ข้อความอวยพรให้ฝ่าฮุ่ยอาร์เจนตินา

สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยที่อาร์เจนตินา

ต้าฝ่าคือฝ่าของจักรวาล ฝ่าก่อให้เกิดสรรพชีวิต อยากจะได้รับฝ่า ก็คือต้องศึกษาด้วยจิตสงบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องอ่านฝ่าให้เข้าใจ เป็นคนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของฝ่า เป็นผู้บำเพ็ญ จึงจะใช่ศิษย์ต้าฝ่า ฝึกท่าช่วยเสริมการบำเพ็ญ สองสิ่งนี้ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ ยิ่งกว่านั้น การเผยแพร่ฝ่าที่ใหญ่ขนาดนี้ในโลกมนุษย์ก็ต้องมีเป้าหมายอย่างแน่นอน เพราะว่าศีลธรรมบนโลกเสื่อมลง ศีลธรรมของมนุษย์ตกต่ำลงจะนำอันตรายมาสู่มนุษยชาติ ดังนั้นการเผยแพร่ต้าฝ่าบนโลกนี้ก็เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต ฉะนั้นศิษย์ที่บำเพ็ญจริงจึงมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิต

จงทะนุถนอม นี่คือสิ่งที่คุณจะไม่ได้พบเจอชั่วกาลนาน

ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จ ขอบคุณทุกคน

อาจารย์หลี่ หงจื้อ

27 พฤศจิกายน 2016