การทรมานทางจิต

บทความในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้จิตเวชศาสตร์ในทางที่ผิด และการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงได้รับในสถานพยาบาลสุขภาพจิตของจีน

ผู้ฝึกที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มักจะถูกส่งไปยังหอผู้ป่วยจิตเวชเพื่อจุดประสงค์ 2 อย่าง คือ 1) ทำลายชื่อเสียงฝ่าหลุนกง และ 2) สร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กับผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง

การรักษาในสถานพยาบาลเหล่านี้ไร้มนุษยธรรมอย่างที่สุด ผู้ฝึกมักถูกฉีดยาที่เป็นอันตรายและเปลี่ยนแปลงภาวะจิตใจ ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นยาทำลายระบบประสาท "การบำบัด" โดยใช้ไฟฟ้าช็อก เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษที่มักใช้กับผู้ที่ไม่ยอมละทิ้งความเชื่อของตัวเอง

องค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมจิตเวชสากล (World Psychiatric Association, WPA), องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) และคณะกรรมการการรักษาทางจิตเวชแห่งเจนีวา รายงานการใช้จิตเวชศาสตร์ในทางที่ผิดในประเทศจีน สมาคมจิตเวชสากลพยายามสืบสวนการกระทำทารุณผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในหอผู้ป่วยจิตเวชในประเทศจีน แต่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลครั้งแล้วครั้งเล่า