ถึงฝ่าฮุ่ยเช็กเกีย - สโลวาเกีย

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ยเช็กเกีย - สโลวาเกีย :

สวัสดีทุกคน !

ศิษย์ต้าฝ่าแต่ละคนไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ล้วนต้องยืนหยัดศึกษาฝ่าให้ดี มีเพียงเช่นนี้จึงจะสามารถทำภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ของศิษย์ต้าฝ่าให้สำเร็จได้ดี ช่วยอาจารย์ช่วยเหลือสรรพชีวิต ไม่ว่าพวกคุณจะเกิดอยู่ในชนชาติใด พวกคุณล้วนคือความหวังของสรรพชีวิตที่นั่น ทำที่พวกคุณควรทำให้ดี ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยของพวกคุณจัดได้ดียิ่งขึ้น !

อาจารย์ หลี่หงจื้อ

5 มีนาคม 2022