แด่ฝ่าฮุ่ยเอเชีย ปี 2018

สวัสดีศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยเอเชียทุกท่าน!

การช่วยเหลือสุดท้ายย่อมต้องเกิดขึ้นในเวลาที่ศีลธรรมของมนุษย์ล่มสลายอย่างแน่นอน ความชั่วร้ายใหญ่กว่าความดี ความกดดันของการประทุษร้าย การกรอกใส่ของคำโกหกหลอกลวง ล้วนจะนำมาซึ่งความยากลำบากแก่การช่วยเหลือคน แต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำได้ดีมาก ที่จริง ไม่มีความยากลำบากก็ไม่ต้องให้ผู้ฝึกต้าฝ่าไปช่วยเหลือหรอก แน่นอนไม่มีความยากลำบากก็ไม่สามารถแสดงถึงธรรมานุภาพของศิษย์ต้าฝ่า คนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วล้วนจะเป็นสรรพชีวิตของพวกท่านในอนาคต พวกท่านเป็นความหวังของสรรพชีวิต! พวกท่านก็เป็นอนาคต!

อาจารย์: หลี่ หงจื้อ

14 ตุลาคม 2018