ถึงฝ่าฮุ่ยไต้หวันปี 2021

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ย : สวัสดีพวกคุณ !

ศิษย์ต้าฝ่าศึกษาฝ่าให้ดี อธิบายความจริงช่วยเหลือคน นี่คือเป้าหมายที่พวกคุณมายังโลก ไม่ว่าพวกคุณดำรงชีวิตอยู่ในระดับชั้นใดของสังคมล้วนไม่ถูกกระทบ ถึงแม้สังคมจะวุ่นวาย ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภารกิจของศิษย์ต้าฝ่าได้ บำเพ็ญตัวเองให้ดี ช่วยเหลือชาวโลก

อาจารย์ หลี่หงจื้อ

18 ธันวาคม 2021