ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมลข้างล่างนี้ :

รายงานปัญหาหรือส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ :

feedback@th.minghui.org

ส่งบทความและเรื่องอื่น ๆ กรุณาเขียนอีเมลติดต่อเราได้ที่:

editor@th.minghui.org

แนวทางการเขียนบทความแลกเปลี่ยนประสบการณ์