แนะนำฝ่าหลุนต้าฝ่า

ฝ่าหลุนต้าฝ่า (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่าหลุนกง) เป็นวิธีบำเพ็ญขั้นสูงของการบำเพ็ญตนเอง ที่ยึดหลักคำสอนตามแนวทางของสายพุทธ โดยมีอาจารย์หลี่ หงจื้อ เป็นผู้ก่อตั้งฝ่าหลุนต้าฝ่า ฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นวิธีฝึกฝนเพื่อให้ “กลืนกลายเข้ากับคุณสมบัติพิเศษสูงสุดของจักรวาล - เจิน ซั่น เหยิ่น (ความจริง ความเมตตา ความอดทน) - อันเป็นรากฐานของการบำเพ็ญปฏิบัติ คุณสมบัติพิเศษสูงสุดของจักรวาลนี้ชี้นำทางการบำเพ็ญปฏิบัติ และการบำเพ็ญปฏิบัติยึดหลักเกณฑ์ที่เป็นรากฐานของการวิวัฒนาการของจักรวาล” คำสอนของท่านอาจารย์หลี่เริ่มต้นด้วยหนังสือหลายเล่ม เช่น ฝ่าหลุนกง จ้วนฝ่าหลุน วิธีสู่ความสำเร็จสมบูรณ์ สิ่งสำคัญต่อการพัฒนา หงอิ๋น ฯลฯ หนังสือเหล่านี้และงานอื่น ๆ ได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้ว 42 ภาษา และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก

คำแนะนำที่ครบถ้วนกว่านี้ รวมทั้งหนังสือของฝ่าหลุนต้าฝ่าและวีดิทัศน์คำสอน สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ falundafa.org