(Minghui.org) ในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชนที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติยอมรับ ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงมาชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาแห่งชาติ (Japanese Diet) เพื่อร้องขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติพูดสนับสนุนสิทธิมนุษยชน และลงโทษเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-10-human-rights-day-japanese-falun-gong_01.jpg

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-10-human-rights-day-japanese-falun-gong_02.jpg

ผู้ฝึกสาธิตท่าฝึกฝ่าหลุนกงด้านนอก Japanese Diet (รัฐสภา)

https://en.minghui.org/u/article_images/2021-12-10-human-rights-day-japanese-falun-gong_03.jpg

คนที่ผ่านไปมาลงนามในคำร้องเพื่อเรียกร้องให้ยุติการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงในประเทศจีน

ผู้ฝึกบางคนใช้เวลาในวันหยุดทำงานเข้าร่วมกับเพื่อนผู้ฝึกที่อธิบายความจริงอยู่ด้านนอกของตึก National Diet มาตลอดปี พวกเขาจัดตั้งป้ายผ้า บอร์ดแสดงข้อมูล และแจกแผ่นพับให้แก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา พวกเขารวบรวมลายเซ็นในคำร้องที่มุ่งหมายให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นเรียกร้องให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำผิดต่อผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีน

ผู้ฝึกบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องบอกความจริงให้กับผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ทราบเกี่ยวกับการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงต่อไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ ฝ่าหลุนกงยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกประทุษร้ายกลุ่มใหญ่ที่สุดและเลวร้ายที่สุดในโลก หลังจากการระบาดของไวรัส CCP (ไวรัสอู่ฮั่น) ประชาชนมากขึ้น ๆ ตระหนักว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงประทุษร้ายประชาชนจีน 1 พันล้านคน แต่ยังทำให้ประชาชนทั่วโลก 7 พันล้านคนตกอยู่ในอันตรายด้วย ถ้าชาวโลกไม่ทราบธาตุแท้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การประทุษร้ายนี้ก็จะไม่มีวันจบ

หลังจากผู้ที่ผ่านไปมาทราบความจริงเกี่ยวกับการประทุษร้าย พวกเขาก็ยอมรับเอกสารข้อมูลของฝ่าหลุนกง และลงนามในคำร้องเพื่อสนับสนุนความพยายามของผู้ฝึกในการยุติการประทุษร้ายในประเทศจีน

บทความ กราฟิก และเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บน Minghui.org มีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ทำสำเนาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาพร้อมชื่อบทความและลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ