เคาะหัวอีกครั้ง

ผู้ฝึกญี่ปุ่น สวัสดีทุกคน !

ดูจากสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจารย์จำเป็นต้องพูดสักหน่อย จึงจะสามารถยุติได้ การซิวเลี่ยนโดยตัวเองเป็นการเดินบนเส้นทางของเทพ จิตมนุษย์ทุก ๆ ที่ล้วนคืออุปสรรค แต่ทางของเรากลับแคบมาก ไม่ระวังนิดเดียวก็จะเดินเพี้ยน ผิดเพี้ยนก็จะเกิดปัญหา กระทั่งเป็นปัญหาใหญ่ เดินกลับมาไม่ได้ ก็จะเสียใจตลอดกาล

เพราะที่ศิษย์ต้าฝ่าจะบรรลุคือมรรคผลที่ยิ่งใหญ่กว่า ในเวลาเดียวกันแต่ละคนก็แบกรับการช่วยเหลือสรรพชีวิตนับจำนวนไม่ถ้วนของร่างนภาฝั่งหนึ่ง และเป็นชีวิตชั้นสูง ความรับผิดชอบที่ใหญ่ขนาดนี้ ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดมาตรฐานของการยกระดับไว้เข้มงวดอย่างยิ่ง เพราะมรรคผลที่จะบรรลุนั้นใหญ่ ฉะนั้นความยากของแต่ละด้านจึงมาก สำหรับความยากที่บำเพ็ญในวังวนก็สูง ส่วนใหญ่คือก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการซิวเลี่ยนที่ยากลำบาก ไม่ย่อหย่อนกับตัวเอง กลับไม่รู้สภาพการซิวเลี่ยนที่แท้จริงของตัวเอง บำเพ็ญได้สูง ความรับผิดชอบมาก ร่างกายที่ถูกปิดกั้นยิ่งแน่นหนา นอกจากอาจารย์แล้ว จะไม่ให้ชีวิตใด ๆ รู้สถานการณ์ที่แท้จริงของศิษย์ต้าฝ่า เพราะนี่เชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ของจักรวาลใหม่โดยตรง

หลายปีมานี้มีสายลับที่ปลอมตัวเป็นผู้ฝึกมาตลอด ในนั้นก็มีที่อิทธิพลเก่าจัดวางไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแอบแฝงอยู่ในฐานะผู้ฝึก คนพวกนี้พอถึงเวลาหนึ่งก็โผล่ออกมาทำเรื่องที่พวกเขาต้องทำ เนื่องจากได้แอบแฝงท่ามกลางผู้ฝึกเป็นเวลานาน ก็จะยิ่งหลอกลวงได้มากขึ้น (คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ ด้านที่เป็นคนด้านนี้ไม่รู้ บางคนเมื่อเห็นอานุภาพแห่งคุณธรรมของต้าฝ่า เดินเข้าสู่ต้าฝ่าอย่างจริงใจ สามารถทำตามที่อาจารย์กำหนด ปฏิเสธการจัดวางของอิทธิพลเก่าอย่างแน่วแน่ กลายเป็นผู้ซิวเลี่ยนต้าฝ่าที่แท้จริง) แน่นอน อิทธิพลเก่าทำอย่างนี้ ข้ออ้างคือในการซิวเลี่ยนก็จะมีความยึดติดของคน ก็จะมีคนอยากรู้ว่าตัวเองซิวเลี่ยนเป็นอย่างไร ก็จะมีคนชื่นชมกงเหนิง ก็จะมีคนถือเอาขั้นตอนการชำระกรรมเป็นโรค จึงขอให้ที่เรียกว่าคนที่มีกงเหนิงดู เพราะฉะนั้นพวกคุณในการซิวเลี่ยนตลอดทางที่เดินข้ามมาก็จะมีที่เรียกว่าคนที่มีกงเหนิงไม่กี่คนกระโดดออกมาทำเรื่องเป็นระยะ ๆ ดูผิวเผิน ทุกประโยคตัดทอนฝ่าของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อหาข้ออ้างให้ตัวเอง หลอกคนเหล่านั้นที่มีจิตแสวงหา และกระทั่งบางคนลุ่มหลงลึกมาก ยังมีบางคนช่วยเผยแพร่ในหมู่ผู้ฝึกว่าคนนี้มีความสามารถอย่างไร สร้างความวุ่นวายในการซิวเลี่ยนของผู้ฝึก รบกวนเส้นทางการซิวเลี่ยนที่อาจารย์จัดไว้ให้กับพวกคุณ

ความเคร่งครัดของการซิวเลี่ยนเชื่อมต่อกันเป็นห่วง ๆ แม้กระทั่งทุกนาที ทุกก้าวล้วนไม่สามารถถูกรบกวน คนหนึ่งจากสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นของพวกคุณที่ตัดทอนฝ่าของข้าพเจ้าไปใช้ตลอดเวลาเพื่อก่อเหตุวุ่นวายให้ผู้ฝึกย่อมมีปัญหา ที่จริงนั่นไม่ใช่พวกคุณชักนำมาเองหรือ นั่นไม่ใช่ในหมู่ผู้ฝึกคนเหล่านั้นที่มีจิตแสวงหาถูกเจาะช่องว่างหรือ เรื่องนี้ได้ก่อเกิดความสั่นคลอนไม่น้อยในหมู่ผู้ฝึก ได้รบกวนการซิวเลี่ยนปกติอย่างรุนแรง นี่ไม่ใช่ปัญหาหรือ การซิวเลี่ยนของศิษย์ต้าฝ่าและสภาพร่างกาย นอกจากอาจารย์แล้วใครล้วนมองไม่เห็น เพราะนี่เกี่ยวโยงถึงความปลอดภัยของจักรวาลในอนาคต คำพูดนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้หลายครั้งในสถานที่ต่าง ๆ แล้ว ทุกคนล้วนรู้ ทำไมเชื่อคำพูดเพ้อเจ้อเหล่านั้น พื้นผิวของคนจะมีปัญหาที่ไม่ค่อยสำคัญส่วนหนึ่งคงอยู่ จะถูกคนที่มีความสามารถมองเห็น นี่ล้วนกระทบแก่นแท้ไม่ได้ ดูว่าผู้ฝึกบำเพ็ญเป็นอย่างไร ดูว่าผู้ฝึกมีโรคจากกรรมอะไร พูดอย่างไร้ความรับผิดชอบนี่ก็คือการรบกวน ดูว่าผู้ฝึกมีความยึดติดอะไร นั่นคือคุณบำเพ็ญหรือเขาบำเพ็ญ แต่ละคนตัวเองยึดติด ตัวเองอู้ เดินข้ามมานั่นคือการยกระดับอย่างแท้จริง คนอื่นล้วนชี้ปัญหาของคุณออกมาแล้ว นั่นนับว่าคุณบำเพ็ญหรือ แน่นอนในการซิวเลี่ยนก็มีที่อาจารย์ยืมปากคนสะกิดเตือน เพราะการซิวเลี่ยนของพวกคุณคือข้าพเจ้าจัดวาง ไม่ใช่คนเหล่านั้น มีบางคนชอบฟังและเชื่อคนที่พูดเพ้อเจ้อเหล่านี้อย่างนั้น เขาเป็นอาจารย์ของคุณหรือ นี่เรียกว่าเชื่ออาจารย์หรือ

ที่จริงพื้นผิวของร่างกายคนซับซ้อนมาก ที่เรียกว่าสามารถมองเห็นล้วนมองสถานการณ์ที่แท้จริงของแต่ละชั้นไม่ชัดเจน ล้วนมองไม่เห็นบทบาทซึ่งกันและกันของสถานการณ์ที่แท้จริงของแต่ละชั้น ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เป็นเทพมาจากสวรรค์ ไม่มีพฤติกรรมของคนจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ ณ ที่ของคนตรงนี้ ด้วยเหตุนี้เมื่อกลับชาติมาเกิด ส่วนใหญ่จะจัดให้มีสันดานของสัตว์ จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ ณ ที่ของคนตรงนี้ จึงจะสามารถมีพฤติกรรมของคนได้ เมื่อองค์ศากยมุนีประสูติ มารดาของพระองค์ไม่ใช่เห็นช้างตัวใหญ่สีขาวเชือกหนึ่งหรือ มาจากสวรรค์ล้วนต้องอย่างนี้ คนที่เรียกว่าสามารถมองเห็น ล้วนแยกแยะพวกนี้ไม่ออก ยิ่งไม่รู้ความลับสวรรค์นี้ จึงพูดเลอะเทอะว่าคนนี้คือคนนั้นกลับชาติมาเกิด คนนั้นคือคนนี้กลับชาติมาเกิด พื้นผิวของคนก็คือซับซ้อนอย่างยิ่ง สถานการณ์ของมิติที่ต่างกันมีเยอะมาก เพื่อให้พวกคุณสามารถเดินออกจากทุกข์ภัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าจำเป็นต้องพูดอีกหนึ่งความลับสวรรค์ แต่พวกคุณรู้ผลที่ตามมาไหม ผู้ฝึกที่เข้าร่วมอย่างถลำลึก อิทธิพลเก่าจะปล่อยคุณไปหรือ

หลังจากที่เว็บไซต์หมิงฮุ่ยได้เผยแพร่เรื่องนี้แล้ว ยังมีคนแก้ตัวให้เขา และยังโพสต์บนเว็บไซต์ คุณอยากรบกวนการซิวเลี่ยนของศิษย์ต้าฝ่ามากไปกว่านี้หรือ รายงานของหมิงฮุ่ยทำให้ใจของคุณไม่สงบใช่ไหม ตื่นเต้นขนาดนี้ เป็นจิตยึดติดของมนุษย์ใช่หรือไม่ นี่คือสภาพการณ์ของผู้ซิวเลี่ยนหรือ ในขั้นตอนนี้คุณเคยค้นหาตัวเองไหม อย่างไรก็ตามตั้งแต่ “20 กรกฎาคม” ค.ศ. 1999 ศิษย์ต้าฝ่าที่ก้าวข้ามมาได้ อาจารย์ล้วนทะนุถนอมพวกคุณมาก เหล่าเทพนับไม่ถ้วนก็ล้วนทะนุถนอมและนับถือพวกคุณมาก แต่พวกคุณก็ควรรู้จักทะนุถนอมและเห็นความสำคัญของตัวเองด้วย มีสติแจ่มชัดเถิด หนทางที่ยากที่สุดก็ล้วนเดินข้ามมาแล้ว สุดท้ายก็อย่าได้ทำให้เรือคว่ำในคลองเหม็นเน่า ข้าพเจ้าเสนอให้พวกคุณออกห่างจากคนนี้ อย่าไปสนใจเขา การช่วยเหลือก็คือมุ่งต่อคนทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะสถานะอะไร กำจัดสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ เหลือทิ้งไว้ก็จะเป็นประจักษ์พยานที่ทำให้พวกคุณไม่สามารถหยวนหมั่น อาจารย์จะพูดอีกประโยคหนึ่ง พวกคุณทุกนาทีล้วนอยู่บนหนทางของการซิวเลี่ยน ทุกนาทีล้วนเป็นข้าพเจ้าที่ดูแลพวกคุณอยู่ ตัวเองอย่าไปหาการรบกวน เดินบนหนทางสุดท้ายที่เหลือไม่มากให้ดีเถิด

หลี่ หงจื้อ

5 กรกฎาคม 2020