บรรยายธรรม ณ ที่ประชุมฝ่าฮุ่ยนานาชาตินิวยอร์ก ปี 2009

(หลี่ หงจื้อ ~ 7 มิถุนายน 2009)

สวัสดีทุกท่าน (เหล่าศิษย์- สวัสดีท่านอาจารย์)

ทุกท่านลำบากกันแล้ว (เหล่าศิษย์- ท่านอาจารย์ก็ลำบาก)

ได้เห็นทุกท่านรู้สึกดีใจมากกว่าหนึ่งปีแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากัน (เสียงปรบมือลั่น) ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะไม่พูดมากเพราะข้าพเจ้าเห็นชัดเจนมากว่า หากข้าพเจ้ายิ่งพูดให้กระจ่างเท่าไร ก็จะนำความยากลำบากมาให้การบำเพ็ญของพวกท่านมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบของอิทธิพลเก่าจะยิ่งสร้างความยุ่งเหยิงหนักขึ้น ฝ่าก็ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วอาจารย์ขอบอกพวกท่านว่าฝ่านี้หนา เพียงแต่ยึดมั่นเขาให้ดีและบำเพ็ญไปอะไรๆก็จะได้รับหมดนั่นเป็นเรื่องแน่นอน ดังนั้น ทุกท่านเพียงแต่ไปศึกษาอย่างจริงจังก็เหมือนกับที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าคิดไปคิดมา ยังคงพูดให้น้อยไว้จะดีกว่า เช่นนี้เป็นการให้ทุกท่านยกระดับตนเองได้มากยิ่งขึ้น ให้โอกาสในการรับรู้มากยิ่งขึ้น ให้โอกาสเดินบนทางของตนเองมากยิ่งขึ้น แต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่บรรยายฝ่าบ่อยๆ  ปัญหาหนึ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือ ในระหว่างการบำเพ็ญนั้น ทุกท่านต่างทราบว่าการทนทุกข์นั้นยากลำบากมาก ที่จริงการทนทุกข์ยังไม่ใช่ลำบากที่สุด ทุกข์ใช่ไหมต่อให้ทุกข์ยิ่งขึ้นอีก หลังจากผ่านไปแล้วก็สามารถเข้าใจได้ แต่การบำเพ็ญอย่างเงียบ ๆท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ไร้ความหวังมองไม่เห็นความหวัง นั่นคือสิ่งที่ยากที่สุด การบำเพ็ญชนิดใดๆล้วนต้องผ่านการทดสอบเช่นนี้ ล้วนต้องเดินบนทางอย่างนี้ สามารถมั่นคงแน่วแน่ก้าวหน้าเรื่อยไป นั่นจึงเป็นความก้าวหน้าจริง ๆ คำพูดนี้ก็ต้องพูดกันอย่างนี้ เมื่อทำขึ้นมาก็ยากเหลือเกินจริง ๆ ดังนั้นจึงพูดว่า หากบำเพ็ญเหมือนเมื่อเริ่มแรกได้ ย่อมจะสำเร็จมรรคผลถูกต้อง

โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้ทุกท่านต่างเห็นแล้ว สิ่งที่เป็นด้านลบมีมากเหลือเกินชักนำให้คนยึดติด ส่งผลไปถึงจิตวิญญาณของคนลากคนบนโลกลงไปไม่มีหยุด นี่ช่างน่ากลัวมากศิษย์ต้าฝ่าคือคนที่บำเพ็ญไม่ใช่เทพที่บำเพ็ญคือคนที่อยู่ในระหว่างการบำเพ็ญหนาดังนั้นย่อมจะถูกรบกวนไม่มากก็น้อยหากควบคุมตัวเองไม่ดีก็จะเหมือนกับคนธรรมดาสามัญการแสดงออกในขณะที่ถูกรบกวนจะไม่ต่างจากคนธรรมดาสามัญผู้ฝึกบางคนไม่ประสบกับทุกข์ภัยอะไรก็ค่อยๆไม่มีความก้าวหน้าแล้วอันที่จริงก็คือเกิดการยึดติดต่อความยั่วยวนนานาชนิดในสังคมคนธรรมดาสามัญถูกการดึงดูดในสังคมลากลงไปแล้วแน่ละ ผู้บำเพ็ญที่ต่างกันย่อมมีความคิดที่ต่างกันรากฐานไม่เหมือนกันสภาพการณ์ของการบำเพ็ญที่เผชิญย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสามารถก้าวหน้าได้โดยไม่มีหยุดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากชนิดนี้ภายใต้แรงกดดัน และในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นความหวังนั่นจึงจะล้ำค่าที่สุดยอดเยี่ยมที่สุด

ผู้ฝึกจำนวนมาก ในช่วงเวลาที่ไม่ได้พบกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าพบว่า ค่อนข้างย่อหย่อน กำหนดตนเองไม่ค่อยเข้มงวดการบำเพ็ญนั้นเข้มงวดมากนับแต่สร้างโลกมา โลกได้ผ่านไปสองใบแล้วประวัติศาสตร์นับร้อยล้านปีนี้ก็รอช่วงสุดท้ายในวันนี้ช่วงนี้ที่จริงเป็นเรื่องแค่ชั่วพริบตาสำหรับเทพนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องในเวลาแค่โบกมือเดียวแต่ในมิตินี้ของมนุษย์ก็จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนของเวลาหนึ่งเวลาในมิตินี้ของคนต่อให้ยาวยิ่งขึ้นแต่ในสายตาของเทพก็เป็นแค่เรื่องชั่วพริบตาเดียวแต่สำหรับที่นี่ของคนก็ต้องผ่านเวลาหลายปีพอเวลานานเข้าจึงทำให้ผู้ฝึกส่วนหนึ่งไม่ก้าวหน้าย่อหย่อนต่อตนเอง ในจุดนี้ต้องมีสติข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปทุกท่านพึงระวังไว้ก็แล้วกันหากพูดจากอีกมุมหนึ่งทางที่พวกท่านเดินผ่านมาทั้งหมดทุกสิ่งที่พวกท่านเผชิญนี้ทุกสิ่งที่พวกท่านเคยประสบมานี้การเผยแพร่ของต้าฝ่า การแสดงออกของผู้บำเพ็ญนี้ไม่อาจเป็นความบังเอิญทุกสิ่งที่พวกท่านเคยประสบทั้งหมดนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาสามัญทั่วๆไปสามารถประสบได้สังคมมนุษย์ไม่อาจจะเกิดเรื่องที่ใหญ่อย่างนี้โดยบังเอิญอย่างแน่นอนที่จริงลองคิดดูนะก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจริงๆเวลาหลายปีอย่างนั้นก็เดินผ่านมาแล้วทำไมจะไม่สามารถเดินให้ดีได้บนทางช่วงสุดท้ายนะที่จริงการบำเพ็ญนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความไม่ก้าวหน้าตื้นๆแค่นั้นพอตัวเองย่อหย่อนก็จะถูกจิตของคนธรรมดาสามัญชักนำ ก็จะเดินทางอ้อมในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า อธิบายความจริง ความร่วมมือระหว่างกันก็จะไม่ดี

การอธิบายความจริงของศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนโครงการช่วยเหลือคนนั้น ล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่ตัวเองสมัครใจจัดตั้งขึ้นมาทำเพื่อยืนยันความถูกต้องของฝ่าที่จริงพวกท่านก็เห็นความสำเร็จของพวกท่านแล้วสื่อ เว็บไซต์ ที่ศิษย์ต้าฝ่าทำนั้น ทุกสิ่งที่พวกท่านทำนี้ ทำให้องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายหวาดกลัวมากพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนใช้เครื่องมือทั้งหมดทั้งประเทศ ไม่เพียงแต่เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศล้วนชะงักหมดแล้วกลายเป็นคงอยู่เพื่อประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในระหว่างการอธิบายความจริงของศิษย์ต้าฝ่านั้น อยู่ในลักษณะที่(ศิษย์ต้าฝ่า)หนึ่งคนต่อ(คนธรรมดาสามัญ)หนึ่งร้อยคน หนึ่งพันคนมีพลังในการเปิดโปงพวกชั่วร้ายที่สร้างทุกข์ภัยครั้งนี้ให้กับศิษย์ต้าฝ่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนในหลายสิบปีมานี้เพื่อที่จะให้โลกยอมรับความชอบด้วยกฎหมายของอำนาจรัฐของพรรคมารมันจึงแสร้งสร้างภาพของความสงบสันติมองจากสถานการณ์ทุกวันนี้สิ่งชั่วร้ายในมิติอื่นได้ถูกดับสลายไปเป็นจำนวนมากแล้วพลังที่ควบคุมคนนั้นไม่ไหวแล้วสภาพการณ์ทั่วทั้งหมดนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแล้วก็ยิ่งผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งผ่อนคลาย แรงกดดันก็ยิ่งน้อยลงเมื่อแรงกดดันน้อยลงแล้วก็ง่ายที่จะเกิดจิตที่อยากสบายอย่างหนึ่งคิดจะพักผ่อนหน่อยคิดจะคลายมือสักหน่อย คิดจะผ่อนคลายสบายๆที่จริงการดำเนินชีวิตของศิษย์ต้าฝ่ากับการบำเพ็ญนั้นได้ผนึกเข้าด้วยกันทีละข้อละข้ออย่างแน่นหนาแล้วการย่อหย่อนต่อตนเองของทุกท่าน ที่จริงก็คือการย่อหย่อนต่อการบำเพ็ญ

ศิษย์ต้าฝ่าหลายคนยุ่งกับโครงการช่วยเหลือคน ทำกันอย่างยากลำบากและยุ่งมากข้าพเจ้าล้วนทราบดีเวลาพักผ่อนของศิษย์ต้าฝ่าบางคนนั้นน้อยมากเรื่องต่างๆที่เผชิญอยู่ก็มีมากแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่พวกเรารอคอยมิใช่วันนี้หรือคำปฏิญญาณที่ทุกท่านเคยให้ไว้ในประวัติศาสตร์ก็ดีหรือมาเพื่อเรื่องนี้ก็ดีช่วงเวลาในวันนี้คือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าจะทำคือสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่ารอคอยแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนแต่ตนเองก็กำลังบำเพ็ญอยู่ดังนั้นการแสดงออกในสภาพแวดล้อมนี้ของมนุษย์ไม่อาจจะเหมือนกับเทพไปทั้งหมดหากชาวโลกมองเห็นว่าท่านแสดงออกมาเหมือนกับเทพแล้ว ชาวโลกล้วนเห็นพฤติกรรมของท่านที่อัศจรรย์นั่นก็จะทำลายวังวนของสภาพแวดล้อมนี้ของคนธรรมดาสามัญแล้วนั่นก็จะไม่มีการคงอยู่ของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่าแล้วเรื่องการช่วยเหลือคนนี้ก็จะไม่มีแล้วและก็จะไม่มีความยากลำบากแล้วและไม่อาจทำให้การบำเพ็ญของพวกท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นแล้วดังนั้นสภาพการณ์ที่พวกท่านแสดงออกมาจึงล้วนเหมือนกับสภาพการณ์ชนิดนี้ของคนธรรมดาสามัญ แต่ยังไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้เมื่อครู่ข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่าในสภาพแวดล้อมของการบำเพ็ญที่มองไม่เห็นภาพข้างหน้าชนิดนี้ในท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ยาวนาน คือสิ่งที่ทนได้ยากที่สุดง่ายที่สุดที่จะทำให้คนย่อหย่อนนี่คือการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดบทหนึ่งที่มีอยู่ในการบำเพ็ญ

แน่ละ ในสภาพแวดล้อมนี้ของประเทศจีน องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายในขอบเขตที่จำกัดยังคงกำเริบเสิบสานมากแม้ว่าองค์ประกอบที่ไม่ดีจำนวนมากได้ถูกกำจัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่และบางสภาพแวดล้อมมันสามารถควบคุมคนชั่วเหล่านั้นได้การแสดงออกมาก็ยังชั่วร้ายมากดังนั้นมีผู้ฝึกส่วนหนึ่งจึงรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างมากในขณะที่ไปทำหน้าที่ในต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่แถวหน้าก็รู้สึกถึงแรงกดดันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามที ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรศิษย์ต้าฝ่าก็ต้องทำให้ดีทั้งนั้น

เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงสถานการณ์บางอย่างในขณะนี้ให้กับศิษย์ต้าฝ่าของสถานีทีวีซินถังเหรินอีกปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือ ทุกท่านต่างทราบว่า มีผู้ฝึกบางคนที่ไม่ก้าวหน้าคนที่ไม่ออกมาเป็นเวลานานคนที่ใจไมสู้นะแต่ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก็ก้าวออกมาเรื่อยๆในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าในประเทศจีน ที่ถูกประทุษร้ายอย่างหนักในพื้นที่ที่มีแรงกดดันมากก็มีพวกที่ไม่ได้ออกมาเป็นเวลานาน ก็ออกมากันแล้วยังมีบางคน จากจีนแผ่นดินใหญ่มาถึงต่างประเทศแล้วในความร่วมมือกับศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศเกิดความขัดแย้งบางอย่างขึ้นมาเช่นนี้จึงทำให้ศิษย์ต้าฝ่าในสังคมนานาประเทศรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมสลับซับซ้อนขึ้นไม่น้อยมูลเหตุสำคัญไม่เพียงเกิดจากสภาพการบำเพ็ญเท่านั้น

ทัศนคติของคนจีนแผ่นดินใหญ่เกิดจากการกล่อมเกลาของวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนความนึกคิด ทัศนคติวิธีการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิต ล้วนเกิดจากสภาพการณ์อย่างนั้นทั้งสิ้นคนในสังคมตะวันตกหรือสังคมที่ไม่ใช่พรรคมารคอมมิวนิสต์ ล้วนเป็นสภาพการณ์ตามธรรมชาติของคนในระหว่างกันและกันเพียงแต่มีวัฒนธรรมที่ต่างกันสังคมที่เป็นธรรมชาติชนิดนี้คนต่างก็ดำรงชีวิตในสภาวะปกติที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติทำดีจิตใจเปิดกว้างมีความระแวงต่อกันน้อยมากนี่เป็นเรื่องปกติในอดีตที่ยังไม่มีพรรคมารคนจีนก็เป็นเช่นนี้แต่ว่าในสังคมจีนทุกวันนี้ในระหว่างขั้นตอนตั้งแต่คนเกิดจนเติบใหญ่ พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนล้วนใช้การหลอกลวงกับความเคียดแค้นชิงชังและการต่อสู้มาสั่งสอนคนโดยตลอดใช้หลักการจอมปลอมมาสอนคนโดยตลอดสั่งสอนคนตามความต้องการของพรรคมารมาโดยตลอดโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั้น ยิ่งทำให้คนต่ำลงยิ่งเป็นไปตามความต้องการของมัน คนจีนแผ่นดินใหญ่หลายคนยังคงพูดถึงประเพณีเก่าแก่ในอดีตมีจำนวนน้อยที่ยังมีทัศนคติของประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลดังนั้นจึงมี “การปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรม”ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ทางการเมืองอย่างนี้ อย่างนั้น เฝ้าโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนทำลายประเพณีชนิดนี้ของคนจีนโดยเฉพาะคือคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ล้วนเติบโตขึ้นมาในท่ามกลางวัฒนธรรมพรรคกับคำหลอกลวงท่ามกลางคำหลอกลวง ได้ก่อเกิดทัศนคติ พฤติกรรมวิธีการทำงานขึ้นมา ซึ่งแตกต่างมากกับคนในสังคมนานาชาติในสังคมนานาชาติ พอคนสองคนพบหน้ากัน เรื่องอะไรในใจล้วนสามารถนำมาคุยกันได้อย่างเปิดเผยกับคนที่ไม่รู้จักก็สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยเรื่องนี้สำหรับคนจีนแผ่นดินใหญ่นั้นจะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นวิธีการทำงานและการติดต่อไปมาหาสู่กันของผู้ฝึกที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่จึงไม่เหมือนกับผู้ฝึกต่างประเทศ ผู้ฝึกต่างประเทศไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ฝึกที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่พูดหรือทำทำไมทำงานกันอย่างนี้นะคนนี้ทำไมแปลกๆนะที่จริงก็เนื่องมาจาก การรณรงค์ทางการเมืองชนิดต่างๆนั้น พรรคมารให้ผู้คนต่อสู้กันเอง แฉกันเอง คนจีนที่ผ่านการประทุษร้ายอย่างนี้มา ก็เคยชินกับการปิดตัวเองแล้วโดยเฉพาะในการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าศิษย์ต้าฝ่าควรจะเข้าใจซึ่งกันและกันที่จริงทัศนคตินี้ ที่ก่อเกิดในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเวลามองคนในสังคมนานาชาติก็จะมองโดยไม่เข้าใจจะเห็นว่าคนต่างประเทศนี้ทำไมถึงโง่อย่างนี้นะมองคนจีนโพ้นทะเลที่อยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานก็ไม่เข้าใจด้วยทำไมถึงทำงานกันอย่างนี้นะถูกละ กล่าวในฐานะที่เป็นคนแล้ว ที่จริงก็ควรเป็นปกติในด้านนี้ควรเข้าใจกันได้ควรร่วมมือกันให้ดี

เนื่องจากทัศนคติที่ต่างกันการประสานร่วมมือกันไม่ดีวิธีการคิดเรื่องต่างๆก็ไม่เข้ากันมักจะไม่ลงรอยกันผู้ฝึกจีนแผ่นดินใหญ่นั้นปิดกั้นตนเองดังนั้นจึงก่อให้เกิดความรู้สึกของศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศว่าผู้ฝึกที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นสายลับหรือไม่นะก็ด้วยเรื่องนี้หนา ก่อกวนจนพวกท่านในพื้นที่ต่างๆล้วนไม่สงบอย่างมากข้าพเจ้าคิดว่า ทุกท่านต่างทราบว่าข้าพเจ้าเคยพูดอย่างนี้กระมังข้าพเจ้าว่าพวกสายลับข้าพเจ้าก็จะช่วยชาตินี้เป็นสายลับแต่หลายชาติก่อนเขาเคยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากและทั้งหมดก็มาเพื่อฝ่านี้ดังนั้นทำไมพวกเราจึงมองแค่ชาตินี้ของเขาละก็จะไม่ช่วยเหลือเขาแล้วหรือเขาเพียงแต่มีอาชีพที่ต่างกันเท่านั้นแน่ละ อาชีพของเขาสามารถก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีจริงๆทำผิดบาปต่อต้าฝ่าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าฝ่านั้นใหญ่เป็นฝ่าของจักรวาลใช่ไหมย่อมสามารถแก้ไขทุกสิ่งได้ขอเพียงเปิดใจออก ขอเพียงสามารถให้อภัยข้าพเจ้าคิดว่าอะไรๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดฝ่าอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั้น มีสมาชิกพรรคของพรรคมารมากแค่ไหนอดีตแกนนำทหารกองทัพแดงมีเลขานุการของกรรมการบริหารพรรคมากแค่ไหนมีตำรวจสันติบาลนครบาลมากแค่ไหนที่เป็นผู้ฝึกและมีผู้ฝึกมากแค่ไหนที่เป็นทหารหรือกระทั่งผู้ฝึกที่เป็นขององค์กรสายลับขั้นสาม ขั้นสองพวกเขาไม่ใช่เป็นเพราะการประทุษร้ายจึงก้าวไปสู่ฝั่งตรงข้ามแล้วจริงๆแต่เป็นเพราะมีจิตหวาดกลัวเลอะเลือนไปภายใต้แรงกดดันโดยแท้จริงเขาก็คือคนภายใต้แรงกดดันอาจจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้นแต่พอเข้าใจได้แล้ว จะต้องเดินกลับมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น

การช่วยคนก็คือการช่วยคนการเลือกสรรไม่ใช่ความเมตตาโดยเฉพาะคือสังคมมนุษย์ได้เดินมาถึงจุดนี้แล้วใช้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเพียงแต่ดูว่าตัวคนเองจะเอาอะไรเมื่อวานข้าพเจ้ายังได้พูดถึงปัญหานี้ข้าพเจ้าว่า ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด คนก็ไม่เคยเลวถึงขั้นนี้ ไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้โดยเฉพาะคือคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เวลานี้ ศีลธรรมตกต่ำเสื่อมทรามทั่วทุกด้านมองดูในสมองของคนที่เดินอยู่บนถนนนั้น มีไม่กี่คนที่กำลังคิดเรื่องที่ดี มีมากมายที่กำลังคิดเรื่องที่ไม่ดีอยู่ทุกเวลานาทีเรื่องที่ทำล้วนเป็นเรื่องไม่ดีเสียมาก ทั่วทั้งสังคมล้วนกำลังปลุกระดมเรื่องเหล่านี้อยู่พรรคมารลากคนลงไปหนาดังนั้นกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าการประทุษร้ายครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรได้รับความเจ็บปวดอย่างไรทางร่างกายหรือการทรมานทางจิตใจการประทุษร้ายที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็ล้วนสามารถสลายกรรมได้ล้วนจะก้าวไปสู่หยวนหมั่นสิ่งที่รอศิษย์ต้าฝ่าล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นมิใช่เป้าหมายการบำเพ็ญของทุกท่านหรือ แต่ว่า การจัดวางอย่างชั่วร้ายของอิทธิพลเก่าบรรดาสิ่งที่สามารถทำให้ศิษย์ต้าฝ่าหยวนหมั่นพรรคมารนี้ที่อิทธิพลเก่าสร้างขึ้น ประทุษร้ายต่อชาวโลก โดยเฉพาะคือต่อชาวจีนนั้นหนักที่สุดเพื่อให้คนเสื่อมทรามให้คนทำบาปต่อต้าฝ่า นี่มิใช่การผลักให้ชาวจีนไปสู่การถูกทำลายหรือแม้ว่าอิทธิพลเก่าได้จัดวางการประทุษร้ายที่ชั่วร้ายนี้แต่โดยแท้จริงชาวจีนนั้นเป็นเพราะศิษย์ต้าฝ่าจึงต้องประสบกับความอัปยศเหล่านี้ ประสบกับความทุกข์ยากมากเพียงนั้นดังนั้นเมื่อกล่าวจากจุดนี้ เช่นนั้นพวกท่านไม่ควรไปช่วยเหลือพวกเขาหรือศิษย์ต้าฝ่าไม่ควรเปิดใจให้กว้างหรือ ยกเว้นหัวโจกมาร ที่จริงก็รวมทั้งตัวผู้ประทุษร้ายเองด้วย ก็มิใช่เป็นเป้าของการถูกประทุษร้ายด้วยหรือ

ดังนั้นข้าพเจ้าว่า โดยเฉพาะในขณะนี้โครงการต่างๆคนที่มีอยู่ล้วนแต่ไม่พอใช้ศิษย์ต้าฝ่าที่ออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่บางคนก็ไม่อาจใช้ได้ที่จริงข้าพเจ้าว่าพวกท่านไม่ต้องไปสนใจว่าพวกเขาเคยถูก “ปฏิรูป”หรือ “ไม่ปฏิรูป”มาก่อนหรือไม่เพียงเขาก้าวออกมาจากสภาพแวดล้อมที่ชั่วร้ายนั้นได้เขาย่อมสามารถจะเข้าใจได้เขาก็จะรู้สึกเสียใจในภายหลังแม้ว่านั่นคือความอัปยศอดสูก็ต้องให้โอกาสพวกเขากลับมาได้นะการบำเพ็ญใช่ไหมอย่างไรเสียก็ต้องมีใจคนจึงสามารถบำเพ็ญ ความเจ็บปวดส่วนนี้ของคนนั้นกลัวเจ็บกลัวถูกแตะต้องบางครั้งก็จะแก้ตัวเพื่อสิ่งนี้นั่นคือกลัวจะถูกดูแคลนดังนั้นไม่ว่าอย่างไร ก็ได้ก้าวออมาแล้วเขายังต้องก้าวเข้ามาในหมู่ศิษย์ต้าฝ่าพวกท่านไม่ควรผลักไสพวกเขาออกไปต้องใกล้ชิดพวกเขาต้องให้ความอบอุ่นระดับหนึ่งแก่พวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะคิด จะทำอย่างไรมีทัศนคติที่ต่างจากพวกท่านอย่างไรพวกเขาย่อมจะค่อยๆเข้าใจได้พวกเขาจะค่อยๆรู้ว่า คนในสังคมนานาชาตินั้นมีสภาพการดำรงชีวิตอย่างไรเปิดใจให้กว้างสักหน่อยนี่ล้วนเป็นเพื่อนผู้บำเพ็ญของพวกท่านล้วนเป็นศิษย์ต้าฝ่าของอาจารย์ ต้องให้อภัยเขาถ้ารู้สึกว่าไม่อาจไว้ใจให้ทำงานอยู่ในโครงการใดหรือให้เขาทำเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรม เช่นนั้นพวกท่านก็นำสภาพการณ์ของเขาไปทำความเข้าใจกับศิษย์ต้าฝ่าในจีนแผ่นดินใหญ่ของพื้นที่นั้นสักหน่อยขอเพียงเดิมทีเขาเป็นศิษย์ต้าฝ่าข้าพเจ้าคิดว่าก็จะไม่มีปัญหา ต้าฝ่าสามารถหล่อหลอมร่างวัชระแล้วเราจะไม่สามารถหล่อหลอมคนๆหนึ่งหรือสภาพแวดล้อมใดก็ไม่อาจเปรียบกับสภาพแวดล้อมของศิษย์ต้าฝ่าขอเพียงทุกท่านมีความคิดที่ถูกต้อง(เจิ้งเนี่ยน)เพียงพอสักหน่อยศิษย์ต้าฝ่าประสานร่วมมือซึ่งกันและกันได้ดีสักหน่อยมีความขัดแย้งน้อยสักหน่อยพลังของการช่วยเหลือคนก็จะยิ่งมาก

บางโครงการของทุกท่านทำในขณะนี้ล้วนยากลำบากมากโดยเฉพาะคือบางโครงการด้านสื่อมวลชนงานสื่อมวลชนนั้นใช้คนค่อนข้างมากหากคิดจะทำให้งานสื่อมวลชนสามารถเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต สามารถแสดงบทบาทเด่นของสื่อมวลชนได้จริงๆพวกท่านก็ต้องสามารถตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญให้ได้การตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญนั้นไม่ใช่เพียงแต่พูดๆเท่านั้นต้องไปทำกันอย่างนี้จริงๆจึงจะใช้ได้คิดจะตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้นั้นพวกท่านก็ต้องดำเนินกิจการให้ดีบริษัทไหนๆของสังคมคนธรรมดาสามัญนั้นเป้าหมายสุดท้ายและจุดมุ่งหมายของมันคือเพื่อดำเนินธุรกิจและทำเงินได้ทั้งสิ้นจุดมุ่งหมายของพวกท่านนั้นแม้ว่าจะทำเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตแต่ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้สามารถทำให้มันหมุนเวียนได้อย่างดีให้สอดคล้องให้มากที่สุดกับวิธีดำเนินกิจการของสังคมหากสิ่งใดของสังคมมนุษย์ไม่ถูกต้อง ก็ไม่อาจจะเลือกใช้อย่างกว้างขวางได้ในสังคมมนุษย์ในการดำเนินธุรกิจผู้คนล้วนใช้วิธีการชนิดนี้ จึงพูดได้ชัดว่ามันสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนพูดได้ชัดว่าเทพยินยอมให้กับวิธีการทางสังคมชนิดนี้โดยเฉพาะคือในระยะหนึ่งถึงสองร้อยปีที่ผ่านมาในการดำเนินกิจการรูปแบบบริษัทชนิดนี้ได้พิสูจน์ว่ามันใช้ได้นี่ก็นับเป็นประสบการณ์ของคนธรรมดาสามัญเช่นนั้นทำไมพวกเราจะปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ละ

ศิษย์ต้าฝ่าล้วนมีความคิดอันหนึ่งไม่ว่าจะพุ่งออกไปอยู่แถวหน้าจะลำบากอย่างไร เหนื่อยแค่ไหนไม่ได้นอนอะไรๆพวกเราก็ทำได้ทั้งนั้นแต่พอพูดถึงการดำเนินกิจการก็ไม่ไหวแล้วทุกท่านมิใช่ว่าทำอะไรได้ทั้งนั้นหรอกหรือ (หัวเราะ)ทุกท่านมิใช่จากที่ทำไม่เป็นก็ทำกันเป็นแล้วหรือเช่นนั้นเหตุใดทุกท่านจึงไม่ทำเรื่องนี้ให้ดีทำงานสื่อให้ดี มันจึงจะสามารถมีพลังมากขึ้นอีกสามารถเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มีเวลาเท่าไรก็หมดไปกับการทำให้มันสามารถหมุนเวียนดำเนินการต่อไปได้ไปที่ต่างๆหาเงินมารักษาประคับประคองไว้ช่างยากเพียงไรหนา หากทุกท่านบากบั่นพยายามกันทางด้านนี้ออกแรงสักหน่อยข้าพเจ้าว่าก็จะทำเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าพวกท่านจะหาสปอนเซอร์หาโฆษณาทุกสิ่งที่ทำเพื่อเงินทุนของสื่อก็เหมือนกับที่ทำอยู่หน้าเวทีธรรมานุภาพก็เท่ากัน หาใช่ว่าเพราะเขาเขียนบทความเขาเป็นบรรณาธิการเขาทำงานแปลเขามักจะปรากฏหน้าบนสื่อบ่อยๆหรือเพราะเขาทำงานพิเศษเฉพาะธรรมานุภาพของเขาก็จะมากบรรดาศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมกับสื่อนี้ไม่ว่าท่านจะทำโครงการไหนก็เหมือนกัน

เมื่อเผชิญกับปัญหานี้ที่สร้างความกังวลใจให้ทุกท่านอย่างยาวนานไม่ใช่ เมื่อรู้ว่ายากก็เข้ามาแต่เป็นว่าเมื่อรู้ว่ายากก็ถอยแล้วจึงไม่คิดจะไปทำข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก็ขอบอกทุกท่านว่าในฐานะอาจารย์ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ดำเนินกิจการสื่อให้ดีในด้านนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดกับผู้รับผิดชอบสื่อหลายคนว่า ควรพยายามสักหน่อยแต่คนมากมายยังไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนทุกท่านล้วนมีความคิดชั่วขณะว่า เจิ้งฝ่าต้องการให้เราทำก็ทำเถอะทำเสร็จแล้วก็เสร็จกันไม่ใช่เช่นนั้นศิษย์ต้าฝ่าทำอะไรไม่ใช่เพื่อเรื่องหนึ่งๆที่พื้นๆพวกท่านทำอะไรล้วนพิจารณาถึงปัจจุบัน และยังพิจารณาถึงอนาคตพิจารณาถึงเรื่องนั้นโดยตัวมันเองยังพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ติดมาด้วยปัจจุบันใช้มันมาช่วยคนมายืนยันความถูกต้องของฝ่าเช่นนั้นรูปแบบวัฒนธรรมที่คงอยู่ชนิดนี้ ใช่หรือไม่ว่าก็จะเหลือไว้ให้กับอนาคตและให้คนในอนาคตถือเป็นแบบอย่างละ

ยังมีก็คือในระหว่างที่พวกท่านทำสื่อนั้น ในการจัดการก็มีอีกปัญหาหนึ่งทุกท่านต่างรู้สึกว่าฉันคิดจะทำก็ทำแต่ใครจะสั่งฉันไม่ได้นั่นจะใช้ได้อย่างไรละท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่า เวลาทำงานอยู่ในบริษัทของคนธรรมดาสามัญเจ้านายสั่งท่านอย่างไรท่านก็ฟังอย่างนั้นเพื่อโครงการของต้าฝ่าเพื่อเรื่องของต้าฝ่า ทำไมพูดสักหน่อยสั่งสักนิดจัดวางเรื่องหนึ่งให้จึงไม่ยอมเชื่อฟังละคิดดูซิว่านี่ถูกต้องหรือไม่ในเมื่อคิดจะตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคมคนธรรมดาสามัญ ทำให้สื่อนี้สามารถแสดงบทบาทอย่างมีพลังยิ่งขึ้นเช่นนั้นทุกท่านจึงต้องปฏิบัติตามวิธีการของสังคมคนธรรมดาสามัญมาบริหารจัดการนี่คือคำพูดของข้าพเจ้าที่พูดกับทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนและสื่ออื่นๆเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกกับพวกเขาพวกท่านต้องใช้วิธีการชนิดนี้อธิบายความจริง ช่วยคนก็ต้องทำอย่างนี้คนธรรมดาสามัญทำอย่างไรบริษัทดำเนินกิจการกันอย่างไรพวกท่านก็ดำเนินกิจการอย่างนั้นเพียงแต่เป้าหมายของพวกท่านคือการช่วยคนนี่ไม่เหมือนกัน

การปฏิบัติจริงได้ยืนยันวิธีการดำเนินกิจการของคนนั้นมีประสิทธิผลมากเช่นนั้นทำไมทุกท่านไม่ทำละเพื่อแก้ไขความยากลำบากทางด้านนี้บางทีไม่แน่ว่ารูปแบบนี้ก็คือสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับอนาคตเช่นนั้นท่านว่าในการบริหารจัดการใครก็ไม่ฟังใครจะเหลือเรื่องอย่างนี้ไว้ให้กับอนาคตได้ไหมนะไม่ได้บางคนท่านส่งให้เขาไปทำเรื่องอะไรเขาก็ไม่อยากทำชอบทำสิ่งที่ตนเองต้องการทำต่างกันต่างแยกกันทำ ตัวใครตัวมันนั่นจะใช้ได้อย่างไรกันก็เหมือนกำปั้นนี้ที่ชกออกไปทุกท่านรวมกันเข้าจึงมีพลัง (ทำท่าแบมือ) ท่านว่ามันอยากทำอะไร มันอยากทำอะไรมันอยากทำอะไร (ทำท่าแบนิ้วมือทั้งห้าแยกออกจากกัน แล้วชี้ไปที่แต่ละนิ้ว)นี่ไม่มีพลังนะพอชกออกไปก็พบอุปสรรค ใช่หรือไม่พวกท่านต้องมีแผนการหนึ่ง ต้องมีการจัดเตรียม ประสานกันให้ดีร่วมมือซึ่งกันและกันให้ดี

บางคนคิดว่า ทำไมฉันต้องฟังเขานะฉันรู้สึกว่าบำเพ็ญได้ดีกว่าเขาไม่อาจพูดเช่นนี้ได้เมื่อท่านบำเพ็ญได้ดี จึงจะสามารถปฏิบัติตามการจัดแบ่งงานได้นาฉะนั้นจึงพูดได้ชัดว่าบำเพ็ญได้ไม่ดีข้าพเจ้าพูดแล้วว่าสื่อที่พวกท่านทำนั้นไม่ใช่ของของต้าฝ่างานอะไรที่แบ่งกันทำไม่อาจแทนระดับชั้นของการบำเพ็ญพวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่าเป็นการจัดตั้งกันขึ้นมาเองเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตเพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ก่อตั้งโครงการหนึ่งของการช่วยคนและยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็เป็นความสัมพันธ์กันอย่างนี้เช่นนั้น ในเมื่อไม่ใช่ส่วนหนึ่งของต้าฝ่าดังนั้นจึงควรตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญได้ก็คือของของคนธรรมดาสามัญ ของของคนธรรมดาสามัญทำไมไม่สามารถใช้วิธีการของคนธรรมดาสามัญในการบริหารจัดการละตำแหน่งของคนธรรมดาสามัญไม่อาจเป็นตัวแทนว่าเมื่อก่อนเขาอยู่บนสวรรค์ระดับสูงมากแค่ไหนไม่อาจเป็นตัวแทนว่าเขตแดนในปัจจุบันของผู้บำเพ็ญสูงมากแค่ไหนหรือบำเพ็ญได้ดีหรือไม่ดีทุกท่านต่างเข้าใจเหตุผลนี้ไม่ใช่บอกว่าเขาบังคับบัญชาฉันแล้วเขาก็บำเพ็ญได้สูงกว่าฉันสิ่งเหล่านี้มีความยินยอมหรือไม่ยินยอมอย่างจริงใจความอิจฉาหรือไม่อิจฉาอยู่ข้างในนะจะสั่งก็สั่งซิเพื่อต้าฝ่า ศิษย์ต้าฝ่ามิใช่สามารถงอได้ยืดตรงได้หรือโดยเฉพาะในคุกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงในสถานการณ์ที่ถูกสมุนของสิ่งชั่วร้ายตีและด่า ถูกสั่ง ในเวลานั้นมีจิตที่ไม่ยินยอมไหมแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ ในเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ทำไมทำไม่ได้ ทำไม่ถึงละ

วันนี้ข้าพเจ้าอยู่กับศิษย์ต้าฝ่ามากอย่างนี้ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนสื่อที่พวกท่านทำนั้นดีมากเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือสรรพชีวิตดังนั้นต้องทำให้ดีนี่คือความปรารถนาของอาจารย์พวกท่านทำให้มันตั้งมั่นอยู่ในสังคมคนธรรมดาสามัญให้ได้ทำให้หมุนเวียนอย่างดีได้สามารถเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นบริษัทที่เป็นตัวเป็นตนในการช่วยเหลือสรรพชีวิตมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในการบริหารจัดการ มีแผนก มีระดับชั้นในการบังคับบัญชามีรูปธรรมของการทำงานแบ่งงานต่างๆทำกันไปแต่ว่า ล้วนคือเป้าหมายเดียว เพื่อการยืนยันความถูกต้องของฝ่าคนที่เป็นผู้จัดการกับท่านที่ทำงานรูปธรรมนั้น มีธรรมานุภาพเหมือนกันที่พวกท่านจะทำให้เด่นก็คือรูปแบบของสื่อนี้ใช้มันมาช่วยเหลือสรรพชีวิตประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกัน

เรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดนั้นมีมากมายไม่ว่าพูดทางด้านไหนก็ล้วนจะหนักอยู่สักหน่อยไม่ขอพูดมากแล้วข้าพเจ้าก็พูดเพียงคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะนี้อีกสักครู่หากทุกท่านมีเรื่องเฉพาะที่จะถาม ซึ่งต้องการแก้ไขโดยด่วนพวกท่านสามารถเขียนขึ้นมา ข้าพเจ้าจะตอบให้ (เสียงปรบมือ)

ที่จริงนะ มองจากสถานการณ์ในขณะนี้ทุกท่านก็เห็นกันแล้วว่า องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายจบสิ้นแล้ววิญญาณชั่วของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นถูกทำลายไปแล้วเพียงแต่ยังมีสื่อสัญญาณบางอย่างคงอยู่อย่างเช่น หนังสือเหล่านั้นของพวกมันภาพวาดเหล่านั้น ยังมีองค์ประกอบบางอย่างของสิ่งชั่วร้ายและองค์ประกอบเหล่านี้จำนวนมากของสิ่งชั่วร้ายโดยตัวมันเองก็ถูกทำลายไปหมดแล้ววิญญาณระดับต่ำ และผีเน่าเปื่อยในระดับชั้นต่ำที่สุดที่วุ่นวายเหล่านั้นของสภาพแวดล้อมในระดับชั้นต่ำที่การเจิ้งฝ่าแตะต้องไปถึงนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ที่กำลังทำเรื่องที่ทำลายศิษย์ต้าฝ่าและถูกควบคุมโดยตรงจากองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายองค์ประกอบเก่าที่ไม่ดีในชั้นต่างๆกำลังมีบทบาท(ส่งผล)และในประเทศจีน วิญญาณชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็จบสิ้นไปนานแล้วทุกท่านทราบว่าเบื้องหลังพรรคมารมีองค์ประกอบของวิญญาณร้ายอยู่ที่ผ่านมาใครกล้าพูดว่าพรรคมารไม่ดีปิดประตูแล้วตัวเองอยู่ในบ้านยังไม่กล้าพูดเลยกระทั่งพอคิดขึ้นมาก็กลัวแล้วรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้าดูคนอยู่เดี๋ยวนี้นะใครก็กล้าด่ามันอย่างเปิดเผยตั้งแต่ศูนย์กลางของพรรคมารจนถึงชาวบ้านทั่วไปพอนั่งลงด้วยกันก็ด่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนจึงพูดได้ชัดว่าไม่มีองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายควบคุมคนแล้ว จบสิ้นไปแล้ว เช่นนั้นทำไมรัฐบาลของมันจึงยังอยู่ละก็คืออันธพาลกลุ่มหนึ่ง คิดจะกดขี่รังแกประชาชน คิดจะใช้อำนาจในมือสิ่งนี้ที่มีศีลธรรมต่ำที่สุด กำลังปกป้องอำนาจนั้นอยู่พอดีกับที่องค์ประกอบที่ชั่วร้ายของจักรวาลเก่ากำลังอาศัยพวกที่จิตใจชั่วเหล่านี้ปกป้องไว้เพื่อให้ศิษย์ต้าฝ่าที่ยังไม่ก้าวออกมา และที่ยังบำเพ็ญได้ไม่ดีสร้างแรงกดดันนั้นรักษาสภาพแวดล้อมของสิ่งชั่วร้ายไว้ในขณะนี้สังคมนั้นเละเทะไปหมดแล้ว

ถ้าหากตอนนี้ข้าพเจ้าให้เรื่องนี้จบสิ้นลงชีวิตของอนาคตก็จะถูกทำลายมากเกินไปแล้วคนเหล่านั้นที่ลงมารับฝ่า คนที่มาเพื่อรับฝ่า ก็จะมาโดยสูญเปล่าแล้วเมื่อแรกเริ่มนั้น ชีวิตเหล่านี้ ไม่ว่าปัจจุบันเขาทำอะไรก็ดีพวกเขาล้วนเป็นเทพ ดูข้างในนี้ช่างน่ากลัวอย่างนี้ก็ยังกล้าโผล่ศีรษะเข้ามาก็ยังกล้ามา เพราะอะไรละพวกเขามีความหวังต่อเจิ้งฝ่า ต่อต้าฝ่า มีศรัทธาแน่วแน่มาก จึงมากันแล้วไม่ว่าปัจจุบันเขาแสดงออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องดูเมื่อตอนแรกเริ่ม ก็ต้องดูประวัติศาสตร์ก็ต้องดูว่าอดีตของชีวิตนี้เป็นอย่างไรพยายามไปช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรเสียก็เป็นต้าฝ่าของจักรวาลกล่าวสำหรับสรรพชีวิตนับไม่ถ้วนแล้วเป็นโอกาสที่ยากจะได้รับ ก็เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเหลือรอดลงมาได้ก็เหลือรอดลงมาไม่เหลือรอดลงมาก็จะพลาดไปตลอดกาลดังนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่า พวกเรายังต้องทำ ยังต้องช่วยหากวันนี้คนที่ได้ฝ่าไม่ใช่พวกท่านแต่เป็นคนอื่นพวกท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น พวกท่านอยู่ในหมู่คนธรรมดาสามัญลองคิดดูไม่น่าสงสารหรือโดยเฉพาะชาวจีนเหล่านั้นที่ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงที่สุดนั่นคือการรบกวนพวกท่านโดยอิทธิพลเก่าจึงถูกประทุษร้ายจนถึงระดับนี้ดังนั้นจึงยิ่งสมควรไปช่วยเหลือพวกเขาในขณะนี้ทุกท่านต้องทำสามเรื่องให้ดีบำเพ็ญตนเองให้ดี เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหากมีเจิ้งเนี่ยนพอบำเพ็ญตนเองได้ดี แน่ละเจิ้งเนี่ยนก็จะพอดังนั้นกล่าวสำหรับทุกท่าน การช่วยเหลือสรรพชีวิตนั่นก็คือความรับผิดชอบของท่านภารกิจทางประวัติศาสตร์ หนักหน่วงมาก และลำบากยากเข็ญมาก

ทุกท่านทราบพวกเราช่วยคนๆหนึ่งนั้นไม่ยากยากอยู่ที่การรบกวนกับแรงกดดันของสิ่งชั่วร้ายกล่าวสำหรับคนๆนั้นหากเขาสามารถเข้าใจความจริงสามารถได้รับการช่วยเหลือที่จริงพอคนๆนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วชีวิตของระบบจักรวาลที่อยู่เบื้องหลังเขาซี่งเขาเป็นตัวแทนก็จะได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดสรรพชีวิตที่นับไม่ถ้วนระบบที่กว้างใหญ่ไพศาลชีวิตมากมายเช่นนี้ล้วนจะได้รับการช่วยเหลือสำหรับคนๆนี้สามารถได้ฟังความจริงสามารถเข้าใจได้เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริงระดับความยากนี้เกิดจากองค์ประกอบที่ใหญ่อย่างนั้นสร้างขึ้นในการอธิบายความจริง สิ่งที่ปรากฏออกมาคือองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายนานาชนิดกำลังรบกวนอยู่ที่จริงคือองค์ประกอบที่ใหญ่อย่างนี้อยู่เบื้องหลังเมื่อครู่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดว่า ความรับผิดชอบที่ศิษย์ต้าฝ่าแบกรับอยู่กับตัวนั้นหนักมากภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ไม่ใช่ใครก็สามารถแบกรับภาระได้มีแต่ศิษย์ต้าฝ่าที่คู่ควรทำ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆ

ถือโอกาสนี้ข้าพเจ้ายังคิดจะพูดอีกสักหน่อยที่ผ่านมาไม่เคยพูดกับทุกท่านที่ประชุมเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดคำพูดไว้ท่อนหนึ่งอย่างนี้วันนี้ข้าพเจ้าต้องพูดซ้ำอีกหาไม่แล้วจะถ่ายทอดต่อไปอย่างผิดๆที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ ในการเจิ้งฝ่าเนื่องจากเทพในแต่ละระดับ ต่างจัดวางไว้ว่าหลังเจิ้งฝ่ามนุษย์จะเผชิญกับปัญหาอย่างไรบ้างมีเทพอยู่ระดับชั้นหนึ่งพวกเขาจัดวางไว้ว่าสุดท้ายต้องทำการพิพากษาใหญ่เรื่องนี้ เรื่องเล่าในทางตะวันตกก็มีมนุษย์จะเผชิญกับการพิพากษาใหญ่ไม่เพียงแต่มนุษย์สรรพชีวิตทั้งหมดในตรีภูมิล้วนจะต้องเผชิญกับปัญหานี้แม้แต่คนที่ตายไปก็ต้องคืนชีพกลับมาต้องเผชิญการพิพากษาด้วยกันทั้งหมดการพิพากษาจะทำต่อชีวิต นับตั้งแต่สร้างโลกจนสุดท้ายจบสิ้นลงรวมทั้งการเริ่มถ่ายทอดต้าฝ่า จนจบสิ้นการช่วยเหลือสรรพชีวิตโดยเฉพาะคือการแสดงออกมาของสรรพชีวิตในช่วงสุดท้ายของการเจิ้งฝ่าที่เผยออกมาทั้งหมด ที่ผ่านมาสรรพชีวิตที่ข้าพเจ้าพูดนั้นมีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งหมดทุกสิ่งของจักรวาลไม่ว่าวิทยาศาสตร์ของคนจะบอกว่าเขามีอินทรีย์กับอนินทรีย์ที่จริงทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตชีวิตในแต่ละมิติสรรพชีวิตทั้งหมดล้วนมาเพื่อต้าฝ่านี้สภาพแวดล้อมที่คงอยู่ของสรรพชีวิตทั้งหมดล้วนก่อตั้งเพื่อต้าฝ่านี้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่า พอถึงจุดสุดท้าย ล้วนต้องเผชิญกับการพิพากษานี้การบรรยายาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงมันเป็นเพราะการจัดวางของระดับชั้นนั้นล้วนไม่อาจยึดถือได้แล้วสุดท้ายคือ ข้าพเจ้ามาตัดสินว่าจะทำอย่างไรแต่การจัดวางการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพวกเขาไม่ใช่เพียงการพิพากษาพวกที่ส่งผลในทางตรงกันข้าม ก่อผลในด้านลบเหล่านั้นกับพวกที่ทำเรื่องชั่วเท่านั้นพวกที่ส่งผลทางด้านบวกก็จะเผชิญกับปัญหานี้ด้วยเผชิญอย่างไรอาทิเช่นในระหว่างการเจิ้งฝ่า ขณะที่ท่านอยู่ในระหว่างที่แสดงบทบาทด้านบวกนั้นท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหรือไม่เช่นพวกที่มาเป็นศิษย์ต้าฝ่า ท่านให้คำปฏิญญาณอะไรไว้ ท่านทำให้คำปฏิญญาณของตนเองเป็นจริงแล้วหรือไม่ข้อกำหนดของพระผู้สร้างโลกคืออะไรท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระผู้สร้างโลกแล้วหรือไม่หากคำปฏิญาณเมื่อเริ่มแรกของท่านไม่ได้ทำให้เป็นจริงท่านไม่ได้ไปทำตามข้อกำหนดของพระผู้สร้างท่านก็ไม่ได้บรรลุสิ่งที่ท่านควรทำให้เสร็จสมบูรณ์ท่านหลอกลวงพระเจ้า เพราะท่านทำให้สภาพแวดล้อมบางแห่งในเวลานั้น ทำให้จังหวะก้าวของการเจิ้งฝ่ากับสรรพชีวิตที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเกิดการสูญเสีย ทำให้ระดับชั้นที่ต่างกันของจักรวาลเสียหายนี่ล้วนต้องรับผิดชอบเมื่อวานข้าพเจ้าได้พูดคำนี้แล้ว วันนี้ข้าพเจ้าต้องพูดซ้ำอีกรอบ หาไม่จะถ่ายทอดต่ออย่างผิดๆได้ง่ายเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่ได้พูดเช่นนี้ไม่คิดจะพูดมันออกมาเพราะข้าพเจ้าทราบว่าทุกท่านล้วนแต่ยากลำบากไม่ว่าสุดท้ายจะปฏิบัติต่อการเจิ้งฝ่าอย่างไรปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรหากทำไม่ดี ก็จะต้องรับผิดชอบจริงๆ

ต่อจากนี้ไป ทุกท่านสามารถส่งคำถาม ข้าพเจ้าจะตอบให้กับทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ศิษย์ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความหมายและบทบาทของการแสดงเสินยวิ่นในช่วงประวัติศาสตร์ของการเจิ้งฝ่านี้

อาจารย์ทุกท่านมองเห็นแล้วหนา การแสดงของคณะศิลปินเสินยวิ่นนั้นแต่ละครั้ง มีผู้ชมน้อยที่สุดก็หลายร้อยคนโดยทั่วไปล้วนพันกว่าคนกระทั่งถึงสองพันคนสามพันคนครั้งที่มีมากก็มีกว่าห้าพันคนก็ดูว่าโรงละครเล็กหรือใหญ่แต่คนที่ดูเสินยวิ่นจบนั้นนา ร้อยละ๙๐ขึ้นไปล้วนเปลี่ยนท่าทีต่อต้าฝ่าแล้ว มีการรับรู้ที่แจ่มแจ้งต่อสิ่งชั่วร้ายคนได้อยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ในการอธิบายความจริงของพวกท่านจะทำให้คนมากอย่างนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ยากที่จะทำได้ต้องมีศิษย์ต้าฝ่ามากเท่าไรอธิบายความจริงพร้อมกันจึงจะบรรลุถึงได้ละแน่ละสื่ออย่างอื่นที่ส่งผลกระทบก็ใหญ่มากเช่นกันแต่ว่าในทันทีได้เห็นผลมากมายอย่างนี้ในขณะนี้ มีแต่การแสดงของเสินยวิ่นจึงจะทำได้ถึงจุดนี้

สำหรับการแสดงของเสินยวิ่นนั้นความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนจีนนั้นรับรู้ได้จากด้านเหตุผลผลของเวทีที่งดงามหมดจดจักษุสัมผัสกับความรู้สึกนั้นสะเทือนเลือนลั่นมากโดยเฉพาะคือเป็นการตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีที่เทพถ่ายทอดให้ไม่มีวัฒนธรรมพรรคแม้แต่น้อยเป็นของ ของมนุษย์และประวัติศาสตร์ของคนอย่างแท้จริงในการแสดงได้แสดงออกถึงจิตใจที่กว้างขวางมีความเมตตาและความอดทนที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคือหลังจากที่คำหลอกลวงของพรรคมารถูกเปิดโปงสำหรับคนจีนนั้นเป็นความรู้สึกที่สะเทือนเลือนลั่นอย่างมากจริงๆกล่าวสำหรับชาวตะวันตกกับชนชาติอื่นนั้นความรู้สึกของพวกเขานั้นรุนแรงมากกระทั่งมีบางคนในขณะที่เคลิบเคลิ้มอยู่นั้น ได้เห็นจริงๆแล้วว่ามีเทพอยู่บนเวทีประสิทธิผลของมาตรฐานที่เหนือชั้นของนักแสดงกับด้านที่ถูกต้องของเวที นอกจากเสิ่นยวิ่นแล้วจะไม่สามารถพบเห็นได้ในการแสดงอื่นๆคนจำนวนมากหลังจากได้ชมแล้วต่างพูดว่า นี่มาจากสวรรค์นี่นะนี่คือเทพกำลังช่วยเหลือคนอยู่นี่คือความหวังของอนาคตเสินยวิ่นกำลังนำการฟื้นฟูศิลปวรรณคดีเป็นต้นผู้ที่พูดคำพูดเหล่านี้ หลายคนล้วนเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะไม่ใช่พูดแบบสนุกปาก (ปากพาไป)กระทั่งมีบางคนในขณะที่พูดอยู่นั้นก็เช็ดน้ำตาไปพลางรู้สึกซาบซึ้งใจมากนี่จึงพูดได้ว่าในการแสดง สามารถบังเกิดผลเช่นนี้จริงๆเราทราบว่าการแสดงของเสินยวิ่นสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการช่วยเหลือคนได้จริงกล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าการสัญจรแสดงของเสินยวิ่นครั้งหนึ่งๆนั้นก็ทำให้คนหลายแสนคนได้รับการช่วยเหลือเรื่องนี้พวกเราทำได้อย่างคุ้มค่ามากไม่น่าทำหรอกหรือ

ปัญหานี้ก็พูดเพียงเท่านี้

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละประเทศทั่วโลกที่มาร่วมนิวยอร์กฝ่าฮุ่ยขอฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์ ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือสนั่น)

ศิษย์เสินยวิ่นสามารถไปแสดงที่ประเทศอินเดียหรือไม่ประเทศอินเดียมีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคือนักเรียน นักศึกษากำลังได้รับฝ่าในอัตราที่เร็วและเริ่มฝึกพลังแต่เนื่องจากไม่มีเอกสารของต้าฝ่ามากพอพวกเราไม่สามารถรับรองได้ว่าหลังจากพวกเขาได้ฝ่าแล้วจะก้าวหน้าต่อไปในการฝึกพลังและเข้าใจฝ่าควรช่วยเหลือผู้ฝึกใหม่เหล่านี้อย่างไรดีอีกอย่าง ขณะนี้จะเริ่มทำหนั้งสือพิมพ์ต้าจี้หยวนภาคภาษาอังกฤษในอินเดียได้หรือไม่

อาจารย์ แสดงเสินยวิ่นนั้นไม่มีปัญหาต้าจี้หยวนภาคภาษาอังกฤษ ถ้ามีเงื่อนไขก็ทำได้สื่ออันนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไรหากมีเงื่อนไขในอนาคตจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีได้

กล่าวสำหรับผู้ฝึกใหม่ก็ต้องศึกษาฝ่าให้มากไม่มีทางลัดอื่นให้เดินมองจากสถานการณ์รวมของการบำเพ็ญของศิษย์ต้าฝ่านั้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางผ่านมาพิสูจน์ได้ถึงความสำคัญของการศึกษาฝ่าคนก็เหมือนกับภาชนะถ้าบรรจุฝ่าเข้าไปมากแล้วโดยเฉพาะคือนี่เป็นต้าฝ่าของจักรวาลเขาก็สามารถทำให้คนมีเจิ้งเนี่ยนทำให้คนแสดงบทบาทที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้แน่ดังนั้นจึงมีวิธีเดียวก็คือศึกษาฝ่าให้มากอย่ามัวแต่ยึดกับรูปแบบการฝึกพลังต้องนำพาทุกท่านศึกษาฝ่าให้มากโดยเฉพาะคือนักเรียนอินเดียนั้น มีค่อนข้างมากต้องให้นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จัดตั้งขึ้นมาศึกษาฝ่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุด

ศิษย์ในขณะที่เผยแพร่เสินยวิ่น ถ้าถึงหนึ่งหรือสองวันสุดท้ายยังมีตั๋วเหลือมากที่ขายไม่ออก ในเวลานี้เพื่อนผู้บำเพ็ญมีความเห็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือลดราคา ไม่อาจให้ที่นั่งว่างได้อีกความเห็นหนึ่งคือไม่อาจลดราคาจะต้องสร้างยี่ห้อของเสินยวิ่น

อาจารย์พูดถึงตรงนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดอย่างนี้ทุกท่านทราบว่าในสังคมนานาชาติมีสินค้ามากมายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงยี่ห้อสินค้ามักจะไม่ได้รับการกระทบจากเศรษฐกิจของสังคมอย่างง่ายๆในสถานการณ์ทั่วไปเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะอะไรหรือ เพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบล้วนเป็นระดับล่างของสังคมคนในระดับสูงเขามีเงินสะสมเขาจึงไม่ได้รับการกระทบมากพูดจากอีกมุมมองหนึ่งสังคมมนุษย์เป็นเช่นนี้จริงๆ คนระดับสูงมีโชคลาภมากรากฐานจิตใจสูง ไม่ใช่ตายตัว แต่ส่วนมากเป็นอย่างนี้เพราะหากเขาไม่มีโชคลาภเช่นนั้นเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ ไม่เหมือนกับหลักการจอมปลอมนั้นของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนพวกเราไม่แบ่งว่าจนหรือรวย ล้วนช่วยเหลือสรรพชีวิตที่พบเห็นทั้งสิ้นไม่สนใจว่าเป็นระดับไหนสังคมระดับสูงนั้นจะไม่สนใจก็ไม่ได้

ยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องตั๋วนี้ผลการแสดงของเสินยวิ่นนั้นเป็นการแสดงอันดับหนึ่งของโลก ดีที่สุด (เสียงปรบมือ) ยังไม่เพียงแต่ในปัจจุบันข้าพเจ้าก็ได้ตรวจสอบคุณภาพของการแสดงในประวัติศาสตร์ยุคต่างๆกันก็ยังนับว่าดีที่สุดนี่หมายถึงผลลัพธ์ของการแสดงบนเวทีในนั้นยังรวมถึงรูปแบบศิลปวรรณคดี กับฝีมือทางศิลปวรรณคดีที่ปรากฏออกมาที่จริงการแสดงของคนธรรมดาสามัญนั้นไม่อาจเปรียบได้เลยนี่เป็นผู้บำเพ็ญกลุ่มหนึ่งจุดมุ่งหมายคือการช่วยเหลือสรรพชีวิตทั่วทั้งเวทีล้วนคือเทพที่ช่วยกันอยู่การแสดงของคนธรรมดาสามัญจะทำถึงได้อย่างไรกันละทำไม่ถึง

ฉะนั้นหากพูดจากด้านราคาตั๋วทุกท่านทราบ ในสังคมตะวันตกผู้คนนั้นมีระดับชั้นทางสังคมไม่ว่าผู้คนจะไม่พอใจอย่างไรต่อระดับชั้นของสังคมแต่มันก็คงอยู่อย่างแท้จริงคนในระดับที่ต่างกัน เขาก็จะไปร้านค้าที่ต่างกันไปอุปโภคบริโภคในสถานที่สำหรับอุปโภคบริโภคนี่เป็นเรื่องแน่นอนนี่คือสิ่งที่ชาวจีนซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมของพรรคมารไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างแท้จริงคนในสังคมระดับสูง ท่านให้เขาไปเข้าร่วมกับเรื่องบางอย่างในระดับล่าง เขาย่อมจะไม่ไปอย่างเด็ดขาดผู้คนล้วนแต่มีจิตใจที่รักหน้าตา และอยากที่จะแสดงออกมาดังนั้นจึงมีคนมากมายล้วนอยากจะเข้าใกล้สังคมชั้นสูงในการแสดงต้องหาโรงละครที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนระดับสูงหรือระดับล่างต่างปรารถนาไปชมกันทั้งนั้นหากเป็นสถานที่ระดับล่างหรือหาโรงละครสำหรับการแสดงระดับล่างคนระดับกลางและสูงจะไม่ไปอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้คนจะคิดอย่างไรก็ดีแต่นี่คือความเป็นจริงของสังคมพวกเราจะช่วยคนพวกเราก็ต้องไปช่วยโดยดูสภาพการณ์ของคนด้วยไม่ใช่คิดเอาเองว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้

ดังนั้นสถานการณ์การขายตั๋วของเสินยวิ่นข้าพเจ้าจึงคิดอย่างนี้ทุกท่านต่างบอกว่าตั๋วที่เหลือก่อนการแสดงจะทำอย่างไรดีก่อนอื่นข้าพเจ้าขอพูดจากมุมมองของผู้บำเพ็ญที่จริงสถานการณ์การขายตั๋วในแต่ละแห่งก็เป็นการแสดงออกที่แท้จริงของสภาพการณ์ของการบำเพ็ญกับการประสานร่วมมือกันของผู้ฝึกในแต่ละแห่งเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม (เสียงปรบมือ)ไม่ใช่ว่าอาจารย์เห็นว่าเสินยวิ่นสำคัญจึงพูดอย่างนี้ไม่ใช่หากเป็นการแสดงออกซึ่งสภาพการณ์ของการบำเพ็ญจริงๆผู้รับผิดชอบของบางพื้นที่จิตใจคับแคบผู้ฝึกเหล่านี้ฉันไว้ใจพวกเราทำไม่ให้คนเหล่านั้นที่มองไม่ขึ้นมาร่วมผลักไสคนอื่นไปบางพื้นที่ในระหว่างผู้ฝึกด้วยกันเองนั้นมีบางคน มีจิตมนุษย์หนักไม่ถือเอาการร่วมมือกันให้ดีเป็นเรื่องอันดับแรกโต้เถียงกันไม่หยุดหย่อนกระทบต่อเรื่องการยืนยันความถูกต้องของฝ่ากระทบต่อการขายตั๋วบางพื้นที่ ท่านลากผู้ฝึกส่วนหนึ่งฉันลากผู้ฝึกส่วนหนึ่งเขาทำอย่างนี้เธอทำอย่างนั้นไม่ประสานร่วมมือกันเลยบางพื้นที่มีคนที่จิตใจไม่ดีอยู่จริง ซึ่งปะปนอยู่ภายในยังมีบางพื้นที่กลัวว่าสายลับจะรู้จึงปิดซ่อนอย่างมิดชิดทำจนผู้ฝึกไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วจะให้คนเขาร่วมมือได้อย่างไร (เสียงปรบมือ)ทำลับๆล่อๆคล้ายกับทำเรื่องที่ไม่อาจสู้หน้าคนเดิมทีนี่เป็นเรื่องที่สง่าผ่าเผยข้าพเจ้าจะขอพูดอีกทีท่านอย่าได้ถูกสถานการณ์กับองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายปิดบังตาประวัติศาสตร์ยุคนี้คือให้ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่าหากท่านเดินให้ถูกต้องบนเส้นทางนี้ อะไรก็ขวางกั้นไม่ได้ดูแต่ว่าท่านจะเดินได้เที่ยงตรงหรือไม่สายตาคับแคบอย่างนั้นแล้วจะทำได้อย่างไร ทำไม่ได้หรอกแน่ละ การจัดการแสดงเสินยวิ่น โดยตัวมันเองนี้เป็นการทำโดยสมัครใจของผู้ฝึกในแต่ละพื้นที่ พวกท่านคิดจะทำก็ทำพวกท่านไม่คิดจะทำ อาจารย์ก็ไม่อาจฝืนให้พวกท่านไปทำเพราะนั่นคือการสมัครใจของศิษย์ต้าฝ่าในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า จึงทำกันแต่ข้าพเจ้าก็มองเห็นสถานการณ์ที่เป็นจริงอันหนึ่งการแสดงของเสินยวิ่นได้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไปให้กับสถานการณ์ในพื้นที่นั้นมีคนมากมายอย่างนั้นเข้าใจต้าฝ่าได้ในทันทีหันมาสู่ฝ่ายที่ถูกต้องในทันทีในยามปกตินี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านยากจะทำได้โดยผ่านการแสดงของเสินยวิ่นมีหลายคนเริ่มสัมผัสกับต้าฝ่า บำเพ็ญต้าฝ่านี่ก็พบได้มากมายทีเดียว

ฉะนั้นเมื่อพูดถึงมูลค่าของตั๋วนี้นี่เป็นศิลปะบนเวทีที่ดีที่สุดในโลกเทพกำลังแสดงอยู่ คนที่ดูการแสดงนั้นโรคก็หายกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ไม่ว่าแรงกดดันในใจจะมากแค่ไหนขณะที่ชมการแสดงอยู่ในทันใดแรงกดดันก็หายไปแล้วผ่อนคลายลงแล้วหลังจากเดินออกไป ความยากลำบากอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้เงาต้นหลิวดอกไม้งามสะพรั่ง (อุปมา: สถานการณ์มีความหวัง) (หัวเราะ)แต่ละคนหรือด้านเศรษฐกิจดูเหมือนเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว(เสียงปรบมือ) เป็นเพราะในขณะที่อยู่กับการแสดงนี้ หลังจากมีการเลือกอย่างถูกต้องกรรมก็สลายแล้วเปลี่ยนเป็นโชคลาภและมีคนมากมายที่ชมการแสดงจบแล้วโรคก็หายแล้วเช่นนั้นทุกท่านลองคิดดูนี้เป็นมูลค่าอะไรดูแค่ชั้นผิวที่สุดของคุณภาพการแสดงโดยตัวมันเองผู้ชมจำนวนมากต่างก็พูดว่าการแสดงนี้มีมูลค่าห้าร้อยเหรียญต่อตั๋วหนึ่งใบห้าร้อยดอลล่าร์สหรัฐ (เสียงปรบมือ)ไม่ว่าในยุโรป ในอเมริกาและพื้นที่อื่นๆผู้ชมจำนวนมากต่างพูดว่า ตั๋วใบนี้คุ้มค่าเงินห้าร้อยดอลล่าร์สหรัฐ

แน่ละ มีตั๋วที่เหลือขายไม่ออก นั้นมีอีกสาเหตุหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการประสานร่วมมือของศิษย์ต้าฝ่าก็คือมีหลายแห่งไม่รู้จักเสินยวิ่นไม่ว่าการแสดงของเสินยวิ่นจะดีอย่างไรคนที่เสินยวิ่นเผชิญอยู่คือ 7 พันกว่าล้านคนทั่วโลกเพียงไม่กี่แสนคนได้ชมก็เป็นเพียงเศษน้อยนิดส่วนในสังคมตะวันตกคณะศิลปินเหล่านั้นคณะบัลเล่ต์มันมีประวัติศาสตร์ร่วมร้อยปีแล้วตั้งแต่เยาว์วัยพ่อแม่ก็พาเขาไปดูกันแล้วตราบจนแก่ชราเขาล้วนดูการแสดงนั้นมาตรฐานการแสดงของคณะบัลเล่ต์คืออะไรใครแสดงสภาพของนักแสดงแม้แต่สภาพรูปธรรมเขาต่างก็รู้กันดังนั้นพอคณะบัลเล่ต์นั้นมาถึงการโฆษณานั้นเพียงเขียนว่าคณะบัลเล่ต์คณะไหน ปีไหน เดือนไหน จะมาแสดง ก็พอแล้วง่ายๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ผู้ชมก็มากันแล้วพวกท่านทำโฆษณาให้ดีแค่ไหน พวกท่านต่างก็รู้สึกว่ายังไม่พอพวกท่านถึงกับคิดว่าจะทำให้โฆษณาสะท้อนงานราตรีสโมสรนี้ออกมาทั้งหมดจึงจะพอเป็นไปไม่ได้ต่อให้ทำโฆษณาดีขึ้นไปอีก ก็ไม่แน่ว่าเขาจะมาดูปีก่อนในเขตนิวยอร์กคนนับพันนับหมื่นแต่ละคนแทบจะดูโฆษณาเสินยวิ่นถึงห้ารอบแล้วก็ทำจนถึงขั้นนี้แต่เขาก็ยังไม่มาเพราะอะไรผู้คนคิดว่า ฉันรู้ว่าคุณมาแล้วแต่ฉันไม่รู้สิ่งที่คุณแสดงนั้นฉันจะชอบหรือไม่คุณภาพการแสดงของคุณเป็นอย่างไรผู้ชมเหล่านี้ไม่ทราบก็คือว่ายังไม่มีชื่อเสียงระดับนั้นดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาการโฆษณาไม่ใช่แค่เพียงกำลังที่ทำลงไปไม่พอ หากแต่มีปัจจัยของความไม่เข้าใจอยู่ด้วย

ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งการแสดงระบำเพลงของจีนแผ่นดินใหญ่ที่มาอเมริกาหรือที่ต่างๆทั่วโลก สิ่งที่แสดงเหล่านั้นคืออะไรจับฉ่ายจานใหญ่อย่างเช่นในระบำที่มันแสดงมีท่าระบำบัลเล่ต์มีท่าระบำจีนโบราณมีระบำต่างๆของยุคนี้ ท่าเต้นยุคปัจจุบันยังมีสิ่งที่ยุ่งเหยิงเลอะเทอะเหล่านั้นที่ไม่ได้มาตรฐานแทรกอยู่ข้างในในสังคมตะวันตกเคยชินกับมาตรฐานคนที่สามารถแบ่งแยกประเภทได้ชัดเจนจะรับได้อย่างไรกันแต่คนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เข้าใจ ชาวจีนที่ถูกกรอกด้วยวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งผู้กำกับบทแสดงเหล่านั้นก็ดีนักแสดงก็ดีพวกเขาต่างไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วและไม่เข้าใจสภาพจิตใจของคนปกติแต่วิญญาณชั่วพรรคมารนั้นมันเข้าใจเป้าหมายเดิมทีของมันก็คือมาทำลายชาวจีนทำลายวัฒนธรรมจีนมันจึงบอกให้คนจีนทำอย่างนี้ ดังนั้นสิ่งที่แสดงจึงยุ่งเหยิ่งเลอะเทอะการสร้างสรรค์ก็ต่ำดังนั้นในสังคมนานาชาติจึงไม่มีคนบอกว่ามันดีนี่ก็สร้างอุปสรรคให้กับเสินยวิ่นในระดับหนึ่งพอคนได้ยินการแสดงของจีนจึงไม่ประทับใจ

แต่ข้าพเจ้าก็มองเห็นคุณภาพของการแสดงที่งามพร้อมสามารถบังเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิตทำให้คนสั่นสะเทือนได้อย่างแท้จริงผลกระทบนี้จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตามการแสดงอย่างต่อเนื่องของเสินยวิ่นที่จริงการสั่นสะเทือนและผลกระทบต่อสังคมจากการแสดงของเสินยวิ่น เป็นสิ่งที่ความงามอื่นใดล้วนไม่อาจทำได้ ยิ่งใหญ่มาก และล้วนแต่อาศัยพลังที่แท้จริงของเสินยวิ่นเอง กับเหล่าศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันอย่างขยันขันแข็งจึงทำได้คนที่ชมการแสดงจบลง ยังไปพูดในสังคมจากใจจริงถ่ายทอดจากคนสู่คน จากปากต่อปากจึงย่อมจะเกิดปฏิกิริยาที่เฟื่องฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วจะขยายวงออกไปได้พอถึงเวลานั้นพวกท่านเพียงเขียนไม่กี่คำก็พอแล้ว ว่า เสินยวิ่นมาแล้วไม่ต้องโฆษณามากเกินไปแล้ว (เสียงปรบมือ)

เช่นนั้นตั๋วที่เหลืออยู่ในขณะนี้จะทำอย่างไรดีไม่ได้ทำให้ดีมีตั๋วเหลือข้อเสนอของข้าพเจ้าคือ ไม่ลดราคา (เสียงปรบมือลั่น) เช่นนั้นมิใช่พูดกันว่าจะช่วยเหลือสรรพชีวิตหรือมามากอีกคนหนึ่งไม่ดีหรือยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมไม่ใช่เช่นนี้ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดผู้ฝึกชาวจีนบางคนยังไม่เข้าใจสภาพการณ์ของสังคมนานาชาติหากท่านลดราคาลงจริงๆแล้ว ท่านทำอย่างนี้จริงแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากในภายหลังอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ ตรงที่นั่งที่ราคาตั๋วแพงที่สุด ได้ยินว่าคนข้างๆที่นั่งอยู่ที่นี่ซื้อตั๋วลดราคาเขาจึงโกรธมากไปหาผู้จัดการโรงละครเอ็ดตะโรลั่นยังมีครั้งหนึ่งก่อนการแสดงผู้ฝึกพาผู้ชมที่ชั้นสามเชิญลงมานั่งที่ชั้นล่างแต่ผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างล่างตรงที่นั่งที่ดีที่สุดก็ไม่ยอมขึ้นมายืนขึ้นมาเรียกหาผู้จัดการขอคืนตั๋วพวกคุณทำไมจัดให้คนที่ตีตั๋วราคาต่ำเหล่านี้มาอยู่ที่นี่เขาโกรธจัดมากเขารู้สึกว่าเป็นการลบหลู่เขาไม่ว่าความคิดของคนจะถูกหรือผิดพวกเราที่นี่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์เขาพวกเราช่วยคนก็ต้องทำตามสภาพสังคมที่เป็นจริงจึงจะมีผลดียังมีอีกการที่จะสร้างชื่อของยี่ห้ออะไรขึ้นมา ย่อมจะต้องผ่านระยะเวลาหนึ่งที่ยากลำบาก ผสมเล็กผสมน้อยค่อยๆเก็บสะสมไปสิ่งนี้ในสังคมตะวันตกคือ เครดิต คนจีนแผ่นดินใหญ่ในทุกวันนี้เมื่อทำการค้าก็ชอบลงมือเร็วได้เงินมาแล้วก็รีบจากไปมีกำไรเล็กๆน้อยๆไม่พูดเรื่องชื่อเสียงไม่พูดเรื่องความน่าเชื่อถือไม่พูดเรื่องคุณภาพสินค้าสุดท้ายละ ก็จบสิ้นทุกอย่างพวกเราไม่อาจทำกันเช่นนี้เราต้องรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของเราในสังคมนี้ เรื่องนี้กล่าวสำหรับการช่วยเหลือสรรพชีวิตในโอกาสต่อไปก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ปัญหาลดหรือไม่ลดราคาคือสิ่งที่ทุกท่านต้องใช้ความคิดจิตใจในการคิดว่าจะประสานร่วมมือกันอย่างไรจึงสามารถขายตั๋วได้มาก

ศิษย์เมื่อเร็วๆนี้พบว่ามูลเหตุที่ยากจะละจิตยึดติดได้คือ จิตมุ่งมั่นในการบำเพ็ญไม่พอ และปณิธานไม่แน่วแน่พอถึงที่สุดปัญหาก็ปรากฏออกมาอย่างโดดเด่น

อาจารย์ทราบก็ดีแล้วเป็นการเริ่มต้นยกระดับแล้วพวกเราที่สามารถทราบความบกพร่องของตัวเองก็รีบๆตามขึ้นมาให้ทันขณะนี้มีบางคนที่ไม่ทราบไม่กล้าไปเผชิญกับสภาพการบำเพ็ญของตนเองไม่กล้าไปดูความบกพร่องของตนเช่นนั้นที่บำเพ็ญอยู่นั้นคืออะไรละ

ศิษย์ ผู้ประสานงานบางคนของประเทศญี่ปุ่นในวิธีการทำงานค่อนข้างเผด็จการไม่รับฟังความคิดเห็นจึงทำให้ศิษย์ส่วนหนึ่งเกิดการต่อต้านศิษย์จำนวนมากอยู่ในสภาวะท้อแท้ใจศิษย์เข้าใจว่าเราไม่ควรหมดหวังต่อสมาคมศึกษาติดขัดอยู่ในการโต้เถียงเรื่องความถูกผิดที่ผิวเผินต้องผ่านการแลกเปลี่ยนกันด้วยหลักการของฝ่าสุดท้ายย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องใช้จุดมุ่งหมายที่บริสุทธิ์อภัยให้กับความบกพร่องของฝ่ายตรงข้าม

อาจารย์การบำเพ็ญไม่อาจบำเพ็ญสู่ภายนอกไม่ฟังความเห็นของตนเอง ท่านก็ท้อแท้แล้วหรือบำเพ็ญให้ใครกันละพวกท่านทราบไหมในจีนแผ่นดินใหญ่องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายบงการให้ตำรวจชั่วระดับล่างประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าอย่างไรบ้างประทุษร้ายอย่างนั้นยังไม่ท้อแท้กันเลยไม่จมลงไปเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ท้อแท้แล้วหรือ(เสียงปรบมือ)ตนเองริเริ่มไปอธิบายความจริงตัวเองเดินบนทางของตนเองอย่าเอาใจไปวางไว้กับตัวผู้รับผิดชอบ

มีผู้ฝึกใหม่บางคนศึกษาฝ่าไม่ลึกซึ้ง จึงได้รับผลกระทบฉะนั้นหันกลับมาข้าพเจ้าจะพูดถึงผู้รับผิดชอบบ้าง ในการทำงานก็ดูว่าอาจารย์ทำอย่างไรพวกท่านศึกษาสักหน่อยเปิดใจที่กว้างขวางของผู้บำเพ็ญออกมา พวกท่านจึงจะสามารถนำพาคนได้มากยิ่งขึ้นจึงจะสามารถช่วยคนได้มีบางเรื่องทุกท่านต้องฟังการชี้นำของฝอเสวียฮุ่ยดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพและไปทำมีบางเรื่องฝอเสยีวฮุ่ยต้องปล่อยมือให้ทุกท่านไปทำเองแต่ในเวลาที่ความเห็นไม่เป็นเอกภาพฝอเสวียฮุ่ยก็ต้องบอกทุกท่านให้ไปทำกันอย่างนี้พอตัดสินใจไปแล้วเช่นนั้นทุกท่านก็ทำกันอย่างนี้ล้วนต้องร่วมมือกัน(เสียงปรบมือ)อย่าได้เป็นเพราะความเห็นไม่เป็นเอกภาพจนกระทบการทำงาน หากสามารถเข้าใจกันได้จริงยังจะยกระดับได้นั่นช่างดีเหลือเกินแล้วก็ควรเป็นเช่นนี้แต่บางครั้งไม่มีเวลามากอย่างนั้นที่จะรอให้ทุกท่านเห็นพ้องหมดจึงค่อยไปทำดังนั้นในบางครั้งต้องฟังฝอเสวียฮุ่ยตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพฟังเข้าใจแล้วนะ(เสียงปรบมือ)

ศิษย์พ่อของผมเป็นผู้ฝึกเก่าและอยู่ต่างประเทศ แต่กลับไม่กล้าก้าวออกมา ผมไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดี

อาจารย์ใจไม่สู้นะ (หัวเราะ)ทางหนึ่งคือตัวเขาเองสามารถเข้าใจได้จะดีที่สุดการบำเพ็ญใช่ไหมอีกทางคือเป็นผลจากสาเหตุภายนอกช่วยเขาหน่อย เป็นไปไม่ได้ว่าวันไหนสิ่งชั่วร้ายจะบอกเขาว่าข้าไม่ประทุษร้ายเจ้าแล้วเจ้าอยากจะบำเพ็ญก็บำเพ็ญเถอะที่จริงก็คือจิตหวาดกลัวคำว่า“ปล่อยวางความเป็นตาย”ก็ล้วนพูดออกมาได้เพียงแรงกดดันมากสักหน่อยก็ไม่ไหวแล้วอย่าเป็นเหมือน คนระดับล่างได้ฟังเต๋า

ศิษย์ขอเชิญท่านนั่งลง

อาจารย์ศิษย์หลายคนบอกให้ข้าพเจ้านั่งแต่ข้าพเจ้าอยากจะยืนต่อ(ที่ประชุมหัวเราะปรบมือ)ไม่ได้พบหน้าทุกท่านนานแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะเห็นพวกท่านชัดๆ พวกท่านก็อยากเห็นข้าพเจ้าชัดๆ (เสียงปรบมือสนั่น)

ศิษย์ผมมีลูกอยู่คนหนึ่ง ปีกลายได้ชมเสินยวิ่น รู้สึกประทับใจมากปีนี้ก็ชมเสินยวิ่นอีก พอเสียงดนตรีดังม่านใหญ่ยังไม่ทันเปิดเขาก็เริ่มร้องไห้เงียบๆเขาพูดว่าทัศนียภาพนี้ปรากฏขึ้นอีกแล้วบนสวรรค์ก็เป็นอย่างนี้ลูกคนนี้มีวาสนากับต้าฝ่าศรัทธาต้าฝ่ามากแต่บางครั้งกลับมีความสงสัยนี่เป็นการรบกวนหรือไม่

อาจารย์การบรรยายฝ่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยพูดไว้ที่จริงพวกท่านศึกษาฝ่าก็ล้วนจะเข้าใจได้คนนั้นก็มีทั้งด้านดีและชั่ว สสารกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในตรีภูมิล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบดีกับชั่วสองชนิดพร้อมกันสองด้านต่างสามารถแสดงบทบาทได้หากคนให้ด้านที่ดีมาชี้นำพฤติกรรมเขาก็เป็นคนดีให้ด้านที่ชั่วมาควบคุมพฤติกรรมก็เป็นคนไม่ดีในการบำเพ็ญหากมีความดีงามมากก็จะมีสภาพที่สอดคล้องกันเมื่อมีความดีงามน้อยความโง่เขลาก็จะแสดงออกมาจึงดูว่าด้านใดที่แสดงบทบาทการบำเพ็ญก็คือการทิ้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นด้านลบบำเพ็ญจนกลายเป็นด้านบวกทั้งหมดนี่ก็คือได้มรรคผลที่ดีงามท่านอย่าได้รู้สึกว่า อ้อ เด็กคนนี้ดีถึงเพียงนี้ เขาก็ควรจะเป็นเหมือนกับเทพ ถูกต้องถึงเพียงนี้ไม่ใช่ คนก็คือคนผู้ที่สามารถมองเห็นเทพ ก็ยังเป็นคนเพียงแต่สภาพของคนนั้นไม่เหมือนกัน

ศิษย์แม่ของผมบำเพ็ญสิบกว่าปีแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็จากโลกไปตอนที่ท่านบำเพ็ญนั้น เคยช่วยผมในด้านการยังชีพมากมาย ผมกลับไม่ได้ช่วยท่านข้ามด่านเป็นตาย

อาจารย์อย่าคิดมากเกินไปคิดมากเกินไปก็กลายเป็นยึดติดบำเพ็ญให้ดีเถิดเมื่อตนเองบำเพ็ญดีแล้วจึงช่วยเหลือสรรพชีวิตได้ที่จริงศิษย์ต้าฝ่าที่จากโลกไปล้วนมีผลบุญอย่ากังวลใจ

ศิษย์เหตุใดบทความจากแผ่นดินใหญ่ที่ส่งไปลงหมิงฮุ่ยคล้ายกับมีองค์ประกอบของวัฒนธรรมพรรค

อาจารย์บทความจากแผ่นดินใหญ่มากมายล้วนพูดจาโดยใช้วิธีการชนิดนั้นของวัฒนธรรมพรรค อย่างอื่นพวกเขาไม่เป็นก็เป็นวัฒนธรรมที่เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมชนิดนั้นแต่หลังจากแก้ไขแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นยังคงใช้ได้อย่าถูกกระทบด้วยเรื่องนี้

ศิษย์จะเข้าใจสภาพความคิดและพฤติกรรมของผู้ฝึกที่มาจากแผ่นดินใหญ่ได้อย่างไร

อาจารย์พยายามเข้าใจพวกเขาจากจุดยืนของพวกเขาให้มากเถอะล้วนแต่เป็นผู้บำเพ็ญแก่นแท้แล้วเหมือนกันล้วนกำลังทำสามเรื่องอยู่ล้วนเป็นศิษย์ของข้าพเจ้านี่ก็เพียงพอที่จะร่วมมือกันให้ดีได้แล้วพวกเขาเองก็จะค่อยๆรู้สึกได้เองจุดนี้พวกท่านต้องกระจ่างอย่าเป็นเพราะเรื่องนี้จนผลักไสซึ่งกันและกัน

ศิษย์ต้องกระตุ้นให้ศิษย์ตัวน้อยๆ เรียนเต้นรำ ศิลปกายกรรมดนตรี ใช่หรือไม่

อาจารย์พวกท่านรู้สึกว่าเด็กๆกลุ่มโรงเรียนเฟยเทียนนี้ล้วนน่ารักมากมีโชคลาภมากแสดงบนเวทีได้ดีมากพวกท่านจึงคิดจะให้ลูกเข้าโรงเรียนเฟยเทียนกันทั้งนั้นในอนาคตก็เข้าคณะเสินยวิ่นใช่ไหมแต่ไม่อาจมีคนมากมายเช่นนั้นที่เข้าคณะเสินยวิ่นได้และเงื่อนไขข้อกำหนดของเฟยเทียนนั้นสูงมากเฟยเทียนฝึกอบรมนักเรียนเข้าร่วมเสินยวิ่นเสินยวิ่นคืออันดับหนึ่งข้อกำหนดสูงขึ้นเรื่อยๆ เงื่อนไขด้านร่างกายล้วนคัดเลือกโดยปฏิบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดแบบมืออาชีพ นักเรียนการเต้นรำต้องเป็นเด็กชนิดที่ สูงชะลูด(สเลนเดอร์) โครงกระดูกเล็กขายาวความยืดหยุ่นดีกระโดดได้สูงไม่ว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงล้วนเป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานอย่างนี้ดังนั้นคนที่อ้วนหรือโครงกระดูกใหญ่หรือศีรษะสูงไม่พอ นั่นก็ใช้ไม่ได้ ผู้ที่เรียนดนตรี ต้องมีความรู้สึกไวด้านดนตรี และจังหวะท่วงทำนองแต่ที่เสินยวิ่นต้องการคือผู้ที่เชี่ยวชาญ

โครงการของศิษย์ต้าฝ่ามีมากมายทำเรื่องอื่นก็ได้หากมีเงื่อนไขนี้จริงๆถึงท่านไม่พูดพวกเขาก็จะไม่พลาดไปแต่หากเงื่อนไขนี้ไม่เพียงพอก็อย่าฝืนทำ

ศิษย์เมื่อเผชิญกับโครงการกิจกรรมแต่ละครั้งเนื่องจากเพื่อนผู้บำเพ็ญที่สามารถแบ่งความรับผิดชอบในงานแถลงการณ์เรียบเรียง มีน้อยมากหลายครั้งมีผมเพียงคนเดียวที่เร่งทำมีความขัดแย้งปะทะกันกับงานของคนธรรมดาสามัญ และ ครอบครัวในด้านต่างๆ (อาจารย์ ใช่) ไม่สามารถเจียดเวลามาบำเพ็ญศึกษาฝ่า

อาจารย์ที่จริงศิษย์ต้าฝ่าเราต่างเผชิญกับสภาพการณ์อย่างนี้ล้วนมีครอบครัวล้วนจำเป็นต้องดูแลครอบครัวในขณะเดียวกันก็ต้องบำเพ็ญ ยังต้องยืนยันความถูกต้องของฝ่า ล้วนแต่เป็นเช่นนี้จัดวางให้ดีแน่ละมักจะมีสภาพการณ์พิเศษบางอย่างคนอื่นทำไม่เป็นมีเพียงท่านคนเดียว เช่นนั้นก็พยายามหาคนมาเรียนรู้เถิด

ศิษย์ผมไม่ทราบคำปฏิญาณของตนเองมีผู้ฝึกบอกให้ทำนี่ ทำนั่น ผมไม่สามารถทำทั้งหมดทำอย่างไรจึงจะทราบคำฏิญาณกับเส้นทางที่เหมาะสมของตนเอง

อาจารย์ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครว่า ท่านควรทำสิ่งนี้ท่านควรทำสิ่งนั้นงานด้านต่างๆล้วนแต่ต้องการคนท่านรู้สึกว่าถนัดทางด้านใดหรือท่านชอบทำด้านไหนท่านก็ไปทำเรื่องนั้นอย่างจริงๆจังๆขอเพียงมันสามารถช่วยเหลือสรรพชีวิตได้สามารถเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตท่านก็ไปทำเท่านั้นเองไม่อาจเป็นไปได้ว่าในเวลาที่ท่านกำลังให้คำปฏิญาณ ในตอนนั้นก็เขียนอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะลงมาเป็นนักข่าวหรือนักแสดง (ที่ประชุมหัวเราะ)

ศิษย์สามารถจะเรียนเชิญให้ท่านอาจารย์พูดถึงสภาพแวดล้อมของการเจิ้งฝ่าในขณะนี้ได้หรือไม่

อาจารย์สภาพแวดล้อมของจีนแผ่นดินใหญ่ กับสังคมนานาชาติไม่เหมือนกันปัญหากับสภาพแวดล้อมที่สังคมนานาชาติเผชิญอยู่ก็คืออย่างนี้ศิษย์ต้าฝ่าต้องบำเพ็ญโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนี้ไปยืนยันความถูกต้องของฝ่า ช่วยคนโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนี้ขณะนี้บางพื้นที่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสิ่งชั่วร้ายบ้าคลั่งอย่างมากการอธิบายความจริงในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ต้องระวังความปลอดภัยการบำเพ็ญส่วนตัวกับการอธิบายความจริงหลอมรวมเข้าด้วยกันหากสภาพจิตใจไม่ถูกต้อง เจิ้งเนี่ยนไม่พอก็จะเกิดปัญหาเนื่องจากการบำเพ็ญของตนเองคือแก่นแท้และผีวุ่นวายกับสิ่งชั่วร้ายระดับชั้นต่ำที่ประทุษร้ายโดยตรงต่อศิษย์ต้าฝ่าไม่ยอมให้สรรพชีวิตได้รับการช่วยเหลือ

ศิษย์โครงการจำนวนมากต้องการศิษย์ต้าฝ่าไปเข้าร่วมและมีศิษย์มากมายยังไม่อาจสำนึกรับรู้ได้ถึงโอกาส(ภาพข้างหน้า)ของสื่อของศิษย์ต้าฝ่า

อาจารย์ใช่ข้าพเจ้าทราบโดยเฉพาะคือการทำหนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนภาษาอังกฤษและต้าจี้หยวนภาษาอื่นๆหรือสื่ออื่นๆซึ่งขาดคนมากมีเรื่องมากมายที่มักจะทำได้อย่างยากลำบากยิ่งข้าพเจ้าคิดว่าความร่วมมือโดยรวมของโครงการต่างๆทำได้เข้าขั้นจริงหรือไม่ยังมีความบกพร่องใช่หรือไม่หากทำได้ดีจริงๆและสามารถเกิดประโยชน์แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้กระทั่งด้วยผลกระทบของสื่อทำให้คนจำนวนมากขึ้นในสังคมมาอ่านสื่อเข้าใจความจริง ค้นหาต้าฝ่า หากทำได้ถึงจุดนี้จริงๆ ก็จะมีบุคลากรพอใช้ ก็จะมีคนใหม่ คนที่มีความสามารถก้าวเข้ามาเรื่อยๆที่จริงในเวลาที่ก้าวนั้นก้าวออกไปไม่ได้ลองดูซิว่ามีความบกพร่องทางด้านใดที่ทำให้ก้าวนั้นก้าวออกมาไม่ได้แล้วก่อให้เกิดความยากลำบากหากพวกท่านทำได้ดีแล้วจริงๆสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนดีขึ้น เป็นเช่นนี้จริงๆแน่ละมูลเหตุก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียทั้งหมดถึงอย่างไรองค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายก็กำลังสร้างความยุ่งยากให้กับพวกท่านอยู่พวกมันรู้สึกว่า หากพวกท่านบำเพ็ญอยู่ในความทุกข์ยาก บำเพ็ญอยู่ในทุกข์ภัยบำเพ็ญอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากพวกท่านจึงจะมีธรรมานุภาพดังนั้นจึงทำการรบกวนปัจจุบันก็คือสถานการณ์เช่นนี้

ศิษย์ในเนื้อหาของการบรรยายฝ่าและจิงเหวินของท่านอาจารย์ คำลงชื่ออาจารย์วันที่และคำว่า “ปรบมือ”“อาจารย์หัวเราะ” ในเครื่องหมายคำพูด เป็นต้นในเวลาที่ศึกษาฝ่าร่วมกันควรอ่านออกมาหรือไม่

อาจารย์(หัวเราะ) ไม่ต้องคำลงชื่อวันเวลาจุดจุลภาคเครื่องหมายคำพูดไม่ต้องอ่านทั้งหมด(หัวเราะ) (ที่ประชุมหัวเราะ) อ่านแต่ฝ่า อ่านเนื้อหาของฝ่าก็พอแล้วในหมู่ผู้ฝึกแผ่นดินใหญ่มีสภาพการณ์อย่างหนึ่งในระหว่างการศึกษาฝ่า เมื่อพบชื่ออาจารย์มีคนพูดว่าอ่านไม่ได้ให้แก้เป็น “อาจารย์”“ปรมาจารย์”การอ่านฝ่าก็คือการอ่านฝ่าไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่าแผ่นดินใหญ่ในเกาหลีใต้ฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์ ขอบใจทุกท่านนะ

ศิษย์ระดับผู้บริหารจัดการของสื่อจะรับฟังความเห็นของพนักงานอย่างไรดีโดยเฉพาะคือผู้ฝึกที่มีความเห็นขัดกันกับของตนเองผู้ประสานงานหนังสือพิมพ์ต้าจี้หยวนของเมืองซิดนีย์ยอมที่จะไปต่างประเทศไปหาคนใหม่จากวงนอกเข้ามาแต่ไม่เห็นค่าของผู้ฝึกที่มีอยู่เดิมซึ่งทำงานอยู่ข้างในมานาน

อาจารย์ ใช่พวกเรามักจะเป็นอย่างนี้ความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่ดีร่วมมือกันไม่ดีก็หาคนอื่นทำ ร่วมมือกันไม่ดีอีกฉันก็หาคนอื่นทำ ร่วมมือกันไม่ดีอีกก็ไปหาอีก สุดท้ายต้าจี้หยวนนี้ก็กลายเป็นศูนย์ฝึกพลังที่ใหญ่ศูนย์หนึ่ง

แต่เมื่อพูดถึงตรงนี้นะข้าพเจ้าก็ขอพูดหน่อยว่าผู้ฝึกบางคนจับตามองที่ระดับบริหารตลอดหากท่านทำงานอยู่ในสำนักงานท่านกล้าจับตามองที่หัวหน้าตรงนั้นไหมท่านทำได้ไหมไม่ได้ทำไมในการยืนยันความถูกต้องของฝ่า ในการบำเพ็ญตนเองกลับเฝ้ามองไปที่ข้างนอกและอาจารย์ขอบอกพวกท่านการบำเพ็ญนั้น ต้องบำเพ็ญตนเองต้องบำเพ็ญสู่ภายใน ค้นหาจากภายใน หากทุกท่านล้วนสามารถทำได้ถึงจุดนี้ปัญหาอะไร ก็จะสามารถแก้ไขได้นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกท่านจะสามารถร่วมมือกันได้ฝ่ามีค่าทำไมไม่ทำอย่างนี้นะผู้บริหารมีส่วนรับผิดชอบคนที่ร่วมมือก็มีส่วนรับผิดชอบล้วนมีส่วนรับผิดชอบทุกท่านลองคิดดูพวกเรามักจะพูดว่าคนอื่นไม่ร่วมมือบางคนมักพูดว่าผู้บริหารมีปัญหาล้วนค้นหาที่ภายนอกบำเพ็ญสู่ภายนอกคิดอยู่แต่คนอื่นพวกเราทำไมไม่ค้นหาที่ตัวเองหากทำได้ดีจริงแล้วเมื่อท่านทำได้ถูกต้องคนอื่นจะมองท่านได้อย่างไรในเมื่อผู้รับผิดชอบรีบเร่งที่จะทำงานทำไมไม่คิดว่าตนเองทำไม่ดีพอที่ตรงไหน ทำให้ผู้ฝึกไม่อยากฟังคำพูดของท่านละฉะนั้นต้องพิจารณานั่นคือการบำเพ็ญนั่นก็คือการบำเพ็ญนะ

ศิษย์ที่แผ่นดินใหญ่มีผู้ฝึกเก่าส่วนหนึ่งเชื่อถือบทความชื่อ “เฉวียนฝ่า” (ฝ่าทั้งหมด)กับ “บทที่ 10” (ของจ้วนฝ่าหลุน)

อาจารย์นี่ล้วนแต่เป็นสายลับอันธพาลทำออกมาไม่มี “เฉวียนฝ่า”(ฝ่าทั้งหมด)อะไรและไม่มี “บทที่ 10” (ของจ้วนฝ่าหลุน)อะไรสิ่งเหล่านี้ของพวกผีวุ่นวายใช่หรือไม่ว่ายังมีประเภท“เจี๋ยวฝ่า”(ฝ่าของเท้า) (หัวเราะ)ก็คือสิ่งที่วิญญาณชั่วอาศัยสมองของสายลับทำออกมาก็คือจะสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกผู้ฝึกเหล่านั้นที่พวกมันถือว่าไม่ก้าวหน้าสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกนั้นที่ชอบฟังเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสร้างความปั่นป่วนให้กับพวกที่ชอบเรื่องแปลกใหม่ ชอบโอ้อวดก็คือสร้างความปั่นป่วนให้กับคนเหล่านี้ผู้ที่บำเพ็ญจริงนั้นมันสร้างความปั่นป่วนให้ไม่ได้แม้แต่คนเดียว

ศิษย์ใช่หรือไม่ว่าคนจีนในประเทศที่ดูแผ่นซีดีเสินยวิ่นกับคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งดูโดยตรงสามารถจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน

อาจารย์ เพียงแต่สามารถรับรู้ในสิ่งชั่วร้ายได้อย่างชัดเจนเข้าใจว่าต้าฝ่าดีศิษย์ต้าฝ่าคือคนดีก็ใช้ได้แล้ว แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรการดูแผ่นซีดี ยังไม่อาจได้ผลเหมือนกับการดูโดยตรงบางคนพูดว่าเราสามารถจะฉายภาพบนจอขนาดใหญ่ในสนามกว้างๆได้หรือไม่ให้คนมากยิ่งขึ้นมา เหมือนดูเสินยวิ่นโดยตรงนี่ไม่ถูกในสังคมนานาชาติอย่าทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดจะทำให้คนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือถ้าคนมีวาสนาจริงๆที่จะได้ชมเสินยวิ่นแสดงโดยตรงก็จะไม่รู้สึกสั่นสะเทือนอย่างนั้นแล้วเขายิ่งรู้สึกว่าล้วนเหมือนๆกันหมดก็จะไม่มาชมแล้วดังนั้นพวกท่านอย่าทำเช่นนี้ ผลลัพธ์จากการชมโดยตรงนั้นเทพก็อยู่ที่นี่โดยตรงการชมแผ่นซีดีจะไม่มีพลังมากอย่างนั้น และสภาพแวดล้อมของการฉายภาพยนตร์ก็สามารถทำให้คนถูกรบกวนส่วนในประเทศจีนจะต่างกันไม่ได้ชมเสินยวิ่นก็สามารถชมจากแผ่นซีดีสามารถบังเกิดผลในระดับหนึ่งในสังคมนานาชาติอย่าทำเช่นนี้

ศิษย์แกนหลักของสื่อมักจะไปร่วมโครงการอื่นทำให้ไม่อาจรับประกันคุณภาพของงานควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

อาจารย์ ใช่ทำได้ดีมาก แต่แล้วก็วิ่งไปโครงการอื่นในทันทีจึงก่อให้เกิดการขาดแคลนกำลังคนในทันทีผู้ฝึกบางคนเมื่ออารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่พิจารณาว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรและไม่พิจารณาผลกระทบต่อการทำเรื่องนี้ในการยืนยันความถูกต้องของฝ่าคิดจะทำอย่างไรก็จะทำอย่างนั้น ข้าพเจ้ามองเห็นผู้ฝึกเหล่านี้แล้วเทพก็ไม่นับถือพวกเขาแต่ว่านะโครงการต้องการคนจริงๆ หากท่านมีเวลาก็ไปช่วยได้ศิษย์ต้าฝ่ามากมายต่างกำลังทำโดยมีหลายหน้าที่พร้อมกันนั่นควรจะไม่มีปัญหาพูดไปพูดมานะล้วนเป็นปัญหาความร่วมมือของพวกเราและเป็นปัญหาของการบำเพ็ญด้วย

ศิษย์จะขอเชิญท่านอาจารย์พูดถึง “เก้าการแข่งขันใหญ่” ได้หรือไม่

อาจารย์“เก้าการแข่งขันใหญ่”ที่ซินถังเหรินทำเรื่องนี้ทำได้สองปีแล้วทำได้อย่างมีชีวิตชีวาเป็นที่ฮือฮาครึกโครมที่จริง “เก้าการแข่งขันใหญ่” ล้วนเป็นวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของคนนี่เป็นสิ่งที่กำลังสูญหายไปในขณะนี้มองให้ไกล คือสิ่งที่จะเหลือไว้ให้กับคนในอนาคตความหมายของมันในตอนนี้คือโดยชั้นผิวเป็นการขับให้สถานีทีวีซินถังเหรินเด่นขึ้นมาเพิ่มผู้รับชมให้กับซินถังเหรินที่จริงคือทำเรื่องการอธิบายความจริงช่วยเหลือสรรพชีวิตให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อทำเรื่อง“เก้าการแข่งขันใหญ่”เสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปประโคมเรื่องนี้อีกแล้วก็หยุดแล้วไปทำนิทรรศการต่อเนื่อง มุ่งสู่ทั่วโลกนั่นก็คือการเผยแพร่ของ ของคนธรรมดาสามัญแล้วเพราะเดิมทีหลายๆอย่างล้วนเป็นของของคนธรรมดาสามัญใช่ไหมการแข่งขันนี้โดยตัวมันเองคือการส่งเสริมให้ทีวีโดดเด่นทำรายการให้หลากหลายสักหน่อยทำให้ชื่อเสียงของมันยกระดับขึ้น ยังมีอีกความหมายของเรื่อง “เก้าการแข่งขันใหญ่” สิ่งที่แข่งกันคือวัฒนธรรมประเพณีค้นหาประเพณีกลับคืนมาเพื่อคนในอนาคตล้วนมีประโยชน์

ศิษย์การแข่งขันร้องเพลงปีนี้มีเพียงการร้องแบบอุปรากรไม่มีการร้องเพลงของชนชาติใช่หรือไม่ว่าการร้องเพลงของชนชาติไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าจะไม่เหลือไว้ต่อไป

อาจารย์เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดว่าวิธีการร้องเพลงแต่ละชนิดในโลกนี้มีมากเหลือเกินแต่ละชาติต่างสะท้อนวัฒนธรรมของร่างนภาที่ต่างกันบางทีสิ่งเหล่านั้นไม่แน่ว่าก็คือจุดเด่นของวัฒนธรรมของระบบร่างนภานั้นดังนั้นเราไม่ปฏิเสธวิธีร้องเพลงใดๆนอกจากสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ก่อประโยชน์ในสังคมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้าไม่อาจยอมรับแต่กับสิ่งที่จะคัดเลือกตรงหน้ามีมากเหลือเกินเราไม่อาจนำทุกสิ่งที่มีอยู่มาใช้ทั้งหมดดังนั้นในขณะนี้จึงเลือกใช้โดยมีการพิจารณาว่าจะเหลืออะไรไว้ให้กับมนุษยชาติในอนาคตนั่นเป็นเรื่องของคนในอนาคตอะไรที่ดีก็เหลือไว้ปีนี้ไม่มีการร้องเพลงของชนชาติมีแต่การร้องแบบอุปรากรวิธีการร้องชนิดนี้แต่ละชนชาติต่างก็ใช้กัน

ศิษย์ที่ผมอยากถามคือ อย่างเช่นศูนย์ข้อมูลฝ่าหลุนต้าฝ่าก็ต้องบริหารจัดการเหมือนบริษัทของคนธรรมดาสามัญเช่นนั้นด้วยหรือไม่

อาจารย์ข้าพเจ้าไม่อาจพูดให้เป็นรูปธรรมถึงอย่างนั้นถ้าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าบอกว่าศูนย์ข้อมูลควรจัดการอย่างไรหันกลับไปพวกท่านจะพูดได้ว่า ศูนย์ข้อมูลจะต้องจัดการอย่างนี้อาจารย์พูดแล้วใครจะไม่ทำก็ไม่ได้ข้าพเจ้าไม่อาจไปพูดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนั้นพวกท่านที่มีความสามารถมีเงื่อนไขสามารถทำเช่นนี้ได้ถ้าไม่มีความสามารถ ไม่มีเงื่อนไขก็ต้องรอช้าหน่อยข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้าจี้หยวนซินถังเหรินสื่อแบบนี้ มีแนวโน้มที่สามารถจะทำได้

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่าฉางชุนให้ผมเป็นตัวแทนกล่าวสวัสดีต่อท่านอาจารย์เขาพบว่าเพื่อนผู้บำเพ็ญรอบตัวกระตือรือล้นมากในการทำเรื่องยืนยันความถูกต้องของฝ่า แต่ไม่อาจศึกษาฝ่าและฝึกพลังได้ดีมาเป็นเวลานานเขารู้สึกว่าปัญหานี้หนักมากผมเองในช่วงระยะหนึ่งก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นทำให้โครงการยืนยันความถูกต้องของฝ่าก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย และยากจะบรรลุผลความขัดแย้งระหว่างเพื่อนผู้บำเพ็ญนั้นก็ล้วนเป็นเพราะไม่สามารถศึกษาฝ่าได้ดีดังนั้นจึงไม่สามารถค้นหาจากภายใน ร่วมมือกันไม่ดี

อาจารย์ ใช่เช่นนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันหวังว่าไม่เพียงแต่ศิษย์ต้าฝ่าฉางชุนศิษย์ต้าฝ่าในพื้นที่ต่างๆของจีนแผ่นดินใหญ่หากสามารถทำสามเรื่องได้ดีพร้อมกันทั้งหมดจึงจะเป็นการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้ดีอย่างแท้จริงในเรื่องที่ท่านควรทำจึงเป็นศิษย์ต้าฝ่าที่กำลังก้าวหน้าอยู่

ศิษย์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการรบกวนหนักมากใช่หรือไม่ว่าศิษย์ต้าฝ่าอธิบายความจริงไม่เพียงพอ

อาจารย์ แม้ว่าประวัติศาสตร์นี้เหลือไว้ให้ศิษย์ต้าฝ่ายืนยันความถูกต้องของฝ่าแต่ว่าสภาพแวดล้อมสลับซับซ้อน องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายกำลังมีบทบาทจึงยากอย่างนี้แต่ขอเพียงพวกท่านทำได้ดี มีเจิ้งเนี่ยนพอสามารถประสานกันได้ดี สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนได้หากพวกท่านทำไม่ถึงขั้นนี้ในใจมีความหวาดกลัว หรือมีจิตมนุษย์มากเกินไปพวกท่านย่อมจะทำให้ดีไม่ได้หากทำให้ดีไม่ได้ องค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายก็จะยิ่งแสดงออกมาอย่างกำเริบเสิบสานองค์ประกอบด้านลบก็จะเป็นฝ่ายเหนือกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ล้วนเป็นการรบกวน ล้วนเป็นความลำบากศิษย์ต้าฝ่าเอย ขอบเขตที่พวกท่านกระจายกันอยู่นั้นใหญ่มาก (ทำมือประกอบ)กลายเป็นว่าแต่ละคนดูแลกันคนละด้านไปแล้วในโลกนี้การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของท่านจึงสามารถทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบของท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของคนในพื้นที่นี้ของพวกท่านก็เป็นไปตามระดับการอธิบายความจริงของท่านสภาพแวดล้อมคือสิ่งที่ใจคนสร้างขึ้นสภาพแวดล้อมไม่ดีก็เพราะพวกท่านยอมให้มันเป็นเช่นนี้แน่ละหากท่านว่าฉันนั้นเหมือนกับเทพ ทว่าท่านไม่มีสติสัมปชัญญะ นั่นก็เป็นตนเองรบกวนตนเองต้องมีสติสัมปชัญญะสง่าผ่าเผยรู้อย่างแจ่มชัดมากว่าตัวเองควรทำอะไร

ศิษย์ศิษย์ประเทศรัสเซียขอสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์ขอบคุณทุกท่าน

ศิษย์พวกเราขยันอธิบายความจริงแล้วแต่สภาพการณ์มากมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นทำอย่างไรจึงสามารถแสดงเสินยวิ่นในประเทศรัสเซียได้

อาจารย์ ปัจจัยทางการเมืองนำความยากลำบากมาให้อย่างมากไม่ต้องร้อนใจหากศิษย์ต้าฝ่าทำได้ดีจริงๆแล้วก็ยังไม่ไหวเช่นนั้นก็รอดูสักหน่อยองค์ประกอบที่ชั่วร้ายของอิทธิพลเก่าเห็นว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์ไปไม่ไหวแล้วหากทางชายแดนด้านเหนือของมันมีประเทศที่ปฏิบัติต่อมันเหมือนประเทศอเมริกาสิ่งชั่วร้ายก็จะไม่มีกะจิตกะใจที่จะประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าแล้วมีบางสภาพการณ์ที่พิเศษซึ่งไม่แน่ว่าศิษย์ต้าฝ่าทำได้ไม่ดีพอสถานการณ์โดยรวมเป็นการเผชิญกับปัญหานี้ในด้านนี้ก็รอดูหน่อยแต่เรื่องอธิบายความจริงช่วยเหลือคน ศิษย์ต้าฝ่าควรทำอย่างไรก็ยังต้องทำเช่นนั้น

ศิษย์พวกเราที่ทำโฆษณาบางครั้งพบกับปัญหาอย่างนี้ลูกค้าบางรายก็รับฟังเราอธิบายความจริงเข้าใจต้าฝ่าแต่เมื่อโฆษณาได้ระยะหนึ่งไม่ได้ผลอะไร ก็หยุดแล้วนี่เป็นเพราะศิษย์ไม่ได้ทำให้ดี หรือว่าลูกค้าได้ทำในสิ่งที่เขาควรทำเพื่อต้าฝ่าเสร็จแล้วก็จากไป

อาจารย์ได้อธิบายความจริงแล้วไม่เท่ากับว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วในการอธิบายความจริงต้องเปิดการรับรู้ที่ผิดของคนเข้าใจเป้าหมายของพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนอธิบายความจริงได้ไม่ถึงจุดการโฆษณาก็ไม่เกิดผลแน่ละลูกค้าก็ย่อมจะไม่เอาแล้ว แต่หากทำสัญญาแล้วนั่นก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา ถ้าไม่ทำตามสัญญา เมื่อมีความเสียหายขึ้น ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายผู้นั้นต้องรับผิดชอบหากไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจอยู่ในนั้นเช่นนั้นพวกเขาคิดจะทำหรือไม่เรื่องเหล่านี้ก็ต้องดูสถานการณ์ไม่มีที่ว่าลูกค้าควรทำอะไรเพื่อต้าฝ่าเพียงแต่ช่วยเหลือสรรพชีวิตไม่มีว่าสรรพชีวิตควรทำอะไรเพื่อพวกท่านนั่นพูดถึงว่าจะทำได้ดีหรือไม่เรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ต้องให้อาจารย์พูดพวกท่านค้นหาดูว่าตรงไหนไม่ถูกต้องก็จะทราบได้แล้ว

ศิษย์ จะอธิบายความจริงกับชาวจีน 2 แสนคนในประเทศบราซิลอย่างไรดี

อาจารย์เป็นศิษย์ต้าฝ่าใช่ไหมก็ควรพยายามไปทำการอธิบายความจริงคือความรับผิดชอบของท่านหากท่านบอกว่าจะต้องช่วยคนมากมายเช่นนี้ที่ประสบอยู่จะทำได้อย่างไรหมดพยายามทำสามารถทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นศิษย์ต้าฝ่าพึงทำให้ดีในสิ่งที่ควรทำสภาพการณ์จึงจะเปลี่ยนได้

ศิษย์มีผู้ฝึกใหม่จำนวนมากอยากจะเข้าร่วมโครงการแต่เนื่องจากกลัวการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ฝึกเก่าจึงไม่กล้าพูดและมีผู้ฝึกเก่าบางคนถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญจึงดึงผู้ฝึกใหม่ไปเข้าร่วมทั่วไปหมด

อาจารย์นั่นก็คือผู้ฝึกเก่ามีปัญหาแล้วผู้ฝึกใหม่อย่างไรเสียก็ยังคงเป็นผู้ฝึกใหม่พวกเราไม่ใช่พูดถึงการช่วยเหลือสรรพชีวิตหรอกหรือผู้ฝึกใหม่เพิ่งก้าวเข้ามา จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือนำพาพวกเขาศึกษาฝ่าให้มากจึงจะสำคัญที่สุดยังมีอีกสำหรับกิจกรรมในสังคมที่ใช้คนมากและยังไม่อาจอธิบายความจริงได้โดยตรง(อาทิเช่นกิจกรรมเดินพาเหรดในบริเวณที่ไม่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นต้น) อย่าไปทำอีกเลยที่จริงก็ไม่ได้มีความหมายอะไรผลลัพธ์ก็ไม่ดี

ศิษย์เสินยวิ่นนั้นหากให้คนธรรมดาสามัญมารับเหมาโชว์(การแสดง)และไม่ใช่ศิษย์ต้าฝ่าเป็นตัวหลักหรือขายตั๋วเช่นนั้นผู้ชมที่มาดูเสินยวิ่นก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันด้วยใช่หรือไม่

อาจารย์เหมือนกันใครดูเสินยวิ่นคนนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือใครทำก็เหมือนกัน

ศิษย์มีผู้ฝึกหลายคนกลับไปแผ่นดินใหญ่แทบจะทุกปีคนเหล่านี้สามารถรับผิดชอบโครงการสำคัญได้ไหม

อาจารย์ ข้าพเจ้าว่า ยังคงไม่ให้รับผิดชอบไม่แน่ว่าวันไหนตำรวจพรรคมารจับเขาไปพอกลัวขึ้นมาอะไรก็จะพูดออกมาหมด (หัวเราะ)

ศิษย์เมื่อไรเสินยวิ่นจึงสามารถไปแสดงที่แผ่นดินใหญ่

อาจารย์ข้าพเจ้าก็คิดเช่นนี้ (เสียงปรบมือ) แต่ต้องไปได้แน่ (เสียงปรบมือกึกก้อง)

ศิษย์ศิษย์มากมายทราบว่าการทำงานไม่ใช่การบำเพ็ญแต่ยังเห็นว่าการประสบความสำเร็จในการทำงานสื่อมีความสำคัญสำหรับการบำเพ็ญส่วนตัว จะทำอย่างไรจึงจะรักษาสภาพจิตที่บริสุทธิ์ไว้ได้และยังแสดงบทบาทที่เป็นประโยชน์ของศิษย์ต้าฝ่าได้ด้วย

อาจารย์ ต้องมีเจิ้งเนี่ยนเข้มแข็งสักหน่อย รู้ว่าตัวเองทำเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือคนอยู่ การเป็นผู้บำเพ็ญ จุดเริ่มของการทำงานนั้นศักดิ์สิทธิ์ แต่ในระหว่างขั้นตอนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งการรบกวนและความมัวหมองให้แก่เรื่องนี้และการบำเพ็ญ

ศิษย์ วิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากศีลธรรมของมนุษย์ลื่นไถลไปมากโดยเฉพาะคือนักการเมืองที่ศีลธรรมลื่นไถลไปมากใช่หรือไม่

อาจารย์ เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรเราอย่าไปสนใจมันวันนี้ใครมีอำนาจแล้วกลุ่มไหนเกิดเรื่องอะไรแล้วนี่ไม่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญของเราเราสนใจแต่การช่วยคนช่วยคนการจัดวางตามปกติของสังคมมนุษย์แน่นอนว่าเป็นการจัดวางตามโชคลาภของคนจัดวางตามกรรมที่หนักหรือเบาของคน

ศิษย์เมืองท่าทางตะวันออกเหลียวหนิงซินเจียงเกามี่-ซานตงหลันโจว-ก่านซูชิงเต่ายวี่เยียนถาน-เป่ยจิงส่านซีเขตหยางผู่-เซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้เขตชางผิง-เป่ยจิงเขตเหว๋ยฝาง-ซานตง ฉงชิ่งเสิ่นหยางเกาะหูหลู-เหลียวหนิงเสิ่นหยางเขตเฉิงเต๋อ-เหอเป่ยหยุนหนาน-คุนหมิงสือเจียจวง-เหอเป่ย เยียนไถ-ซานตงจี่หนานเฮยหลงเจียงเมืองท่าเหลียนหยุน-เจียงซูมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ตำบลซานตงกวาน อันฮุยเหอปาเจียงเหมินกุ้ยโจวกุ้ยหยางซีอานกว่างโจวสื้อเหว่ยเซิง จวีเหลียวหนิงเฉาหยาง อู่เสวียหูเป่ยหวางกังซีสุ่ยหม่าเฉิงสื้อฝู่ซุ่นซานซีต้าถงเหอหนานเฮ่อปี้ซานตงเหวยไห่ชีชีฮาเอ่อฟู่หยางเทียนจินก่านซูจิงชังฉางชุนเหอเป่ยหานตันเฉาเซียนสวี๋โจวไท่อันศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดฝากสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์ขอบใจทุกท่าน (เสียบปรบมือกึกก้อง)

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่าโรงเรียนหมิงฮุ่ยขอสวัสดีท่านปรมาจารย์ผู้เมตตาและยิ่งใหญ่ ฝ่ายดูแลความปลอดภัยของประเทศอเมริกามอบเงินค่าใช้จ่ายประจำในการสอนภาษาจีนให้องค์กรแทรกซึมต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนองค์กรจัดตั้งของโรงเรียนภาษาจีนตามปกติที่เราเข้าร่วมกลับไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำผู้ฝึกบางคนคิดว่าควรอาศัยโอกาสนี้อธิบายความจริงให้รัฐบาลเปิดโปงสิ่งชั่วร้ายแต่ผู้ฝึกบางคนคิดว่านี้ไม่ใช่การประทุษร้ายโดยตรงอย่าไปยุ่ง

อาจารย์ ในระหว่างการประทุษร้ายสามารถไปบอกชาวโลกว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำเรื่องเหล่านี้ในสังคมนานาชาติแต่อย่าใช้ความคิดจิตใจไปกับเรื่องนี้มากเกินไปการช่วยเหลือสรรพชีวิตเป็นเรื่องอันดับแรก ก็คือช่วยคนให้มากช่วยคนให้มากถ้ามีเงื่อนไขมีโอกาสสามารถนำองค์ประกอบเหล่านี้ของสิ่งชั่วร้ายเปิดโปงออกมาที่จริงบางครั้งข้าพเจ้ากำลังคิดว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนี้จะเล่นจบลงในฉับพลันแล้วเรื่องเหล่านั้นที่เป็นแผนการหลอกลวงที่มันทุ่มเททำนั้นจะเหลือไว้ให้ใครนะยังไม่แน่ว่าจะเหลือไว้ให้ใคร

ศิษย์ท่านอาจารย์สามารถจะพูดกับศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่ในคุกในแผ่นดินใหญ่สักหน่อยได้หรือไม่ระหว่างที่อยู่ในคุกจะทำให้ดีได้อย่างไร ให้เจิ้งเนี่ยนเข้มแข็งยิ่งขึ้นได้

อาจารย์ที่นั่นคือรังมืดสุดท้ายที่สิ่งชั่วร้ายยึดครองโดยพลการสภาพการณ์ที่ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนเผชิญอยู่ล้วนไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอย่าสูญเสียเจิ้งเนี่ยนไปถึงเวลาใดก็ตามอย่าลืมว่าตนเองคือศิษย์ต้าฝ่าถือฝ่าเป็นอันดับหนึ่งก็จะสามารถรักษาเจิ้งเนี่ยนของพวกเขาไว้ได้ก็จะสามารถต้านทานสิ่งชั่วร้ายได้เมื่อเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายก็จะทราบว่าควรทำอย่างไรแต่ว่านะสถานการณ์นั้นซับซ้อน มีสภาพไม่เหมือนกันบ้างก็อาจจะสูญเสียชีวิตไปจริงๆบ้างก็ถูกประทุษร้ายอย่างรุนแรงสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพการณ์ในประวัติศาสตร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังมีสภาพการณ์ที่อิทธิพลเก่าจัดวางในขณะที่ศิษย์ต้าฝ่าถูกสิ่งชั่วร้ายหลอกลวงดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรขอเพียงในใจมีต้าฝ่าก็จะสามารถก้าวข้ามมาได้แม้จะสูญเสียชีวิตก็สามารถกลับคืนสู่ตำแหน่งได้แน่นอนแม้จะเลอะเลือนไปชั่วระยะหนึ่งสุดท้ายก็จะสามารถก้าวข้ามมาได้

ศิษย์พื้นที่ของพวกเรามีสนามฝึกพลังแห่งหนึ่งคนที่มาส่วนมากคือชาวอเมริกันผิวดำบางคนมาได้ 8 ปีกว่าแล้วเอาแต่ฝึกพลังอาจจะอ่านหนังสือไปหนึ่งหรือสองรอบผู้ที่มาใหม่ก็เหมือนกันขอเรียนถามว่าพวกเราควรช่วยเหลือพวกเขาอย่างไร

อาจารย์ ก็คือช่วยเหลือพวกเขาศึกษาฝ่าบอกความสำคัญของการศึกษาฝ่าให้ชัดเจน

ศิษย์คณะนักร้องเพลงหมู่ของยุโรปควรอาศัยรูปแบบการร้องเพลงหมู่ต่อไปในการอธิบายความจริง ช่วยชาวโลก

อาจารย์ บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านอยู่ที่นั่นร้องเพลงสามารถเกิดประโยชน์เหมือนกับเสินยวิ่นหรือไม่ สามารถช่วยคนได้แล้วหรือที่จริงนั้นทำได้ยากมากคณะนักร้องเพลงหมู่นี้หากไม่สามารถมีผลที่แท้จริงในการช่วยเหลือสรรพชีวิตนั่นก็จะไม่มีความหมายมากมายอย่างนั้นเพราะการฝึกฝนของพวกท่านก็ดีทุกท่านร้องเพลงอยู่ด้วยกันก็ดีก็คือการสิ้นเปลืองทรัพยากรกำลังคนหากพวกท่านสามารถก่อประโยชน์ได้มากอย่างนั้น ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตไม่สามารถรับรองได้ว่ามีจำนวนมากมีบางคนได้รับการช่วยเหลือแล้วพวกท่านก็ทำแต่อย่าได้ยึดติดกับคณะนักร้องเพลงหมู่โดยตัวมันเอง

ศิษย์ร้านหนังสือเทียนที(บันไดสู่สวรรค์)สาขาเมืองโตรอนโตเปิดได้เกือบหนึ่งปีแล้วคนที่มาที่ร้านหนังสือได้เข้าใจความจริงแล้วจึงมีคนศึกษาฝ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การดำเนินธุรกิจของร้านหนังสือยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังนักขอเรียนถามว่าการดำเนินธุรกิจของร้านหนังสือนั้นจะเหมือนกับสื่ออื่นที่ต้องหาตลาดและโฆษณาหรือไม่

อาจารย์ เรื่องนี้ก็ถามข้าพเจ้าด้วยหรือ (ที่ประชุมหัวเราะ) เรื่องการดำเนินธุรกิจก็คือการบริหารจัดการธุรกิจไม่ผิดหากทำไม่ดีสิ่งชั่วร้ายก็จะรบกวนจะมีความยากลำบากขณะนี้ก็เป็นสภาพการณ์เช่นนี้คิดจะทำเรื่องอะไรก็ต้องทำมันให้ดี

ศิษย์สมุนของสิ่งชั่วร้ายที่เขตฟลัชชิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่กำลังสัมภาษณ์และถ่ายภาพเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบของศาลยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่มันก็แย่งกล้องวิดีโอจากมือผู้ฝึกไป พวกเราเตรียมจะฟ้องร้องสมุนของสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นตำรวจอเมริกาเพียงถือว่าพวกเขา “ทำผิดข้อหาพยายามแย่งชิงภาพ”

อาจารย์ คือ “พยายามแย่งชิงภาพ” แต่เพราะไม่ได้แย่งชิงไปใช่ไหม (หัวเราะ)ในเมื่อตำรวจยืนยันคำพูดอย่างนี้ไม่อาจบอกว่าแย่งไปโดยไม่ได้แย่งไปถ้าแย่งไปจริงก็สามารถฟ้องได้

ศิษย์เราคิดจะพูดกับรัฐบาลมลรัฐให้ชัดแจ้งนานมาแล้วที่สมุนป่าเถื่อนพวกนี้ยั่วยุและคุกคามต่อความเชื่อของเรามาโดยตลอด

อาจารย์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนอยู่เบื้องหลังจุดนี้ที่จริงแม้ท่านไม่พูดพวกเขาก็รู้หมดแม้แต่ตำรวจนั้นก็รู้ข้าพเจ้าจึงคิดถึงปัญหาหนึ่งผู้ฝึกที่ฟลัชชิ่งผู้ฝึกที่เดินอยู่แถวหน้า คิดจะสกัดสิ่งชั่วร้ายไว้จุดมุ่งหมายนั้นดีดีจริงๆจุดนี้ข้าพเจ้ายืนยันกับพวกท่านแต่ว่าวิธีการค่อนข้างรีบร้อนไปหน่อยลองไตร่ตรองด้วยใจสงบ ใจกว้างสักหน่อยถ้าพวกเราถือว่าคนทั้งหมดล้วนเป็นสรรพชีวิตที่จะไปช่วยเหลือได้จริงๆดูซิว่าเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สิ่งชั่วร้ายนั้นที่เกิดขึ้นที่ฟลัชชิ่ง ควบคุมคนทำเรื่องไม่ดีย่อมจะไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนต้องมาโดยเจาะจงต่อช่องโหว่ของผู้ฝึกอย่างแน่นอนสำหรับคนนั้นอย่าเอาแต่ทำโดยการต่อต้าน ไม่ใช่กดให้พวกเขาล้มลงต้องช่วยพวกเขาด้วยความเมตตาด้วยความสงบดูซิว่าเรื่องนี้จะมีผลลัพธ์อย่างไร

ศิษย์นักข่าวที่รับผิดชอบรายงานข่าวเสินยวิ่นในเวลาที่กระชั้นชิด หรือสถานการณ์ที่มีภาระหนัก ในระหว่างสื่อแต่ละสื่อและระหว่างนักข่าวด้วยกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกันมีอุปสรรคมาก ยากที่จะทำได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดปัญหาการแย่งจำนวนคนขึ้น

อาจารย์เป็นเช่นนี้การแย่งจำนวนคนหาใช่การแย่งจำนวนคนอะไร บางครั้ง ผู้ชมที่มามีไม่มาก แต่มีผู้สื่อข่าวเต็มไปหมดน่าตกใจมากนี่เป็นการแสดงนะพวกท่านไม่เคยคิดกันเลยว่าผู้ชมมองพวกท่านอย่างไรผู้ฝึกบางคนยังชอบทำท่าโอ้อวดสะพายกล้องถ่ายภาพตัวหนึ่ง “แชบแชบ” ถ่ายไม่รู้จักเสร็จซ้ายทีขวาทีถ่ายจนคนรำคาญนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่เป็นปัญหาของการบำเพ็ญไม่ได้วางเรื่องการช่วยเหลือสรรพชีวิตไว้เป็นอันดับแรก การรายงานข่าวเป็นเรื่องดีอยากจะทำให้เรื่องนี้โดดเด่นแต่พอนักข่าวมากกลับจะเกิดผลด้านตรงกันข้ามโรงละครก็รับไม่ไหวดังนั้นไม่จำกัดจำนวนคนไว้ก็ไม่ได้จริงๆ

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่าทั้งหมดในเครือข่ายการบินอวกาศเป่ยจิงเป่ยจิงกานเจียโขว่ถนนนิทรรศการนอกประตูฟู่เฉิงสนามฝึกเป่ยจิงไห่ติงซวงสิ้วหูหนานฉ่งซากว่างโจวเขตอู่ฮั่นตงหูเขตหงซานจงเคอเยวี่ยนเส้อเคอเยวี่ยนจูไห่สวนหนานชังหงตูหูหนานเหล่ยหยางเชินโจวเหิงหนาน ซีติงกว่างซีเหลียวโจวฮาเอ่อปิงเหอเป่ยตงกวางเสี้ยนฟู่เฉิงเสี้ยนเฉิงตูเหลียวหนิงเปิ่นซีเขตเสิ่นหยาง 204 เขตฉางชิง เจ๋อเจียงหนิงปอ ไห่หนานตงฟางไห่หนานซิ่นหยางเขตกวางตงเจียง เหมินมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการคลังต้าเหลียนตงเป่ยเจียงซู ขอกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์

อาจารย์ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือ)

ศิษย์ในการขายตั๋วเสินยวิ่น(อาจารย์ โอ้ เราไม่ได้ประชุมเรื่องเสินยวิ่นนะทำไมทุกท่านล้วนแต่ถามเรื่องนี้) ศิษย์รับรู้ได้ว่างานราตรีสโมสรเสินยวิ่นคือการช่วยเหลือศิษย์ต้าฝ่ามีองค์ประกอบของการบำเพ็ญอยู่ในนั้นควรถือการอธิบายความจริงเป็นสำคัญแต่มีเพื่อนผู้บำเพ็ญบางคนเข้าใจว่าควรถือการโฆษณาในสื่อกระแสหลักเป็นสำคัญ

อาจารย์ ขายตั๋วก็คือขายตั๋วเมื่อมีปัญหาค่อยไปอธิบายความจริงในระหว่างการแสดงก็คือกำลังช่วยเหลือคนโฆษณาในสื่อกระแสหลักก็ดีโฆษณาในสื่อขนาดเล็กก็ดี ล้วนไม่ผิดพูดถึงว่าจะโฆษณาอย่างไรก็ทำไปตามสถานการณ์รูปธรรมของพื้นที่ของพวกท่านบางคนบอกว่าแจกใบปลิวก็พอบางคนบอกว่าขายตั๋วประจำที่ใดที่หนึ่งก็พอบางพื้นที่ต้องไปทำโฆษณาพวกท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นบางพื้นที่ไม่ทำโฆษณาเท่าไรผู้ฝึกร่วมมือกันไปที่ร้านค้าไม่กี่แห่งก็ขายตั๋วได้หมดแล้วก็คือให้ทำไปตามสถานการณ์ที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่

ศิษย์พวกเราที่ทำสื่อต้องการการศึกษาฝ่ารวมหมู่แต่สมาชิกแยกกันอยู่ทั่วโลกจะศึกษาฝ่าผ่านทางอินเตอร์เนตจะเหมาะสมหรือไม่

อาจารย์เรื่องนี้พวกท่านสามารถลองทำได้แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าศิษย์ต้าฝ่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรวมทั้งผู้ฝึกทั่วโลกที่ทำงานสื่อ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอย่าได้แยกห่างจากฝอเสวียฮุ่ยในพื้นที่นั้นดีที่สุดคืออย่าได้แยกห่างจากสนามฝึกในที่นั้นต้องศึกษาฝ่าร่วมกับผู้ฝึกในพื้นที่นั้น

ศิษย์เมื่ออำนาจรัฐของพรรคมารล้มลงแล้ว ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ยังมีโอกาสรับรู้ต้าฝ่าในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และได้รับการช่วยเหลือหรือไม่พวกเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำได้ถึงจุดนี้

อาจารย์รอจนสิ่งชั่วร้ายล้มไปหมดแล้วจริงๆช่วงฝ่าปรับโลกมนุษย์ก็จะมีสภาพการณ์ของฝ่าปรับโลกมนุษย์ ไม่ใช่สภาพการณ์อันนี้แล้วเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก่อนอื่นเรื่องนั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันในขณะนี้เราก็ทำตามสถานการณ์ในปัจจุบันไปช่วยคนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

ศิษย์จะแยกแยะระหว่างการสะกิดเตือนของท่านกับการรบกวนของอิทธิพลเก่าได้อย่างไร

อาจารย์ อาจารย์กับเทพที่ถูกต้องส่วนหนึ่งสามารถสะกิดเตือนท่านจุดนี้แน่นอนแต่ว่ากล่าวสำหรับท่านแล้ว มักจะทำเพื่อขจัดจิตยึดติดของพวกท่านทิ้งไป กับให้หลบหลีกอันตรายคือเพื่อการบำเพ็ญของท่านการรบกวนขององค์ประกอบของสิ่งชั่วร้ายมักจะสะกิดเตือนอย่างหลอกๆ โดยคล้อยตามจิตยึดติดของท่าน จิตยินดีของท่าน ความพอใจชอบใจของท่าน จิตมนุษย์นานาชนิดพอเสร็จแล้วท่านจะยิ่งดีใจยิ่งยึดติด เดินไปสู่ทางอ้อมยังจะพูดว่าอาจารย์บอกให้ทำมักจะเป็นเช่นนี้ที่จริงนะจะแยกได้อย่างไรบางคนพูดว่าฉันก็บำเพ็ญโดยอาศัยการเข้าฝันข้าพเจ้าว่านั่นคือการพูดสุ่มสี่สุ่มห้า (ที่ประชุมหัวเราะ) ยึดติดกับการสะกิดเตือนในการเข้าฝันไม่ใช่การบำเพ็ญ คือการเข้าสู่ทางมารศิษย์ต้าฝ่า พึงยึดถือหนังสือเล่มนี้ของต้าฝ่ายึดฝ่าเป็นมาตรฐานท่านจะอยู่ในความฝันก็ดีท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นก็ดีท่านต้องใช้ฝ่าไปประเมินความถูก-ผิดทั้งสิ้นจึงจะไม่ถูกรบกวนข้าพเจ้าไม่ได้มอบให้กับพวกท่านการบำเพ็ญชนิดนี้: พวกท่านก็ไม่ต้องบำเพ็ญแล้วฝ่าเซินบอกให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างไรข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่านี่คือการบำเพ็ญศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนไม่อาจอยู่ข้างตัวข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกพวกท่านคือ “ยึดฝ่าเป็นอาจารย์”มีฝ่าชุดนี้พวกท่านก็ทราบได้ว่าจะบำเพ็ญอย่างไร

ศิษย์หลังจากที่ท่านปรมาจารย์บรรยายฝ่าให้กับผู้ฝึกออสเตรเลีย สถานการณ์ของออสเตรเลียก็เปลี่ยนดีขึ้นแต่ผ่านไปได้ไม่นานนักคนส่วนหนึ่งก็กลับไปสู่สภาพเดิมผู้ฝึกจีนกับผู้ฝึกตะวันตกยังคงไม่ติดต่อกันผู้ฝึกมากมายเวลาพบกับปัญหา ปากก็พูดว่า “พวกเราควรศึกษาฝ่าให้มาก”หรือ “พวกเราต้องปล่อยวางจิตยึดติด” แต่ไม่ได้ค้นหาที่ภายในอย่างแท้จริง

อาจารย์ มักจะมีใจคนอยู่เสมอถ้าผ่านการบรรยายฝ่าครั้งเดียวของอาจารย์ จิตยึดติดเหล่านั้นของพวกเขาก็หมดไปแล้วเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีจะบรรยายให้กับพวกท่านทุกๆวันแล้วที่จริงฝ่าก็อยู่ตรงนั้นก็คือท่านจะไปปฏิบัติตามอย่างไรการบำเพ็ญนั้นมีขั้นตอนค่อยๆไปแต่ถึงอย่างไรก็ต้องดูที่เวลาต้องเร่งรีบแล้วต้องเร่งรีบแล้วจริงๆบอกว่าฝอเสวียฮุ่ยก็กลับไปเป็นอย่างเดิมแล้วปิดกั้นอีกแล้วเป็นอย่างนี้หรือไม่นะข้าพเจ้าจะพิจารณาดูอาจารย์ไม่ได้ฝากความหวังความหวังของทั้งออสเตรเลียไว้ที่ใครหรือฝอเสวียฮุ่ยข้าพเจ้าฝากไว้กับการบำเพ็ญได้ดีของพวกท่าน ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนพวกท่านเป็นความหวังของการได้รับความช่วยเหลือของสรรพชีวิตที่นั่นพวกท่านคือศิษย์ต้าฝ่าที่ยืนยันความถูกต้องของฝ่าพวกท่านคือผู้ที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าไม่ใช่มีแต่ฝอเสวียฮุ่ยที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าไม่ใช่มีแต่ผู้รับผิดชอบที่ช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าถ้าพวกท่านยึดติดกับการจับจ้องที่ฝอเสวียฮุ่ยก็ไม่ถูกต้องหากฝอเสวียฮุ่ยมีปัญหาจริงข้าพเจ้าจะจัดการแต่จะไม่ทำเพื่อจิตยึดติดของท่าน

ศิษย์พวกเราจะพบกับการพิพากษาใหญ่ครั้งสุดท้ายไหม

อาจารย์ไม่ใช่พออาจารย์พูดอะไร ก็ยึดติดอะไร(ที่ประชุมหัวเราะ) อย่าสนใจมันทำให้ดีในสิ่งที่ท่านควรทำ

ศิษย์ผู้ฝึกบางคนกระตือรือล้นในการทำงานโครงการของต้าฝ่าและกำลังบำเพ็ญซินซิ่งแต่ไม่อยากฝึกพลังและไม่ให้ความสำคัญของการฟาเจิ้งเนี่ยนผู้ฝึกอย่างนี้สามารถหยวนหมั่นได้ไหม

อาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆ ที่จริงเขาก็ไม่ได้บำเพ็ญให้ดีแล้วระวังหน่อยก็ใช้ได้แล้วแต่มีพวกที่ทำงานโดยไม่ศึกษาฝ่าสามเรื่องต้องทำทั้งหมดหากทำแต่งานไม่ศึกษาฝ่านั่นก็คือคนธรรมดาสามัญทำงานต้าฝ่าคนธรรมดาสามัญทำงานต้าฝ่าไม่อาจหยวนหมั่นเพียงสามารถสะสมกุศล สะสมกุศลสะสมโชคลาภเมื่อเกิดใหม่จะมีโชคลาภก็คือสิ่งนี้ไม่สามารถหยวนหมั่นเช่นนั้นท่านว่าไม่ทำโดยสูญเปล่าหรือผู้บำเพ็ญ ไม่ยอมบำเพ็ญจะถูกไหมในใจมีฝ่าอยู่ เวลาอธิบายความจริงจึงจะทำให้คนได้รับการช่วยเหลือคำที่พูดออกไปจึงมีพลังสั่นสะเทือน

ศิษย์ในขณะที่ศิษย์อธิบายความจริงอยู่ ได้พบกับคนธรรมดาสามัญที่พูดว่ารู้จักศิษย์ต้าฝ่าคนหนึ่ง ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับคนธรรมดาสามัญทั่วไป คือพูดได้ดี แต่ทำได้แย่มากจริงๆ

อาจารย์ คำพูดเหล่านี้ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินปฏิบัติไม่เหมือนศิษย์ต้าฝ่า ก็คือเกิดผลอย่างที่อิทธิพลเเก่าต้องการอันตรายนะแต่ว่า ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านที่ได้ยินก็ต้องหวนคิดถึงตนเองด้วยพวกท่านได้ยินที่ข้าพเจ้าพูดแล้วใช่ไหม

ศิษย์หนูเป็นศิษย์น้อยอายุ 12 ปีเนื่องจากการคัดค้านของพ่อจึงพลาดโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนเฟยเทียนหนูยังจะมีโอกาสไหม

อาจารย์ เนื่องจากหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะกฎหมายกำหนดให้ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองไม่เห็นด้วยก็ยังคงไม่ได้หากเงื่อนไขทางธรรมชาติของหนูได้มาตรฐานก็จะยังมีโอกาสอยู่เสมอถ้าไม่เพียงพอก็อย่าได้ยึดติด

ศิษย์ผู้ฝึกชาวตะวันตกที่เรียนภาษาจีนนั้น ควรเรียนอักษรตัวย่อหรือตัวเต็ม

อาจารย์ อักษรตัวย่อหรือตัวเต็มล้วนไม่ใช่ปัญหาเรียนอักษรตัวย่อก็ได้เรียนอักษรตัวเต็มก็ได้ล้วนไม่ใช่ปัญหาเพราะคนที่เรียนอักษรตัวย่อสามารถอ่านอักษรตัวเต็มเข้าใจคนที่เรียนอักษรตัวเต็มก็อ่านอักษรตัวย่อเข้าใจเรื่องของคนเป็นเรื่องในอนาคตเรื่องของพวกเราตอนนี้คือช่วยเหลือสรรพชีวิตแต่ว่าตัวอักษรย่อมากมายนั้นคือสิ่งที่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำขึ้นมาความนัยไม่ดีแต่คนมากมายอย่างนั้น หลายร้อยล้านคนล้วนใช้อักษรตัวย่อ เรื่องนี้ค่อยพูดในอนาคต

ศิษย์ สิ่งชั่วร้ายหมดไปแล้วหมายถึงพรรคมารดับสลายในทันทีใช่หรือไม่

อาจารย์ องค์ประกอบของพรรคมารนี้ไม่มีแล้วข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่คนเหล่านั้นที่รักษาระบบของพวกมันไว้กำลังรักษาอำนาจของพวกเขาอยู่

ศิษย์ ในพื้นที่มีสายลับมากันมากมายพวกเราควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร

อาจารย์ข้างหลังสายลับแต่ละคนล้วนมีตำรวจรักษาความมั่นคงและข่าวกรองของอเมริกาหรือตำรวจลับจับตาอยู่สายลับที่อบรมออกมาจากวัฒนธรรมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็ถูกหลอกและปิดบังโดยวัฒนธรรมพรรคมารอยู่พวกเขาจึงอยู่ในอันตรายการช่วยเหลือสรรพชีวิต ล้วนต้องให้โอกาส แต่มีบางคนนั้น ก็คือก่อกวนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าท่านว่าเขาเป็นสายลับแต่เขาไม่ได้เป็นสายลับที่แท้จริงสิ่งที่เขาทำยังแย่กว่าสายลับเสียอีกเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังทำเรื่องดีก็คือเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรทำให้ผู้ฝึกมากมายผลักไสเขา

ศิษย์ชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากฝากสวัสดีท่านอาจารย์ผ่านสายด่วนลาออกจากพรรคคำพูดที่ซาบซึ้งใจต่อท่านอาจารย์ที่พวกเขาพูดนั้นน่าประทับใจมากจึงฝากต่อมาถึงท่านอาจารย์

อาจารย์ถ้าพวกท่านมีโอกาสช่วยขอบใจพวกเขาแทนข้าพเจ้าด้วย (เสียงปรบมือ)

ศิษย์รัฐบาลตะวันตกมีท่าทีต่อพรรคมารอ่อนลงเรื่อยๆศิษย์รู้สึกว่าพลังในการช่วยเหลือพวกเขายังไม่พอผู้ฝึกที่ทำเรื่องนี้น้อยเกินไป

อาจารย์ อย่าสนใจเรื่องเหล่านี้อิทธิพลเก่ากำลังเล่นเรื่องความสมดุลย์มันจะไม่ยอมให้พวกเขา กดใครให้ล้มลงมันรู้สึกว่าสิ่งชั่วร้ายที่ทดสอบศิษย์ต้าฝ่านั้นไม่พอแล้วมันจึงทำเรื่องความสมดุลย์แต่สถานการณ์ทั้งหมดกำลังเปลี่ยนสถานการณ์โดยรวมกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

ศิษย์สองวันก่อนอยู่ในตึกใหญ่สหประชาชาติมองเห็นคนที่มาดำเนินการเรื่องสถานภาพสองคนหนึ่งในนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลืองพอถามก็ทราบว่าเป็นเสื้อที่ยืมมาจากผู้ฝึก

อาจารย์ ผู้ฝึกคนไหนที่ให้ยืมเสื้อที่พวกท่านสวมอยู่บนตัวเป็นตัวแทนศิษย์ต้าฝ่าเสื้อนั้นเที่ยวยืมให้กับคนธรรมดาสามัญไปทำเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำท่านกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิตหรือกำลังทำลายสรรพชีวิตมักจะมีคนเหล่านี้ที่ไม่มุมานะ(หัวเราะ) ถ้าสามารถทำได้ดีอย่างนั้นหมดทุกข์ภัยของพวกท่านก็จะไม่ใช่อย่างทุกวันนี้

ศิษย์ศิษย์ต้าฝ่ากำลังร้องเพลงของพรรคมารที่แก้ไขเนื้อร้องแล้วเนื้อร้องนั้นแน่นอนว่าคือการคัดค้านพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนแต่ทำนองนั้นเหมือนกัน ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ

อาจารย์ สิ่งนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าศิษย์ต้าฝ่าอย่าร้องชาวบ้านร้องไม่มีปัญหา

ศิษย์ในการอธิบายความจริงกับคนแผ่นดินใหญ่มีคนสองจำพวกที่มีท่าทีที่ต่างกันคนพวกหนึ่งเห็นด้วยกับ “การลาออกจากสามองค์กรพรรค” แต่ไม่เห็นด้วยกับต้าฝ่าอีกพวกหนึ่งเห็นด้วยกับต้าฝ่าแต่ไม่ยอมลาออกในการกวาดล้างในอนาคตชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร

อาจารย์นี่คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยแก่นแท้คืออธิบายความจริงไม่ชัดชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แบ่งกันตรงนี้ยืนอยู่ฝั่งไหนท่านก็อยู่ที่ฝั่งนั้นไม่คลุมเครือแม้แต่น้อยเขาบอกว่าเห็นด้วยกับใครไม่เห็นด้วยกับใครที่จริงในใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงบางทีอยู่ต่อหน้าท่านก็พูดดีเพื่อเอาใจที่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงจึงมีการแสดงออกอย่างนี้

ศิษย์คนจำนวนมากในนิวยอร์กสัมผัสต้าฝ่าโดยผ่านการลี้ภัยทางการเมืองเพื่อนผู้บำเพ็ญจำนวนมากรู้สึกรำคาญพฤติกรรมของพวกเขามากจึงเกิดสภาวะจิตใจที่ผลักไสพวกเขา

อาจารย์ ข้าพเจ้าคิดว่า คนที่ลี้ภัยการเมืองเหล่านั้นที่สัมผัสกับศิษย์ต้าฝ่า มีจุดมุ่งหมายที่ไม่ดีแต่อย่างไรเสียพวกเรานั้นคือการช่วยเหลือสรรพชีวิตควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตาบางทีไม่แน่ว่าเขาจะจดจำคำพูดและการกระทำของท่านไปตลอดและยังมีผลกระทบต่อเขาบางทีนั่นก็คือการปลูกโอกาสแห่งวาสนาในการช่วยเหลือเขาในอนาคตหากพวกเราปฏิบัติไม่ดีต่อเขาบางทีเขาอาจจะสูญเสียวาสนาไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดก็ให้รู้ว่าเรากำลังช่วยคน

ศิษย์ในการทำงานของคนธรรมดาสามัญกับการสัมผัสกับศิลปะที่เบี่ยงเบนจะสามารถรักษาเจิ้งเนี่ยนไว้ได้หรือไม่เหมือนกับเสินยวิ่น ที่แก้ไของค์ประกอบที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

อาจารย์ ศิลปะของคนธรรมดาสามัญในยุคปัจจุบันท่านไปแก้ไขเขาเขาจะฟังท่านไหมและเราก็ไม่มีใจว่างพอที่จะไปทำเรื่องเหล่านั้นนะพวกท่านกำลังช่วยคนเรื่องเหล่านั้น ในขณะนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ในปัจจุบันไม่ไปสนใจฝ่าปรับโลกมนุษย์จะมีวิธีการของฝ่าปรับโลกมนุษย์เอง

ศิษย์วิสาหกิจการค้าอุตสาหกรรมในเขตสามเหลี่ยมจูซันเจี่ยวในกว่างตงและเมืองชายฝั่งทะเลหลายแห่งและคนที่มาจากข้างนอกก็มีมากความหนาแน่นของประชากรสูงแต่เหล่าศิษย์ทำได้บกพร่องอย่างมาก

อาจารย์ สถานการณ์รูปธรรมในประเทศจีนล้วนไม่เหมือนกันได้แต่ทำไปตามสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆขณะเดียวกันต้องระวังความปลอดภัยศิษย์ต้าฝ่าในสถานที่ไหนๆในจีนแผ่นดินใหญ่ต่างทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองบำเพ็ญตนเองให้ดี ช่วยเหลือสรรพชีวิตนี่คือสิ่งที่ควรทำคนที่ช่วยยิ่งมากยิ่งดีเพราะเป็นความรับผิดชอบที่ท่านแบกอยู่

ศิษย์พวกเราที่ทำรายการทีวีหากมีเทคนิกทางด้านไหนที่ยังไม่อาจบรรลุมาตรฐานมืออาชีพจะสามารถจ้างคนธรรมดาสามัญร่วมทำได้ไหม

อาจารย์ท่านจะจ้างคนธรรมดาสามัญทำโครงการใดไม่น่าจะมีปัญหา แต่ดีที่สุดท่านอย่าตั้งบริษัททำอะไรร่วมกับเขาร่วมกันทำโครงการอะไรถ้าเขาถูกรบกวนขึ้นมาก็ยุ่งยากแล้วตัวอย่างนี้มีมากเหลือเกินท่านเป็นศิษย์ต้าฝ่าสิ่งที่ท่านทำนั้นศักดิ์สิทธิ์ของเขาคือเรื่องของคนธรรมดาสามัญผสานเข้ากันไม่ได้ถ้าท่านคือเจ้าของบริษัทท่านจ้างเขา ก็จะไม่มีปัญหาเขาเป็นเพียงลูกจ้างท่านเรียกให้เขาทำอย่างไรๆได้ถ้าท่านทำร่วมกับเขา มักจะเกิดปัญหา เขาจะถูกรบกวนง่ายมาก

ศิษย์มีผู้ฝึกเก่าที่ได้ฝ่าหลายปีแล้วเนื่องจากติดขัดอยู่กับปมในใจบางอย่างและจิตยึดติด จึงออกจากการบำเพ็ญไปเราก็ไม่มีทางแก้ปมในใจของพวกเขาจึงรู้สึกเสียดายและร้อนใจแทนพวกเขาควรจะช่วยพวกเขาอย่างไร

อาจารย์ทำอย่างประณีตหน่อยดูว่าสภาพการณ์ที่แท้คืออะไรหากกอดพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนไม่ยอมปล่อย หรือโดยแก่นแท้ไม่คิดจะบำเพ็ญจริงจังเมื่อเริ่มแรกเพียงแต่เห่อตามๆกัน นั่นก็ช่างเขาเถอะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพการณ์อะไรพวกท่านนั้นช่วยเหลือสรรพชีวิตก็สมควรไปทำเมื่อเห็นแล้วเราก็ไปทำ หากทำไม่ไหวจริงๆนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของท่าน

ศิษย์โครงการที่ผมสามารถเข้าร่วมมีมากมาย นอกจากเสินยวิ่นผมจะตัดสินได้อย่างไรว่าเรื่องไหนที่เกี่ยวกับคำปฏิญาณก่อนประวัติศาสตร์ของผม

อาจารย์ ไม่อาจไปตัดสินคิดมากแล้วก็เป็นการยึดติดสิ่งที่ศิษย์ต้าฝ่าควรทำท่านก็ไปทำ จึงจะถูกต้อง

ข้าพเจ้าคิดว่า จะไม่ใช้เวลามากไปกว่านี้แล้วทุกท่านมาครั้งหนึ่งๆก็ไม่ง่ายพวกท่านยังต้องประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้ว ล้วนจะสามารถยกระดับขึ้นได้ดูว่าคนอื่นทำได้ดีอย่างไรทำเป็นอย่างไรบ้าง นำสิ่งที่ดีกลับไปสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงจากฝ่าฮุ่ยครั้งนี้เป็นประโยชน์ช่วยการบำเพ็ญของทุกท่านได้ท่านก็จะไม่มาโดยสูญเปล่าในครั้งนี้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่จัดฝ่าฮุ่ยล้วนไม่ใช่น้อยพวกเราคิดรวมกันทั้งหมด คนเหล่านี้นั่งเครื่องบินมาก็ต้องเป็นเงินกี่ล้านค่าใช้จ่ายสูงมากจริงๆอย่าได้ยึดติดกับรูปแบบ อย่าเห็นเป็นเรื่องคึกคักและอย่าเพียงแต่มาฟังว่าอาจารย์พูดว่าอะไรอีกแล้วมีจิตที่อยากฟังสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่อาจารย์จะบอกพวกท่านคือ ต้องเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้ายทำให้ภารกิจของท่านสำเร็จบริบูรณ์ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ตลอดไป

สุดท้ายนะ ก็หวังว่าทุกท่านอย่าได้หมดกำลังใจพวกท่านมิใช่มองเห็นแสงอรุโณทัยแล้วหรือสิ่งชั่วร้ายก็หมดแล้วยิ่งใกล้จุดสุดท้ายก็ควรยิ่งต้องปลุกเร้าใจ บรรลุความสำเร็จในเรื่องที่ศิษย์ต้าฝ่าควรบรรลุความสำเร็จช่วยเหลือสรรพชีวิตนั่นก็คือธรรมานุภาพเบื้องหลังของแต่ละชีวิตที่ช่วยเหลือนั้นล้วนมีกลุ่มชีวิตที่กว้างใหญ่ยอดเยี่ยม

บางทียังมีคนจำนวนมากที่ได้ส่งคำถามขึ้นมา ทีมงานจัดประชุมยังไม่ได้นำขึ้นมาให้ มีคนจำนวนมากยังอยากถาม ที่จริงพวกท่านจะถามหรือไม่ถาม ล้วนสามารถค้นหาคำตอบจากในฝ่าชุดนี้ อ่านหนังสือให้มาก พวกท่านบำเพ็ญอยู่ท่ามกลางวังวน มองไม่เห็นว่าฝ่าชุดนั้นเป็นอย่างไร ต่อเมื่อมองเห็น คำพูดก็ไม่อาจจะบรรยายได้ ไม่สามารถบรรยาย ที่ผ่านมาข้าพเจ้าบอกพวกท่าน ข้าพเจ้าพูดว่าทุกตัวอักษรล้วนเป็นพระพุทธ เต๋า เทพ เป็นชั้นๆ ชั้นๆ พวกท่านก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เอาของอะไรกดอัดเข้าไปข้างในฝ่าชุดนั้น ขณะนี้พวกท่านใช้ความคิดของคนก็ไม่อาจเข้าใจคำพูดประโยคนั้น อะไรก็จะได้รับทั้งหมดก็ดูว่าท่านตั้งใจอย่างไรก็ดูว่าสภาพจิตใจของพวกท่านเป็นอย่างไรอะไรๆก็จะได้รับจากในฝ่าชุดนั้นการบำเพ็ญนั้นเข้มงวดไม่อาจทำอย่างครึ่งๆกลางๆสุกเอาเผากินถ้าไปอ่านฝ่าชุดนั้น หนังสือเล่มนั้นด้วยความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ชนิดต่างๆก็จะไม่พบอะไรอะไรก็จะไม่ได้คนหนาศิษย์ต้าฝ่าจำนวนมากพูดว่าเมื่อถูกประทุษร้ายเป็นเวลานานมากช่วงหนึ่งเวลาอ่านฝ่าก็ดูเหมือนไม่ได้ยกระดับที่จริงในเวลานั้น เรื่องที่บรรจุในสมองของท่านล้วนเป็นเรื่องการประทุษร้ายใจไม่สงบการบำเพ็ญนั้นเข้มงวด ท่านจะต้องไปอ่าน ไปบำเพ็ญโดยมีสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ ราบเรียบมากจึงจะมีการยกระดับได้ จึงจะเกี่ยวกับได้

สุดท้ายยังคงเป็นคำนี้หวังว่าทุกท่านจะเดินให้ดีบนทางช่วงสุดท้ายสมกับที่ได้ชื่อว่า “ศิษย์ต้าฝ่า”ขอบใจทุกท่าน (เสียงปรบมือกึกก้องยาวนาน)


หมายเหตุจากผู้แปล : บทความนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีนมากที่สุด วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : 29 มิถุนายน 2012