สร้างใหม่

ฟ้าดินกว้างใหญ่ไพศาล ใครปกครอง
โลกมนุษย์สับสนยุ่งเหยิง ไม่รู้ไปทิศใด
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อม ดับสลาย นี่เป็นกฎ
มหันตภัยมาถึงแล้ว ใครแบกรับ
ผู้คนในโลก เร่งรีบหาความจริง
ประตูสวรรค์เปิดแล้ว ไม่เปิดนาน
เดินกลับสู่ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เส้นทางมุ่งสู่สวรรค์
จ้าวผู้สร้างกำลังช่วยเหลือทั่วทั้งจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล

หลี่ หงจื้อ
25 เมษายน 2017