ห่างไกลอันตรายที่เลวร้าย

ต้าฝ่าคือมาช่วยเหลือคนในปลายกัลป์ ต้าฝ่าคือการซิวเลี่ยน มีบางคนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมของศิษย์ต้าฝ่า แต่กลับไม่ได้เข้ามาบำเพ็ญจริง ที่เวลาสำคัญมักใช้ใจคน ความคิดของคน ฉิงของคนมาประเมินปัญหา กระทั่งพูดว่าฉันทำอะไรเพื่อต้าฝ่าแล้ว ฉันทุ่มเทเพื่อต้าฝ่ามากเท่าใด เป็นต้น คนเหล่านี้ก็ง่ายที่สุดที่จะถูกสายลับชั่วร้ายของคอมมิวนิสต์จีนใช้

ต้าฝ่าคือมีอยู่แต่เดิม ปรากฏในโลกมนุษย์คือเพื่อช่วยเหลือคนในปลายกัลป์ ใช้ “คน” ทำอะไรเพื่อต้าฝ่า ต้าฝ่ากำลังช่วยเหลือ “คน” ! ไม่ใช่ “คน” ทำอะไรเพื่อต้าฝ่า ! ในการซิวเลี่ยน ที่ “คน” ประสบกับความไม่ยุติธรรม “คน” ถูกมารร้ายประทุษร้าย คืออาจารย์กำลังปกป้องคุณอยู่ ขณะเดียวกันยังแบกรับบาปกรรมแทนคุณ อาจารย์ไม่ติดหนี้คุณ ! เพื่อช่วยเหลือพวกคุณ อาจารย์จึงถูกพรรคมารคอมมิวนิสต์จีนด่าทอ เจ้าหนี้ที่คุณติดค้างเวรกรรมไว้ทุก ๆ ชาติ แม้กระทั่งผู้เสียหายจากหนี้กรรมอันใหญ่หลวง ต้องให้คุณชดใช้อย่างแน่นอน จะทำอย่างไร หลักธรรมของฝ่าของจักรวาลก็กำลังประเมินแต่ละคนอยู่ ดังนั้นในการซิวเลี่ยนจะมีทุกข์ภัย จึงจะถูกประทุษร้าย และแล้วในการถูกประทุษร้าย คุณก็ทำไม่ดี ทำให้ทุกข์ภัยที่ปรากฏยิ่งบ้าคลั่ง เมื่อก้าวข้ามไม่ได้ก็เริ่มโทษต้าฝ่า ยิ่งกว่านั้นยังโทษอาจารย์ คือตัวคุณเองมีปัญหา อาจารย์ไม่ติดค้างคุณ ขณะที่อาจารย์กำลังช่วยเหลือคุณ ยังแบกรับบาปกรรมแทนคุณ และยังหาทุกวิถีทางช่วยลบล้างบาปกรรมของคุณ คือคุณติดหนี้อาจารย์ อย่าเข้าใจว่าคุณอธิบายความจริงแล้ว เข้าร่วมกิจกรรมของต้าฝ่าแล้ว เข้าร่วมโครงการของต้าฝ่าแล้ว ก็คือได้ทำอะไรเพื่อต้าฝ่าเพื่ออาจารย์แล้ว นั่นคืออาจารย์บอกให้พวกคุณช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือคนในเวลาเดียวกันช่วยตัวเองให้หลุดพ้น นี่คือสรรพชีวิตช่วยเหลือซึ่งกันและกันในปลายกัลป์ นี่ไม่ใช่ทำเพื่อต้าฝ่า ต้าฝ่าคือมีมาแต่กำเนิดแล้ว ใครก็แตะต้องไม่ได้ ต้าฝ่าคือมาเพื่อช่วยเหลือคนในปลายกัลป์ มิฉะนั้นคนจะไม่รู้ว่าในจักรวาลมีต้าฝ่า

จุดประสงค์ที่ศิษย์ต้าฝ่าเผยแพร่ความจริงคือการหยวนหมั่นตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนตัวเองท่ามกลางทุกข์ภัย จากนั้นชำระกรรม นี่ทำให้การซิวเลี่ยนยิ่งมีความหมายและยิ่งใหญ่มากขึ้น นี่ก็ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อต้าฝ่า คือการทำเพื่อผู้ซิวเลี่ยนเอง ในการถูกประทุษร้าย การประทุษร้ายและความไม่ยุติธรรมที่ประสบก็คือกำลังสลายบาปของคุณเอง ไม่ใช่สลายอะไรเพื่อต้าฝ่า ยิ่งไม่ใช่สลายสิ่งของอะไรเพื่ออาจารย์ ! ต้าฝ่าคือมาช่วยเหลือสรรพชีวิต ในนั้นรวมถึงคุณด้วย ! ช่วยเหลือคุณยังติดหนี้คุณแล้วหรือ คือคุณที่ต้องการเซ็นสัญญาเพื่อมาโลกก่อนการแตกสลายในปลายกัลป์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตที่ตัวเองเป็นตัวแทนจึงบำเพ็ญต้าฝ่า กล่าวคือคุณใช้ชีวิตมาเซ็นสัญญาเป็นศิษย์ต้าฝ่า ต้องการซิวเลี่ยนในต้าฝ่า การได้ฝ่าในตอนแรกคือมีศิษย์ต้าฝ่าบอกคุณว่าต้าฝ่ามาแล้ว คุณจึงบำเพ็ญ ไม่มีคนบังคับคุณ คนสามารถไม่บำเพ็ญ ถึงแม้คุณใช้ชีวิตเซ็นสัญญาเมื่อลงมาโลก ฝ่าฝืนสัญญานั่นก็คือเรื่องของคุณเอง ไม่เกี่ยวกับคนอื่น คุณจะบำเพ็ญหรือไม่ เป็นเรื่องของคุณเอง !

มีคนปากพูดว่าตัวเองเป็นผู้ซิวเลี่ยน ที่แท้สิ่งที่ทำล้วนไม่ใช่เรื่องที่ผู้ซิวเลี่ยนสมควรทำ กลับทำลายชื่อเสียงของศิษย์ต้าฝ่าอยู่บ่อย ๆ

ดังนั้นข้าพเจ้าบอกพวกคุณเหล่านั้นที่ไม่ซิวเลี่ยนจริง ในการซิวเลี่ยนคนที่ข้ามด่านไม่ได้แล้วเกิดความเกลียดชัง ซิวเลี่ยนคือบำเพ็ญตัวคุณเอง ทั้งหมดที่คุณทำ ในการอธิบายความจริง รวมถึงการประทุษร้ายที่แบกรับทั้งหมด เป็นขั้นตอนของการซิวเลี่ยนและจำเป็นต้องทำ ถูกอิทธิพลเก่าบังคับประทุษร้ายก็คือเกิดขึ้นเพราะกรรมที่คงอยู่ของตัวคุณเอง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทำเพื่อต้าฝ่า ไม่ใช่ทำเพื่ออาจารย์ แต่เพราะคุณมีหนี้กรรมจึงถูกอิทธิพลเก่าจับจุดอ่อนได้

ใช่หรือไม่ว่าอาจารย์เมตตาสรรพชีวิต แบกรับเพื่อพวกคุณมากเกินไปแล้ว คาดหวังให้คุณสามารถบำเพ็ญสำเร็จ ได้ทำมากเกินไปแล้ว จึงกลายเป็นสมควรแล้วหรือ กระทั่งเข้าใจว่าอาจารย์จะได้ประโยชน์อะไรจากคุณ นอกจากอาจารย์แบกรับเพื่อพวกคุณแล้ว ก็ไม่ได้อะไรจากคุณ คืออาจารย์เมตตาสงสารสรรพชีวิตจึงทำเช่นนี้ ! บำเพ็ญสำเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณเอง การเจิ้งฝ่าของจักรวาลถึงปลายกัลป์แล้ว หลังจากผ่านช่วงเวลานี้จะมีขั้นตอนหนึ่งของการร่อนคัดเลือกและคัดทิ้งอย่างเข้มงวด จงทำให้ดีเถิด ! ศิษย์ต้าฝ่าที่ผ่านช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ เทพล้วนกำลังเคารพพวกคุณ ตัวเองก็ต้องทะนุถนอมตัวเองที่สามารถเดินข้ามมาจากการประทุษร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นผู้บรรลุธรรมที่แท้จริง ! นี่จึงเป็นสิ่งที่เทพเข้าใจว่ายิ่งใหญ่ !

อาจารย์หลี่หงจื้อ

31 สิงหาคม 2023