(Minghui.org) สมาชิกรัฐสภายุโรปสองท่านเขียนจดหมายถึง นายเคา เจียนหมิง อัยการประชาชนสูงสุดของประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2016 จดหมายฉบับนี้เร่งรัดให้เขานำตัวผู้กระทำผิด นายเจียง เจ๋อหมิน อดีตผู้นำเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2016 เป็นวันครบรอบ 17 ปีของการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีน ผู้ริเริ่มเขียนจดหมายฉบับนี้คือ ดร. คอร์เนเลีย เอิร์นส์ ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปจากประเทศเยอรมนี และร่วมลงนามโดย นายสเตฟาน เอค ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปจากประเทศเยอรมนีอีกท่านหนึ่ง

จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่สองที่เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับ นายเจียง เจ๋อหมิน ในทันทีและอย่างเป็นทางการ ในข้อหาประทุษร้ายฝ่าหลุนกงอย่างต่อเนื่อง และปล้นเอาอวัยวะจากผู้ฝึกฝ่าหลุนกงโดยปราศจากการยินยอมขณะมีชีวิตอย่างเป็นระบบในประเทศจีนโดยมีรัฐเป็นผู้อุปถัมภ์

ดร. คอร์เนเลีย เอิร์นส์ เริ่มเขียนจดหมายในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว และมีผู้ลงนามร่วมคือ สมาชิกรัฐสภายุโรปจากประเทศเยอรมนี ศาสตราจารย์ ดร. คลอส บุชเนอร์ และสมาชิกรัฐสภายุโรปจากประเทศฟินแลนด์ นางสาวเมอร์จา ไคล์โลเนน

ดร. คอร์เนเลีย เอิร์นส์ สมาชิกรัฐสภายุโรป

Mr.

นายสเตฟาน เอค สมาชิกรัฐสภายุโรป

จดหมายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมปี 1999 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มมาตรการประทุษร้ายอย่างเข้มข้นและเป็นระบบไปทั่วทั้งประเทศเพื่อกวาดล้างฝ่าหลุนกงซึ่งเป็นการฝึกจิตใจตามหลักการความจริง ความเมตตา และความอดทน

ในจดหมายยังได้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2016 ของคณะกรรมาธิการเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USCIRF) ที่ระบุว่าในปี 2015 ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายพันคนถูกจับกุมหรือถูกส่งตัวไปยังศูนย์ล้างสมอง ค่ายแรงงานที่สอนให้คิดใหม่ ศูนย์กักกัน คุก หรือสถานกักกันอื่น ๆ และทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในคุก พวกเขาก็ยังถูกตัดสินให้รับโทษยาวนานที่สุดและได้รับการปฏิบัติที่เลวร้ายที่สุด

สมาชิกรัฐสภายุโรปทั้งสองท่านกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามที่จะขยายการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงไปยังประเทศอื่น ๆ โดยใช้วิธีทางการทูต การเมือง และทางเศรษฐกิจ รวมถึงการกระตุ้นและกดดันเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทยให้เนรเทศผู้ฝึกฝ่าหลุนกงชาวจีนกลับไปประเทศจีน

หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะออกจดหมายฉบับนี้ สมาชิกรัฐสภายุโรปมากกว่าครึ่งได้ลงนามร่วมในประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร (2016/WD48) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2016 การประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับนี้ต้องการให้รัฐสภายุโรปดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการปล้นชิงอวัยวะภายใต้การสนับสนุนจากรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

ในจดหมายกล่าวถึงรายงานการสอบสวนใหม่ภายใต้ชื่อ “ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ ‘การเก็บเกี่ยวที่เปื้อนเลือด’ และ ‘การสังหารหมู่’ (An Update to 'Bloody Harvest' & 'The Slaughter')”ที่เขียนโดย นายเดวิด มาทัส ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน นายเดวิด คิลเกอร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของประเทศแคนาดา และนายอีธาน กัตแมนน์ นักวิจัยและนักข่าวประเทศจีน ตลอดจนรายงานการสืบสวนฉบับใหม่อีกหลายเรื่องขององค์กรสากลที่ทำการสืบสวนการประทุษร้ายฝ่าหลุนกง (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG) ยกตัวอย่างรายงานเรื่อง “การเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย: การสืบสวนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการปล้นชิงอวัยวะผู้ฝึกฝ่าหลุนกงขณะมีชีวิตของพรรคคอมมิวนิสต์จีน” สรุปว่า ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายล้านคนถูกฆ่าตายอย่างเป็นระบบโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเอาอวัยวะของพวกเขา

จดหมายดังกล่าวถูกส่งต่อไปถึง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council) ข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน (United Nations High Commissioner for Human Rights) ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (United Nations Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT) ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับอิสรภาพแห่งศาสนาและความเชื่อ (United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief) อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague) คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) รองประธานคณะกรรมาธิการ / ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปเพื่อการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง (the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) และผู้แทนพิเศษสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (EU Special Representative for Human Rights)

จนถึงปัจจุบันนี้ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงกว่า 200,000 คน ยื่นแจ้งความคดีอาญาส่วนบุคคลต่ออดีตผู้นำเผด็จการ นายเจียง เจ๋อหมิน พวกเขาใช้ชื่อและข้อมูลติดต่อจริงในการยื่นแจ้งความต่ออัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรุงปักกิ่ง

จดหมายดังกล่าวเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาชนจีนยอมรับการใช้อำนาจศาลโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ตามมาตรา 12 ภายใต้หมวดที่ 3 ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับศาลโดยไม่ล่าช้าหรือไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ จดหมายนี้ยังมีจุดประสงค์ในการนำนายเจียง เจ๋อหมิน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากอาชญากรรมร้ายแรงของเขาต่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงตามธรรมนูญกรุงโรม