เริ่มเรียนได้อย่างไร

จะเริ่มเรียนได้อย่างไร
หนังสือและบทความทั้งหมดของฝ่าหลุนต้าฝ่า รวมทั้งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์มีอยู่บนเว็บไซต์ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ th.falundafa.org

หากสนใจ ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือจากร้านหนังสือเทียนถี่บุ๊กส์.และร้านหนังสือบางแห่ง ท่านอาจจะสอบถามจากห้องสมุดและผู้ช่วยฝึกสอน ณ สนามฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะต่าง ๆ ทั่วโลก สนามฝึก ณ พื้นที่ต่าง ๆ สามารถค้นได้จากเว็บไซต์ th.falundafa.org