ฝ่าหลุนคืออะไร

ฝ่าหลุนคืออะไร สัญลักษณ์ของฝ่าหลุนต้าฝ่าเรียกว่า “ฝ่าหลุน” ซึ่งเป็นศัพท์ภาษาจีนที่แปลอย่างคร่าวๆได้ว่า “วงล้อแห่งธรรม” ฝ่าหลุนประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ สัญลักษณ์อินหยาง ที่เป็นคุณลักษณะของสายเต๋า และสวัสติกะ ที่เป็นของสายพุทธ สวัสติกะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพุทธศาสนาแถบเอเชีย

ในวัฒนธรรมเอเชียนั้น การแสดงถึงความหมายโดยนัยเชิงลบของเครื่องหมายสวัสติกะที่มีต้นเหตุมาจากฮิตเลอร์และพวกนาซีสร้างขึ้นมานั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อันที่จริงสวัสติกะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในหลายวัฒนธรรมในฐานะสัญลักษณ์แห่งความโชคดี

เครื่องหมายสวัสติกะที่ปรากฏอยู่ในฝ่าหลุนเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องหมายสวัสติกะและความหมายที่แท้จริงได้ที่นี่

ที่มา: http://en.minghui.org/cc/21/