การประทุษร้ายนอกประเทศจีน

เมื่อคอมมิวนิสต์จีนถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบันทึกสิทธิมนุษยชนที่เหลือร้ายโดยรัฐบาลของประเทศทางตะวันตก คอมมิวนิสต์จีนก็จะแสดงท่าทีแรกว่า "บุคคลภายนอกไม่ควรแทรกแซงกิจการภายในของจีน" แต่ถ้าเป็นเรื่องควบคุมพลเมืองของตัวเองหรือการเดินหน้าทางด้านผลประโยชน์ของตนในต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะทึกทักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแห่งบนโลกเป็น “เรื่องภายใน” การแทรกแซงของจีนในกิจการต่าง ๆ ของประเทศอื่น ๆ ผ่านทางเครือข่ายสอดแนมที่กว้างขวางมีหลักฐานทางเอกสารสนับสนุนอย่างละเอียด เช่นเดียวกับนโยบายขยายการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงนอกเขตแดนของตน ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และอีกหลายแห่ง รู้สึกถึงความกดดันจากการกดขี่ของจีนบ่อย ๆ เว็บไซต์ของพวกเขาถูกรุกราน มีการปล่อยไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพวกเขา โทรศัพท์ถูกดักฟัง บ้านและรถถูกบุกรุก และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกปลายแถวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำร้ายร่างกายพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้ง หากเราประกอบภาพทั้งหมดเข้าด้วยกัน ก็จะปรากฏแบบแผนที่ชัดเจนคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะถือว่าตัวเองมีอำนาจโดยสมบูรณ์เหนือทรัพย์สมบัติและความเชื่อส่วนบุคคลของทุกคนที่มีใบหน้าเป็นคนจีนไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่มุมใดของโลก สำหรับผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่ตกเป็นเป้าหมายที่จะถูกกำจัดแบบถอนรากถอนโคนในประเทศจีนนั้น ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่า เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำการประทุษร้ายต่อไปอย่างไร้เหตุผล แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตแดนของตน

บทความเมื่อไม่นานนี้