การล้างสมอง

ในการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกง การล้างสมองเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ "เปลี่ยนแปลง" ผู้ฝึก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการบังคับให้พวกเขาละทิ้งความเชื่อในคำสอนของฝ่าหลุนกง

เนื่องจากการล้างสมองพุ่งเป้าไปที่จิตใจและความคิด ผลกระทบของมันจึงมักทำลายชีวิตของเหยื่อมากกว่าการทรมานร่างกาย ยังมีการใช้การทรมานร่างกายร่วมด้วยอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยข่มขู่ให้เหยื่อยอมรับการล้างสมอง

เทคนิคนี้ออกแบบมาเพื่อครอบงำความคิดของคน และแทนที่หลักการทางจิตชั้นสูง ได้แก่ ความจริง – ความเมตตา - ความอดทน ด้วยหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์

ผู้ฝึกที่เชื่อว่าถูกล้างสมองอย่างเหมาะสมแล้ว จะได้รับการปรับสภาพความเป็นอยู่ในที่กักขังให้ดีขึ้น ลดหรือหยุดการทรมานร่างกาย และอาจได้ลดการลงโทษด้วย แม้กระทั่งได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ สำหรับผู้ที่ยังยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง จะถูกทรมานและล้างสมองต่อไป ผู้ฝึกที่สามารถทนต่อการ “เปลี่ยนแปลง” ได้สำเร็จ มักจะถูกขยายเวลาการติดคุกหรือถูกกักในค่ายแรงงานโดยไร้เหตุผล