ถึงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไต้หวัน

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไต้หวัน: สวัสดีทุกท่าน!

ฝ่าฮุ่ยของศิษย์ต้าฝ่าเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับและค้นหาข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน และเป็นการปรับสภาพการบำเพ็ญให้ถูกต้อง การบำเพ็ญไม่ใช่ว่าเพื่อจะได้อะไรในโลก แต่เป็นการยกระดับของชีวิตก่อตั้งอนาคตของชีวิต โดยเฉพาะในยุคธรรมะปลาย เป็นการเลือกของชีวิตที่จะคงอยู่หรือไม่ในอนาคต หลักการในโลกของการคงอยู่ของคนในโลกกับสภาพการคงอยู่ของคนในโลกไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของชีวิตในจักรวาล หลักการของคนในโลกไม่สามารถบำเพ็ญได้สำเร็จ สภาพการคงอยู่ของคนก็ไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของชีวิตในจักรวาล การได้รับต้าฝ่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์ของพวกท่าน อย่าได้ถูกปรากฎการณ์ที่วุ่นวายของโลกมนุษย์ที่ขุ่นมัวรบกวน บำเพ็ญให้เหมือนตอนแรกเริ่มย่อมบรรลุธรรม! ยิ่งถึงช่วงสุดท้ายยิ่งมุมานะ!

ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยประสบความสำเร็จสมบูรณ์!

หลี่ หงจื้อ

24 พฤศจิกายน 2018