การทรมาน

ภายใต้ข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนในปัจจุบัน การทรมานเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ใช้เป็นประจำ ที่จริงแล้วมีกฎหมายที่ห้ามการทรมานที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อสร้างหน้าฉากของการมีอารยธรรมและเพื่อสร้าง “หลักบังคับแห่งกฎหมาย” เพื่อใช้ประโยชน์กับทางตะวันตก

ใครก็ตามที่ถูกจับในประเทศจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกทรมาน (รูปแบบการทรมานที่พบบ่อยที่สุดคือการทุบตี) แต่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือบุคคลอย่างเช่นผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่ถูกประกาศให้เป็นศัตรูของรัฐ เมื่อเจียงเจ๋อหมินออกคำสั่งที่รู้จักกันดีว่า “การทุบตีผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจนเสียชีวิตไม่ใช่อาชญากรรม ถ้าผู้ฝึกฝ่าหลุนกงถูกทุบตีจนเสียชีวิตจะนับว่าเป็นการฆ่าตัวตาย” – ตำรวจรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาควรทำคืออะไร เจียงประกาศอย่างชัดเจนว่าการกระทำทารุณผู้ฝึกฝ่าหลุนกงไม่ถือว่ารุนแรงเกินไป และการกระทำทารุณกรรมจะไม่ถูกลงโทษ

ส่วนต่อไปนี้โดยหลักแล้วเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงถูกทรมานในช่วง 20 กว่าปี ของการประทุษร้าย สำหรับรายละเอียดของการทรมานทางร่างกายและจิตใจอย่างเฉพาะเจาะจงที่ใช้ในสถานีตำรวจของประเทศจีน ศูนย์กักกัน คุก ค่ายกักกันแรงงาน และสถาบันจิตเวช โปรดคลิกที่เมนูย่อยในหมวดนี้

บทความเมื่อไม่นานนี้