(Minghui.org) เรือนจำชายปินไห่ในเมืองเทียนจินทำการรณรงค์บังคับให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่ถูกจองจำละทิ้งความเชื่อของพวกเขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 ผู้ฝึกทุกคนทั้งผู้ฝึกที่ป่วย ผู้ฝึกที่อายุ 70 กว่าปี และอายุ 80 กว่าปี รวมทั้งผู้ที่มีกำหนดจะได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้า ก็ถูกบังคับให้ “เปลี่ยนแปลงความคิด”

มีการใช้การทรมานร่างกายหลายรูปแบบ รวมทั้งไม่ให้นอนและไม่ให้อาหาร เพื่อพยายาม “เปลี่ยนแปลงความคิด” ผู้ฝึก นี่ส่งผลให้นายหลี่ เซาเฉิน เสียชีวิต ขณะที่คนอื่น ๆ อยู่ในสภาพวิกฤติ ถึงกระนั้นผู้คุมเรือนจำคนหนึ่งก็คุยโม้ว่า “ฉันอยากให้ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงที่เสียชีวิต “เปลี่ยนแปลง” มากกว่าผู้ฝึกที่รอดชีวิตแต่ไม่ยอม “เปลี่ยนแปลง””

แม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การรณรงค์ “เปลี่ยนแปลงความคิด” ในคุกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการปิดเมือง ผู้คุมเรือนจำถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะต้องอยู่ในเรือนจำและไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเป็นเวลา 1 เดือนในแต่ละรอบ

ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและถูกประทุษร้าย

ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงทุกคนในเรือนจำปินไห่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังหน่วยที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในเดือนพฤษภาคม 2019 และถูกนำเข้าสู่ระบบ “การเปลี่ยนแปลงความคิด”

นั่นรวมถึงการถูกแยกขังในห้องเดียวกับนักโทษอีก 2 คนตลอดทั้งวันทั้งคืน นักโทษ 2 คนนี้มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ฝึกทุกการเคลื่อนไหว ทุกวันพวกเขาจะบังคับให้ผู้ฝึกยืนหรือไม่ก็นั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ เป็นเวลานาน ในตอนกลางคืนผู้ฝึกได้รับอนุญาตให้นอนเพียง 2 – 3 ชั่วโมงเท่านั้น

ผู้ที่ปฏิเสธ "การเปลี่ยนแปลง" จะถูกช็อกด้วยกระบองไฟฟ้า ถูกทุบตี และถูกด่าว่าอย่างหยาบคาย เจ้าหน้าที่เรือนจำยังโทรศัพท์ไปหาคนในครอบครัวของผู้ฝึกและบอกพวกเขาให้โน้มน้าวผู้ฝึกทางโทรศัพท์ให้เลิกฝึก หากครอบครัวปฏิเสธ พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมคนที่พวกเขารัก

เรือนจำยังทำให้ผู้ฝึกอดอาหารด้วย โดยบางมื้อก็ให้แค่หมั่นโถนึ่งครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกเท่านั้น และพวกเขาไม่ยอมให้ผู้ฝึกซื้อสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

การทรมานส่งผลให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

การทรมานร่างกายอย่างรุนแรงและการรณรงค์ “การเปลี่ยนแปลง” ส่งผลให้นายหลี่ เซาเฉิน ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง เมื่อเดือนธันวาคม 2016 เขาถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง เนื่องจากฝึกฝ่าหลุนกง เขาถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเรือนจำหลังจากถูกบังคับให้ “เปลี่ยนแปลง” เขาเสียชีวิตในตอนเช้าของวันที่ 6 มีนาคม 2020 ที่อายุ 77 ปี รายละเอียดของการเสียชีวิตยังคงต้องสืบสวนต่อไป

เนื่องจากผู้ฝึกถูกบังคับให้ยืนเป็นเวลานาน ขาของผู้ฝึกบางคนจึงบวมมาก ผู้ฝึกบางคนเดินด้วยความยากลำบาก และบางคนต้องใช้รถเข็น ผู้ฝึกคนอื่น ๆ เป็นแผลหนองที่ก้นเพราะนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กเป็นเวลานาน

เนื่องจากผู้ฝึกถูกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ บางคนจึงขาดสติและไม่สามารถเล่าเรื่องที่เกิดกับพวกเขาในคุกให้คนในครอบครัวฟังได้