บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2001

14 มิถุนายน 2001

(Minghui.org) สามีของฉันชื่อหวังคู่ เขาเคยเป็นโรคตับอักเสบบีโดยได้รับการวินิจฉัยในปี 1984 และเสียชีวิตในปี 1998 เนื่องจากโรคตับแข็ง มันชัดเจนว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับกรณีนี้ แต่ผู้สนับสนุนอาชญากรรมของเจียงเจ๋อหมินโกหกโดยใส่ชื่อของเขาเป็นหนึ่งใน 1,400 คนที่ทึกทักว่าเสียชีวิตเนื่องจากฝึกฝ่าหลุนกง

สามีของฉันเคยทำงานให้กับหน่วยงานราชการและเสียชีวิตในปี 1998 ขณะที่มีอายุ 50 ปี ข้อมูลพื้นฐานบางส่วนของเขามีดังนี้ : 1) เขาถูกเพื่อนร่วมงานเล่นงานเพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์และพูดความจริง 2) เขาสูญเงินหลังจากถูกคนหลอกลวง 3) พี่ชายของเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1995 จากโรคมะเร็งที่ตับขณะที่มีอายุ 50 ปี และน้องชายของเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 1997 จากโรคตับเช่นกัน ขณะที่มีอายุ 46 ปี เนื่องจากเขาเป็นโรคตับเหมือนกับน้องชาย เขาจึงเครียดมาก

ในเดือนสิงหาคม 1998 เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น การเสียชีวิตของสามีของฉันถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพื่อโจมตีฝ่าหลุนกง สามีของฉันเสียชีวิตด้วยโรคตับและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่าหลุนกงเพราะเขาไม่เคยฝึกฝ่าหลุนกง