เกี่ยวกับต้าฝ่า

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (หรือที่เรียกว่าฝ่าหลุนกง) คือการฝึกจิตใจของตัวเองขั้นสูงโดยยึดหลักคำสอนของสายพุทธ ฝ่าหลุนต้าฝ่าก่อตั้งโดยท่านอาจารย์หลี่หงจื้อ วิธีฝึกฝนของฝ่าหลุนต้าฝ่ามี “การหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติสูงสุดของจักรวาล - เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) เป็นรากฐานของการฝึก คุณสมบัติสูงสุดนี้ชี้นำการฝึกโดยยึดถือกฎเกณฑ์แท้จริงที่เป็นรากฐานของการวิวัฒนาการของจักรวาล” คำสอนของท่านอาจารย์หลี่เผยแพร่ทางหนังสือหลายเล่ม รวมทั้ง ฝ่าหลุนกง จ้วนฝ่าหลุน ฝ่าหลุนฝอฝ่า - วิธีสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา และหงอิ๋น หนังสือข้างต้นและเล่มอื่น ๆ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 38 ภาษา พร้อมกับการตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก

โปรดอ่านคำแนะนำเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดหนังสือของฝ่าหลุนต้าฝ่าและวิดีทัศน์คำสอนได้ที่ www.falundafa.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บทความเมื่อไม่นานนี้