโลกอันวุ่นวายนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถมีขั้นตอนการรับรู้ สามารถมีที่ก้าวหน้ากับที่ไม่ก้าวหน้าชั่วขณะ สามารถมีที่เข้าใจกับที่ไม่เข้าใจชั่วขณะ ถึงอย่างไรสติปัญญาของคนก็มีจำกัด แต่สำหรับมนุษย์คนหนึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง มีสองจุดที่ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาด : หนึ่งคือโกหกอาจารย์ ! สองคือรบกวนการช่วยเหลือสรรพชีวิต ! เพราะนี่เป็นเส้นแบ่งที่แท้จริงว่าชีวิตจะอยู่หรือจะไป แตะต้องแม้แต่น้อยล้วนไม่ได้ !

สุดท้ายจะบอกกับทุกคน ความเมตตาของอาจารย์แทบจะไม่มีขอบเขต แต่ข้อกำหนดสำหรับชีวิตที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ สำหรับมาตรฐานต่อศิษย์ต้าฝ่า คือเข้มงวดสุด ๆ !

อาจารย์ หลี่หงจื้อ

13 กันยายน 2023