ให้มีสติ

โรคระบาดโดยตัวมันเองคือเทพจัดวาง เป็นความแน่นอนของการพัฒนาของประวัติศาสตร์ ใจคนไม่ดีแล้วก็จะก่อกรรม เป็นโรค ประสบภัยพิบัติ คนในเวลานี้ไม่เชื่อเทพก็จะใช้วิธีการอะไร ๆ การออกเสียงเหมือนกันของคำศัพท์นี้โดยตัวเองก็กำลังบอกคุณแล้ว “ชั่วซือ” 1 ก็คือการปฏิบัติที่ผิด ในประวัติศาสตร์เคยมีบทเรียนด้านบวกมากมาย ล้วนเพราะคนจีนในปัจจุบันหลังจากถูกพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีนล้างสมอง แนวคิดทฤษฎีอเทวนิยมทำให้คนไม่เชื่อเทพ ไม่เชื่อบทเรียนของประวัติศาสตร์

ที่จริงโรคระบาดโดยตัวเองก็มุ่งเจาะจงต่อใจคน ศีลธรรมเปลี่ยนเป็นไม่ดี กรรมใหญ่แล้วจึงมา ถ้าโรคระบาดนี้คือเทพจัดวาง วิธีอะไรจะสามารถใช้ได้ผลล่ะ เพราะนี่คือเทพต้องการทำ มีคนก็รู้ว่าเป็นเช่นนี้ ก็ไปขอเทพคุ้มครอง อาจจะยังคงใช้ไม่ได้ผล เพราะอะไรหรือ เพราะใจคนไม่ดีแล้ว กรรมใหญ่ถึงก็คือสมควรกวาดทิ้งแล้ว ทำไมต้องคุ้มครองคุณล่ะ คนสมควรต้องสำนึกผิดอย่างจริงใจต่อเทพ ตัวเองไม่ดีตรงไหน หวังจะได้โอกาสแก้ไข นี่จึงจะเป็นวิธี นี่จึงจะเป็นยาวิเศษ

แต่ปัจจุบัน “ไวรัสคอมมิวนิสต์จีน” (ปอดอักเสบอู่ฮั่น) โรคระบาดนี้คือมีจุดประสงค์และมาอย่างมีเป้าหมาย มันคือมากวาดทิ้งสมาชิกพรรคชั่ว และคนที่เดินอยู่ข้างเดียวกันกับพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน ไม่เชื่อพวกคุณก็ลองดู ปัจจุบันประเทศเหล่านั้นที่รุนแรงที่สุดล้วนแต่ใกล้ชิดกับพรรคชั่ว คนก็เช่นกัน เช่นนั้นจะทำอย่างไร ห่างไกลพรรคชั่วคอมมิวนิสต์จีน ไม่อยู่ข้างเดียวกับพรรคชั่วเพราะเบื้องหลังของมันคือผีร้ายมารแดง พฤติกรรมผิวเผินคืออันธพาลและทำแต่เรื่องชั่ว เทพจะเริ่มกำจัดมันแล้ว อยู่ข้างเดียวกับมันล้วนจะถูกกวาดทิ้ง ไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกัน

ในศิษย์ต้าฝ่าที่ไม่ก้าวรุดหน้า ที่เดินสุดขั้ว แก้ไขตัวเองให้ถูกต้องทันที จริงใจศึกษาฝ่าและบำเพ็ญ เพราะพวกคุณกำลังอยู่ในอันตรายที่สุด ศิษย์ต้าฝ่าที่แท้จริงล้วนมีพลังงาน โดยตัวเองก็คือผู้ขจัดกรรม ขจัดจุลินทรีย์ คือทูตช่วยเหลือหลังปลายกัลป์ ในการช่วยคนอธิบายความจริงล้วนจะทำอย่างมีสติสัมปชัญญะ ปัจจุบันเกิดสถานการณ์แบบหนึ่ง มีผู้ฝึกบางคนในแต่ละพื้นที่บอกให้ทุกคนรวมตัวกันฟาเจิ้งเนี่ยนสลายไวรัสจีนคอมมิวนิสต์ (ปอดอักเสบอู่ฮั่น) ครั้งนี้ ไม่ใช่อย่างนี้ พวกคุณไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ คือช่วยคนท่ามกลางอันตรายที่สุดของประวัติศาสตร์ เช่น อธิบายความจริง ลาออกจากสามองค์กรพรรคฯ และท่องเจินเอี๋ยน2อย่างจริงใจ ล้วนคือยาวิเศษและวิธีช่วยคนที่ดีที่สุด การเปลี่ยนแปลงของใจคนก็จะทำให้เรื่องราวเปลี่ยนไปทางบวก พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังดิ้นรนเฮือกสุดท้าย เพื่อทำร้ายคน ทำจนสังคมวุ่นวายอย่างมาก ศิษย์ต้าฝ่าอย่าได้หวั่นไหวตามไปกับภาพที่วุ่นวาย รักษามูลฐานจึงจะสามารถมองภาพที่วุ่นวายได้ชัดเจน

หลี่ หงจื้อ

19 มีนาคม 2020


1 ชั่วซือ หมายถึง วิธีการ
2 เจินเอี๋ยน หมายถึง ฝ่าหลุนต้าฝ่าดี ความจริง-ความเมตตา-ความอดทนดี