(Minghui.org) เมื่อเร็ว ๆ นี้ Minghui.org นำเสนอรายชื่อใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง รายชื่อเหล่านี้ถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ในเครือหมิงฮุ่ยรวมทั้งหมด 105,580 ชื่อ พร้อมด้วยข้อมูลส่วนตัวและอาชญากรรมที่กระทำต่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกง การรวบรวมเรียบเรียงรายชื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการประทุษร้าย รักษาสิ่งที่ดีงาม และค้ำจุนความยุติธรรม

Minghui.org ตีพิมพ์ประกาศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2019 เร่งเร้าให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกง “รีบดำเนินการรวบรวมเรียบเรียงและส่งข้อมูลของผู้กระทำผิดพร้อมทั้งครอบครัวและทรัพย์สินของพวกเขาให้ Minghui.org ในทันที เพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่และยืนยันตัวตนของพวกเขา” หลังจากนั้นบรรณาธิการอาสาสมัครเหล่านี้ก็ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อของผู้กระทำผิดให้เป็นปัจจุบัน พวกเขาขอขอบคุณผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนอีกครั้งที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อครั้งนี้

ต้นฉบับ

รายชื่อผู้กระทำผิด List of Perpetrators

ต้นฉบับภาษาจีน Chinese version available