การเลือกตั้งใหญ่

จักรวาลแจ่มใสมารแดงก่อความวุ่นวาย 

ประเทศมหาอํานาจการฉ้อโกงเป็นภัยพิบัติ 

ครอบงําสังคมใจคนสิ้นหวัง 

ความเป็นธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะหวนคืนมาเมื่อใด

หลี่ หงจื้อ

8 พฤศจิกายน 2020