การประโคมข่าวเท็จ

ในระบบการปกครองแบบเผด็จการของประเทศจีน ข่าวไม่ใช่ “ข่าว” ตามที่เราเข้าใจกันในประเทศตะวันตกที่เผยแพร่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลก ในประเทศ หรือในท้องถิ่น ในทางตรงกันข้าม “ข่าว” ในประเทศจีนเป็นส่วนประกอบของเนื้อหาที่สื่อซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐเป็นผู้ออกแบบและทำขึ้นมาอย่างระมัดระวังเพื่อเผยแพร่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

สื่อของประเทศจีนเป็นกระบอกเสียงของกลไกประโคมข่าวเท็จอย่างมโหฬารที่ดำเนินการโดยรัฐ กลไกประโคมข่าวเท็จนี้มีบทบาทสำคัญในการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง

การประโคมข่าวเท็จเป็นเครื่องมือของการใช้อำนาจควบคุมบังคับและกดขี่

พรรคคอมมิวนิสต์ลากทั้งสังคมเข้ามาเป็นผู้ประทุษร้าย และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้ฝึกไม่มีสิทธิ์อันชอบธรรมและไม่ปลอดภัย โดยการออกอากาศ ออกหนังสือพิมพ์และวารสารจำนวนมากที่มีเรื่องราวให้ร้ายฝ่าหลุนกงและผู้ก่อตั้งคือ นายหลี่หงจื้อ จำนวนนับไม่ถ้วน การโจมตีเหล่านี้ไม่ต้องรับโทษในทุกกรณี

การที่สื่อสร้างสภาวะให้เกลียดชังฝ่าหลุนกงทำให้ชาวจีนเบือนหน้าหนีอย่างง่ายดายเมื่อพบเห็นความไม่ยุติธรรม และปิดหูปิดตาต่อเสียงร่ำไห้ของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทรมาน

หลักการพื้นฐานที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงยึดมั่นนอกจากความเมตตาและความอดทนแล้ว ก็คือความจริง แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อำนาจมาด้วยการทรยศหักหลังและการหลอกลวง และรักษาอำนาจไว้ด้วยการโกหกอย่างต่อเนื่องเท่านั้น

การประโคมข่าวเท็จเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงทั่วประเทศจีนและทั่วโลก

ชาวจีนจะไม่ยอมให้การประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเกิดขึ้นถ้าสื่อซึ่งถูกควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ประโคมข่าวเท็จออกอากาศอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นนี้ ประชาชนได้ยินคำโกหกบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ ทำให้เชื่อมันในที่สุด นี่ก็คือธรรมชาติของมนุษย์และพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ตระหนักในสิ่งนี้เป็นอย่างดี จึงใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการควบคุมความคิดของชาวจีนมาหลายปีแล้ว

และการประโคมข่าวเท็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ประเทศจีนเท่านั้น ชาวตะวันตกก็ได้ยินคำโกหกเหล่านี้ด้วย และรับรู้เกี่ยวกับฝ่าหลุนกงผิด ๆ อย่างสิ้นเชิง

ดังนั้น บทความในส่วนนี้จึงมุ่งเน้นที่จะขจัดความเชื่อผิด ๆ ซึ่งเกิดจากการรณรงค์ให้เกลียดชังด้วยคำโกหกและให้ร้ายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ในการประโคมข่าวเท็จเพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นที่เป็นปรปักษ์กับฝ่าหลุนกง

การลบล้างคำโกหก

บทความด้านล่างของหน้านี้รวมทุกหมวดหมู่ของการประโคมข่าวเท็จ สำหรับลิงค์ต่อไปนี้จะนำไปสู่หน้าที่มีการอภิปรายสถานการณ์ของการประโคมข่าวเท็จที่เชื่อว่าแพร่กระจายมากที่สุดและกว้างไกลที่สุด

บทความเมื่อไม่นานนี้