ฝ่าฮุ่ยซินถังเหยินและต้าจี้หยวนปี 2018

(หลี่ หงจื้อ 2018-10-27)

สวัสดีทุกท่าน ศิษย์ต้าฝ่าสถานีทีวีซินถังเหยินกับสื่อต้าจี้หยวนที่เข้าร่วมประชุมฝ่าฮุ่ย!

(เหล่าศิษย์: สวัสดีท่านอาจารย์!)

ท่ามกลางการประทุษร้ายศิษย์ต้าฝ่าในหลายปีมานี้ของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน ทั้งสองสื่อของเราได้บังเกิดผลที่ดีมาก และบังเกิดผลที่มีความสำคัญมาก มีพลังในการเปิดโปงการประทุษร้ายที่ชั่วร้าย ขณะเดียวกัน โดยเฉพาะต่อสถานการณ์ของฝ่าหลุนกง ก็ได้อธิบายความจริงแก่สาธารณชน ในเวลาเดียวกันก็บังเกิดผลในการช่วยเหลือสรรพชีวิต

คอมมิวนิสต์จีนก็คืออำนาจการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ชั่วร้าย เป็นอำนาจการเมืองอันธพาลกลุ่มหนึ่ง หากเรื่องเท็จที่มันกรอกใส่ให้ ทำให้สาธารณชนไม่อาจแยกแยะได้ชัดเจน แยกแยะไม่ได้ระหว่างจริงกับเท็จ ก็จะก้าวไปสู่การถูกกวาดทิ้งไปพร้อมกับมัน ดังนั้นในด้านนี้ สื่อต้าจี้หยวนกับสถานีทีวีซินถังเหยิน ได้บังเกิดผลที่เป็นประโยชน์มาก มีพลังอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือสรรพชีวิต

แน่ละ กล่าวสำหรับสื่อมวลชน หากจะทำเรื่องที่ควรทำให้ดีได้ นั่นก็ต้องบำเพ็ญตนเองให้ดี ดังนั้นเรื่องการบำเพ็ญ กล่าวสำหรับทุกท่าน กล่าวสำหรับศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนที่เข้าร่วมงานสื่อ การบำเพ็ญถือเป็นเรื่องอันดับแรก เพราะการบำเพ็ญของท่าน ดีหรือไม่ดี จะกำหนดพลังในการช่วยคนของท่าน การบำเพ็ญของท่านดีหรือไม่ดี ก็กำหนดประสิทธิผลของการทำงานของท่านด้วย เป็นเช่นนี้แน่นอน ได้ผ่านประสบการณ์มากมายหลายปีอย่างนี้ ทุกท่านล้วนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ศิษย์ต้าฝ่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งศิษย์ต้าฝ่าในสื่อแต่ละอย่าง ล้วนเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เข้มงวดต่อตัวเองในการบำเพ็ญ เรื่องมากมายล้วนจะออกแรงน้อยแต่ได้ผลเป็นเท่าทวีคูณ ดังนั้นเราไม่อาจมองข้ามการบำเพ็ญ นี่เป็นเรื่องอันดับแรก

ทุกท่านทราบว่า การทำงานสื่อก็เพื่อช่วยคน เพื่ออธิบายความจริงให้กระจ่าง เพื่อยับยั้งการประทุษร้ายนี้แต่เป้าหมายสุดท้ายคืออะไรละ พวกท่านแต่ละคนที่ทำงานสื่อ ล้วนแต่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการซิวเลี่ยนตนเอง เรื่องนี้ที่ท่านทำก็คือเส้นทางของการซิวเลี่ยนของท่าน นี่เป็นเรื่องแน่นอน ไม่ว่าท่านอยู่ในสื่อนี้ จะมีบทบาทอะไรก็ตาม ทำหน้าที่อะไร นั่นก็คือเส้นทางของการซิวเลี่ยนของท่าน ดังนั้นหากจะเดินให้ดีได้บนเส้นทางนี้ ก็ต้องตั้งใจซิวเลี่ยนตนเอง ไม่ว่าเวลาใด ล้วนไม่อาจย่อหย่อน สุดท้ายคือต้องการหยวนหมั่น

ปัจจุบันข้าพเจ้ามองเห็นคนหนุ่มสาวมากมายอย่างนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนหน้าใหม่ แน่ละ คนหนุ่มสาวนี้หนา เรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดขึ้นมาได้ก่อนก็คือ หลายปีที่ผ่านมานี้ ในจีนแผ่นดินใหญ่ สิ่งของชุดนั้นของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนี้ ทฤษฎีที่ว่านั้น ล้วนแต่ชั่วร้าย คือตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ตรงกันข้ามกับมนุษยชาติ ฉะนั้นสิ่งของนี้ที่มันอยากให้คนยอมรับมันได้ ก่อนอื่น ที่มันต้องทำให้ได้ก็คือ ล้มล้างวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน กับคุณค่าสากลของมนุษยชาติ ดังนั้นตลอดมามันจึงพยายามก่อให้เกิดผลอย่างนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ละครั้งในประเทศจีน สิ่งที่มันทำลายทิ้งไปล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของประเทศจีน การปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรมได้ทำลายโบราณวัตถุ โบราณสถาน ตำราโบราณ ทั้งหมด ทำให้คนไม่รู้จักหลักฐานที่มีคุณค่าที่สืบทอดต่อมาในประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกัน การเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ศึกษาประวัติศาสตร์จีน เรียนแบบผ่าน ๆ ต่อมาค่อย ๆ เลิกเรียนไป ต่อมาก็เรียนกันแบบวิพากษ์วิจารณ์ สุดท้าย ยังลดค่าของประวัติศาสตร์จีนที่ผ่านมา จนกลายเป็นว่าไม่มีอะไรดีสักอย่าง กรอกใส่ว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้การกรอกใส่ของมัน ปัจจุบันคนหนุ่มสาวมากมายล้วนไม่รู้จักวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ล้วนไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของตัวเอง คนหนุ่มสาวมากมายที่ออกมาจากประเทศจีน หลังจากที่ได้ชมการแสดงเสินยวิ่นแล้ว ว้าว ที่แท้ประเทศจีนเรามีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีอย่างนี้ เหมือนว่าเขาเพิ่งจะรู้จัก พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนก็ชั่วร้ายถึงระดับนี้ ดังนั้นหลังจากมันแย่งชิงอำนาจการเมืองจากประเทศจีนมาหลายปีอย่างนี้ แม้แต่คนในกลุ่มอายุเดียวกับข้าพเจ้า ล้วนถูกมันล้างสมองอย่างร้ายแรง ความนึกคิดแตกต่างอย่างมากจากคนในสังคมปรกติ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน

ดังนั้นพวกเรา ทางด้านนี้ ทิศทางในการทำงานสื่อ บนจุดพื้นฐานทางวัฒนธรรมและมาตรฐานการยึดกุมคุณค่าสากล ต้องใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นพื้นฐาน จะต้องใช้คุณค่าดั้งเดิมเป็นพื้นฐาน ทำไมพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนจึงกลัวการแสดงเสินยวิ่นถึงเพียงนี้ละ ก็เป็นแค่การแสดงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งที่เสินยวิ่นแสดงออกมาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของมนุษยชาติ ที่มันต้องการทำลายก็คือสิ่งเหล่านี้ มันต้องการทำลายทิ้งก็คือสิ่งเหล่านี้ จึงจะสามารถทำให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นของมันแพร่ระบาดได้อย่างนั้น กำเริบเสิบสานได้อย่างนั้น ดังนั้นมันจึงรู้สึกว่า ได้ทำมาหลายสิบปีแล้วในประเทศจีน มีกว่าครึ่งศตวรรษ รู้สึกว่าคนจีนในปัจจุบันได้กลายเป็นลูกหลานมังกรแดงไปหมดแล้ว มันรู้สึกว่าล้วนเป็นเซลล์ของมันแล้ว มันสามารถเหยียบย่ำคนจีนอย่างกำเริบเสิบสาน ฆ่าแกงท่าน โกงท่าน ประทุษร้ายท่าน อย่างกำเริบเสิบสาน แม้ท่านจะด่ามัน ก็ด่ามันโดยอยู่ในวัฒนธรรมของมัน ไม่ใช่ด่าจริง มันก็ทำมาถึงขั้นนี้แล้ว เสินยวิ่นได้ล้มล้างสิ่งนั้นของพรรคมารอย่างถึงที่สุด วิญญาณร้ายจึงรู้สึกว่า ร้อยกว่าปีนี้ ทำไปอย่างสูญเปล่า ดั่งเสียงฟ้าร้องกัมปนาท ทำไปอย่างสูญเปล่าทั้งหมด ดังนั้น ในการเจาะจงต่อปัญหาวัฒนธรรมพรรคมาร ต้องแยกแยะมันให้ได้ก่อน สามารถแยกแยะมันได้ชัดเจน ไม่มีวิธีอื่น มีเพียงใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่แท้จริงของมนุษยชาติ จึงจะสามารถเห็นมันได้ชัดเจน

ดังนั้นการทำสื่อของทุกท่าน สำหรับผู้ที่ทำข่าว ทำเรื่องวัฒนธรรม ทุกท่านต้องใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นจุดฐาน ใช้คุณค่าสากลเป็นรากฐาน จึงจะมองเห็นมันได้ชัด กำจัดมัน แน่ละสิ่งที่เป็นของสำนักสมัยใหม่มีมากเหลือเกิน ไม่เพียงแต่พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนทำลายชนชาติจีน ในสังคมตะวันตกก็มีของสำนักสมัยใหม่มากมาย ข้าพเจ้าขอบอกทุกท่าน นี่ก็เป็นการแสดงออกของพรรคมารที่ทำลายสังคมตะวันตก ล้วนแต่มันกระทำ วัฒนธรรมของมนุษยชาติตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยปีมานี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง สังคมมนุษย์ที่ผ่านมามีความดีกับความชั่วอยู่พร้อมกัน บวกและลบอยู่คู่กัน เป็นความสมดุลของอินกับหยาง แต่หนึ่งถึงสองร้อยปีต่อมา ก็ค่อย ๆ กลายเป็นวิญญาณคอมมิวนิสต์ที่ชั่วร้ายนี้ ได้แทนที่ปีศาจตนนั้น หรือก็คือในความสมดุลของอินหยาง ด้านลบกับด้านมาร ได้ถูกมันแทนที่ทั้งหมด ดังนั้นในหลายปีมานี้ มันจึงกำลังทำเรื่องเหล่านี้ที่ทำลายมนุษยชาติอย่างกำเริบเสิบสาน

ก็คือพูดว่า หากทุกท่านอยากจะทำเรื่องเหล่านี้ให้ดี เช่นนั้น ข้อหนึ่งคือต้องบำเพ็ญตนเองให้ดี อีกข้อหนึ่งก็คือพวกท่านต้องรับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างแจ่มชัด ความคิด วัฒนธรรมข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้คุณค่าสากลมาประเมินความดีเลว ความถูกผิดของมัน แน่ละ หลายปีนี้พวกท่านได้ก้าวผ่านกันมาอย่างโชกโชน จุดเริ่มต้นที่พวกท่านก่อตั้งสื่อนี้ขึ้นมา ก็เพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิต เปิดโปงสิ่งชั่วร้าย ความตั้งใจแต่เดิมก็เป็นเช่นนี้ จุดมุ่งหมายของพวกท่านก็คือสิ่งนี้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ พวกท่านก็ต้องเดินไปตามทิศทางนี้ แน่ละ เมื่อครู่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ไม่เพียงแต่ความชั่วร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนที่กระทำเช่นนั้นอยู่ในประเทศจีน สิ่งที่เป็นของสำนักสมัยใหม่ก็เป็นเรื่องที่มันทำ ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า เกือบหนึ่งถึงสองร้อยปีมานี้ ปีศาจของมนุษยชาติได้กลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายของคอมมิวนิสต์แล้ว มันไม่ใช่สิ่งนั้นในอดีตที่ด้านบวกด้านลบและอินหยางมีความสมดุลแบบนั้นในอดีตแล้ว ดังนั้นมันอยู่ทั่วทั้งโลก ยังไม่เพียงแต่อยู่ในประเทศจีน และไม่เพียงแต่เกิดผลในค่ายของสังคมคอมมิวนิสต์อันชั่วร้ายทั้งหมด ทั่วทั้งโลกมันก็กำลังเกิดผลอยู่ เพราะว่ามันได้แสดงบทบาทด้านลบนั้นของมนุษยชาติทั้งหมดแล้ว ก็คือบทบาทด้านลบทั้งหมดของมนุษยชาติ นอสตราดามุสมิใช่เคยพูดหรือว่า “มากซ์ยึดครองโลก” มันยึดครองด้านลบแล้วจริง ๆ แน่ละ ด้านบวกนั้นเทพเป็นผู้ยึดครอง มันเป็นความสมดุลของอินกับหยาง แต่พอมาถึงปัจจุบัน รากฐานศีลธรรมของมนุษย์ลื่นไถลลงไป มันกำลังชักนำมนุษย์ ทำเรื่องชั่วร้ายเหล่านี้ ทำให้คานตาชั่งนั้นเสียสมดุลไปแล้ว ก็คือพูดว่าอินหยางไม่สมดุลแล้ว ความชั่วใหญ่กว่าความดีงาม ก็กลายเป็นสถานการณ์อย่างนี้แล้ว

แน่ละ สถานการณ์นี้ หากเป็นสถานการณ์ทั่วไป เมื่อเทพมองเห็นแล้วก็จะปรับมันให้กลับคืนมา ไม่อนุญาต แต่ว่า เนื่องจากคนทั้งหมดกำลังลื่นไถลลงไป เพราะมนุษย์เองต้องการอย่างนี้ แต่คนก็ไม่ได้สติมากนัก เพราะถูกมันชักนำ เกิดจากสิ่งเหล่านี้ที่กรอกใส่ให้ เช่นนั้น ปัจจุบันนี้จิตสำนึกสมัยใหม่เหล่านี้ที่ปรากฏออกมาในสังคม สิ่งของรูปแบบนี้ของสำนักสมัยใหม่ประเภทนี้ ที่จริงพูดให้ชัด ล้วนเกิดจากการกระทำของวิญญาณชั่วร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ทำลายเรื่องของมนุษย์เช่นกันในสังคมเสรี

ล้วนแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ดูไปแล้วสังคมตะวันตกคล้ายกับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วร้ายคอมมิวนิสต์ ที่จริงมันกระทำทั้งหมด สิ่งที่วิญญาณชั่วร้ายคอมมิวนิสต์ในสังคมจีนแสดงออกมาคือการฆ่าคนที่มีการศึกษาและมีเงินร่ำรวย ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม ในสังคมตะวันตก มันแสดงออกมาเป็นการเก็บภาษีในอัตราที่สูง ใช้วิธีกระทำที่เรียกว่าทัศนคติสมัยใหม่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้ซิวเลี่ยนล้วนทราบ เนื่องจากการมีเงินหรือไม่มีเงินเกิดจากการวนเวียนชดใช้กรรมของชาติก่อน การบังคับเอาโดยใช้อำนาจอย่างนี้ขัดต่อหลักการของสวรรค์ แต่ปัจจุบันก็เป็นสังคมอย่างนี้ สังคมที่วุ่นวาย สภาพสังคมโลกที่ยุ่งเหยิง คุณธรรมเสื่อมถอยลงทุกวัน บวกกับวัฏจักรการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมถอย ดับสูญ ของจักรวาลนี้ เมื่อเดินมาถึงขั้นนี้ในวันนี้ มันก็เป็นอย่างนี้แล้ว เสื่อมไปแล้ว ต้องดับสูญ ดังนั้นที่แสดงออกมาไม่เพียงแต่ในสังคมมนุษย์ ในจักรวาลนั้น สังคมชั้นสูงแสดงออกมาล้วนไม่ปกติ ก็เป็นสถานการณ์เช่นนี้ ดังนั้นบางครั้งข้าพเจ้าจึงคิดว่า ในฐานะที่เป็นสื่อที่ศิษย์ต้าฝ่าทำ พวกท่านกำลังกอบกู้มนุษยชาติอยู่จริง ๆ ศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติจริง ๆ

ฉะนั้นหากมองจากภายนอก พวกเราคือนักรบผู้โดดเดี่ยว ดังนั้นตัวพวกเราเองต้องปฏิบัติตนให้ดี ตัวพวกเราในการซิวเลี่ยนตนเอง ในมาตรฐานของการปฏิบัติตนนี้ บำเพ็ญตัวเองให้ดีสักหน่อย ไม่เช่นนั้นก็ยากที่จะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ แน่ละ ยังมีคำพูดหนึ่งเรียกว่าวัตถุเมื่อพัฒนาไปถึงที่สุดก็ต้องย้อนกลับ ใช่ไหม ทุกท่านเห็นแล้วว่า ขณะนี้องค์ประกอบที่ถูกต้องนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น และมีแนวโน้มแรงมาก ฟื้นคืนสู่วัฒนธรรมดั้งเดิม ทั่วโลกต่างก็กำลังปรากฏ การเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิม มนุษย์ก็ได้สติยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นพวกเรายิ่งสมควรทำให้ดี ยิ่งสมควรพยายามทำให้เต็มที่ ปรากฏการสวรรค์ก็เอื้ออำนวย ต้องเป็นเช่นนี้แน่ เพราะเรื่องราวต้องเป็นเช่นนี้

แน่ละ เรื่องการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง ข้าพเจ้าก็ได้พูดแล้ว พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเพราะพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็คือจัดเตรียมไว้เพื่อฝ่าหลุนกง อย่าเห็นว่ามันอยู่มากี่ปีแล้ว ก็เป็นการจัดเตรียมไว้เพื่อฝ่าหลุนกง ในจุดนี้ทุกท่านลองคิดดู ก็ชัดเจนหมด ปัจจุบันการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเป็นการควบคุมของพรรคมาร กลไกทั้งหมดของประเทศกำลังขับเคลื่อนอยู่ ดังนั้นเมื่อมาถึงขั้นนี้ในวันนี้แล้ว การทดสอบต่อศิษย์ต้าฝ่า การซิวเลี่ยน ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว และคนที่เราควรช่วยเหลือก็ล้วนอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้ว กำลังค่อย ๆ จะจบสิ้นแล้ว ความหมายของการคงอยู่ของวิญญาณชั่วคอมมิวนิสต์ก็มีไม่มากแล้ว และถึงเวลาที่ควรกำจัดมันไปได้แล้ว พวกท่านที่เป็นคนหนุ่มสาวยังไม่ทราบ ตอนที่ข้าพเจ้ายังหนุ่มอยู่ สมัยนั้น ในประเทศจีน ตัวท่านเองอยู่ตามลำพังในที่ที่ไม่มีคน ก็ล้วนไม่กล้าพูดสักคำว่าพรรคมารคอมมิวนิสต์ไม่ดี ทุกหนแห่งล้วนมีวิญญาณชั่วจับตามองท่านอยู่ ขณะนี้ สิ่งเหล่านี้ถูกดับสลายไปแล้ว ผู้คนอยู่บนโต๊ะดื่มสุรากัน พอใครพูดถึงพรรคมารขึ้นมา ทั้งหมดก็กล้าด่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน คนไหนที่ไม่ด่า คนทั้งหมดก็จะเข้าใจว่าเขาป่วย ดังนั้นใคร ๆ ก็กำลังด่าพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน แล้วทำไมจึงกล้าทำอย่างนี้กันละ ก็เพราะวิญญาณชั่วกับองค์ประกอบที่ชั่วร้ายของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนถูกดับสลายไปจนเหลือไม่เท่าไร ดังนั้นผู้คนจึงกล้าทำอย่างนี้ รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้ว แต่หากเพียงวิญญาณชั่วคอมมิวนิสต์จีนยังคงอยู่ มันก็คือชั่วร้าย ก็เหมือนกับยาพิษ หากเพียงสิ่งนั้นยังมีอยู่ มันย่อมจะเป็นพิษต่อคน ท่านให้มันเปลี่ยนแปลง มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือธาตุแท้ของมัน ชีวิตของมัน สร้างขึ้นมาเป็นอย่างนั้น ต้องกำจัดทิ้ง ดังนั้นเมื่อถึงขั้นนี้ พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนเองก็ยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เทพก็ล้วนกำลังดับสลายมัน พลังที่ยิ่งใหญ่ของการเจิ้งฝ่าก็กำจัดมันอย่างต่อเนื่อง ก็มาถึงขั้นนี้แล้ว ใครที่ประคองมันไว้ ผู้นั้นก็จะต้องตามมันไป นั่นคือผู้นั้นก็จะจบสิ้นไปพร้อมกับมัน

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปในอนาคต สื่อของพวกเรา สมควรมีความมั่นใจยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ข้าพเจ้ามองเห็นในระยะแรก สื่อของเราในเวลานั้นทำกันอย่างยากลำบากมาก เงินทุน บุคลากร ล้วนไม่เพียงพอ อย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้ามองเห็นพวกท่านในขณะนี้ มีคนหนุ่มสาวมากมาย โอ้ ข้าพเจ้าก็ดีใจมาก ทุกท่านล้วนกำลังทำเรื่องนี้ ยังมีอีกนะ ก็คือว่า ขณะนี้ความยากลำบากในการดำเนินการ กับสภาพแวดล้อมของสังคม ล้วนไม่เหมือนกันแล้ว ในระยะแรก ถูกพรรคมารควบคุม ในลักษณะของสื่อที่พูดอยู่ฝ่ายเดียว เผยแพร่คำลวงไปทั่วโลก มองไม่เห็นข่าวสารด้านบวกใด ๆ ทั่วโลกก็ล้วนแต่ถ่ายทอดรายงานข่าวตามสื่อของพรรคมารคอมมิวนิสต์จีน จึงเท่ากับทั่วโลกกำลังประทุษร้ายฝ่าหลุนกง แรงกดดันต่อศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่ต่างประเทศก็หนักมาก ผู้คนล้วนแต่ยึดถือความคิดชนิดนั้น ที่คอมมิวนิสต์จีนกรอกใส่ให้ ในการปฏิบัติต่อศิษย์ต้าฝ่า ภายใต้สถานการณ์อย่างนี้ ศิษย์ต้าฝ่าได้สร้างสื่อขึ้นมา และยิ่งทำยิ่งดี รวมทั้งความพยายามร่วมกันของศิษย์ต้าฝ่าในการอธิบายความจริงกับสังคมระดับต่าง ๆ ผู้คนยิ่งรู้ความจริงมากขึ้น ยิ่งมองเห็นอย่างชัดเจนต่อการประทุษร้ายครั้งนี้ อย่างไม่รู้ตัวระหว่างขั้นตอนที่พวกเราทำเรื่องนี้ อธิบายความจริงได้ชัดเจน ในเวลาเดียวกันก็สลายแรงกดดันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนในเวลานี้ก็รู้สึกผ่อนคลายมากแล้ว ในเวลานั้นเป็นอย่างนี้จริง ๆ ขณะนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ากระแสของพลังของความถูกต้องรวดเร็วและรุนแรง พรรคมารคอมมิวนิสต์จีนยิ่งใกล้จุดจบ ใครที่ปกป้องมัน คนนั้นก็ตามมันไป มองพวกเขาได้ชัดเจนก็คือคนฉลาด มองได้ไม่ชัดเจนนั่นก็เป็นคนโง่ที่สุด

ข้าพเจ้าอยากพูดในวันนี้ก็คือจะทำงานสื่อให้ดี ต้องทำสองเรื่องให้ดี ข้อหนึ่งคือบำเพ็ญตนเองให้ดี อีกข้อหนึ่งคือสื่อของเราต้องใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นจุดฐาน ใช้คุณค่าสากลเป็นพื้นฐาน จึงจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้ดีได้ ทุกท่านทำได้ไม่เลว หลายปีนี้ลำบากลำบนกัน ก้าวผ่านมาได้ตลอดทาง เสริมสร้างพลังใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งนานยิ่งขยายใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะสื่อของต้าจี้หยวน รวมทั้งซินถังเหยิน ได้กลายเป็นสื่อของคนจีนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก ขณะเดียวกันยิ่งเป็นที่รู้จักของสังคมตะวันตก และให้ความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จุดนี้ช่างน่ายินดีนะ จงยึดกุมโอกาสที่ดียิ่งนี้ไว้ให้มั่น ทำสื่อของเราให้ดียิ่งขึ้น ทำได้อย่างมีพลังและมีประสิทธิผลด้านเวลาจริง ๆ พอมีบทความหนึ่งตีพิมพ์ออกมาสามารถบังเกิดผลได้อย่างมาก ต้องทำให้ได้ถึงขั้นนั้นอย่างแน่นอน ก็ขอพูดเพียงเท่านี้ ขอบใจทุกท่าน