การประทุษร้าย

การบำเพ็ญ

การประโคมข่าวเท็จ

© Copyright Minghui.org 1999-2020