https://en.minghui.org/u/article_images/2021-5-6-the-choice-of-the-future_1080px.jpg

ฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นวิธีทำสมาธิซึ่งอ้างอิงหลักการ ความจริง - ความเมตตา - ความอดทน
ที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทุษร้ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1999

ขณะที่ผู้ฝึกทั้งในและนอกประเทศจีนทำงานกันไม่หยุดหย่อนเพื่อลบล้างการประโคมข่าวเท็จที่ทำให้ประชาชนเกลียดชังฝ่าหลุนต้าฝ่า ทุกคนบนโลกนี้จำเป็นต้องเลือกข้างว่าจะสนับสนุนผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าผู้บริสุทธิ์หรือจะอยู่ข้างเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงดลใจจากเทพเชื่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” คนที่เลือกสนับสนุนผู้บริสุทธิ์จะได้รับพรให้มีอนาคตที่รุ่งโรจน์

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ