หมิงฮุ่ยคือองค์กรที่บริหารจัดการเว็บไซต์ Minghui.org โดยผู้ทำงานเป็นอาสาสมัครทั้งหมด หมิงฮุ่ยอุทิศตนในการรายงานเรื่องเกี่ยวกับชุมชนฝ่าหลุนกงทั่วโลก จุดสนใจของหมิงฮุ่ยคือรายงานจากประเทศจีน บรรณาธิการของหมิงฮุ่ยได้รับรายงานจากต้นตอมากมายทั่วประเทศจีนทุกวันมากว่า 10 ปีแล้ว – มากกว่าทุกองค์กรในโลก หมิงฮุ่ยเป็นหน้าต่างสู่การดำรงชีวิตของผู้ฝึกฝ่าหลุนกงทั่วประเทศจีนและทั่วโลกที่ตรงที่สุดและทันเหตุการณ์ที่สุด

หมิงฮุ่ยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงทั่วโลกได้แบ่งปันความคิดความเข้าใจ เปิดโปงการประทุษร้ายที่เผชิญอยู่ในประเทศจีน และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการกระทำของมัน หมิงฮุ่ยเป็นเว็บไซต์ลำดับแรกที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงอ่าน เจ้าหน้าที่ของระบอบการปกครองของจีนก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ไม่กี่ปีมานี้ หมิงฮุ่ยได้เปิดเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย เป็นต้น

หมิงฮุ่ยยังได้เปิดตัวเว็บไซต์รองอีกหลายเว็บไซต์ แต่ละเว็บไซต์รองมีจุดเน้นเฉพาะ เช่น รายการวิทยุ ห้องสมุดภาพ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

เว็บไซต์หมิงฮุ่ยเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือ en.Minghui.org

เว็บไซต์หมิงฮุ่ยเวอร์ชันภาษาไทยคือ th.Minghui.org