ฝ่าฮุ่ยยุโรป

ศิษย์ต้าฝ่าที่เข้าร่วมฝ่าฮุ่ย สวัสดีทุกคน :

ชาวโลกส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นชีวิตชั้นสูงที่ลงมาสู่โลกรอคอยฝ่า รอคอยที่จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อจ้าวผู้สร้างสร้างเทียนถี่ใหม่อีกครั้ง ในฐานะศิษย์ต้าฝ่า ภารกิจที่แบกรับก็คือการช่วยเหลือชาวโลกเหล่านี้

เพื่อที่จะบรรลุภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ที่ใหญ่หลวงนี้ให้สำเร็จ ศิษย์ต้าฝ่าก็จำเป็นต้องศึกษาฝ่าให้ดี ในใจมีฝ่าจึงจะสามารถทำได้ดี ดังนั้นการบำเพ็ญจริงและการบำเพ็ญอย่างจริงจังก็คือจำเป็น

ฝ่าฮุ่ยของต้าฝ่าก็เพื่อยกระดับซึ่งกันและกัน ศึกษาซึ่งกันและกัน เป้าหมายคือเพื่อยกระดับตัวเอง เพื่อการนี้ขออวยพรให้ฝ่าฮุ่ยของพวกคุณประสบความสำเร็จสมบูรณ์ !

อาจารย์ : หลี่หงจื้อ

27 สิงหาคม 2023