(Minghui.org) ความหมายในประวัติศาสตร์โบราณของสัญลักษณ์สวัสติกะสูญหายไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ฮิตเลอร์และพวกนาซีนำสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธไปบิดเบือนเพื่อใช้กับแผนการลับที่ชั่วร้ายเสื่อมทรามของตัวเอง แต่สวัสติกะมีประวัติศาสตร์ที่เนิ่นนานย้อนกลับไปหลายพันปี ก่อนยุคนาซีนานมาก มันเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี จักรวาล และพระพุทธ – เป็นสัญลักษณ์ที่หลากหลายวัฒนธรรมยึดมั่นและเคารพนับถือตลอดช่วงหลายกัลป์ของประวัติศาสตร์

รูปภาพข้างบนแสดงตัวอย่างของการใช้สวัสติกะในสถาปัตยกรรม เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาดบนผนัง และอื่น ๆ ในสมัยกรีกโบราณ