แด่ฝ่าฮุ่ยยุโรป

ศิษย์ต้าฝ่ายุโรป สวัสดีทุกท่าน!

ศิษย์ต้าฝ่าเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของมนุษย์ที่จะได้รับการช่วยเหลือ ศิษย์ต้าฝ่ายุโรปต้องทำเรื่องของพวกท่านให้ดี นั่นคือความรับผิดชอบของพวกท่าน และเป็นธรรมานุภาพกับเกียรติคุณของพวกท่าน

หลี่ หงจื้อ

29 กันยายน 2018