(Minghui.org) นับจากวันนี้ฝ่าหลุนต้าฝ่าเสวียฮุ่ยจะเริ่มรวบรวมบทความ (ฉบับร่าง) สำหรับฝ่าฮุ่ยออนไลน์สำหรับผู้ฝึกต่างประเทศประจำปี 2021 หวังว่าผู้ฝึกทั้งหลายจะกระตือรือร้นส่งบทความ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส CCP ปี 2020 จึงไม่ได้เปิดฝ่าฮุ่ยนานาชาติ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่พิเศษ ศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศมีการช่วยเหลือคนอย่างเร่งรีบอย่างไร ยืนหยัดซิวเลี่ยนให้ก้าวหน้าอย่างไร มีประสบการณ์ประทับใจมากมาย ผู้ฝึกจำนวนมากอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่เนื่องจากในขณะนี้แต่ละประเทศยังไม่ได้ยกเลิกการจำกัดการเดินทางและการประชุม หวังว่าการเปิดการประชุมฝ่าฮุ่ยออนไลน์ให้กับศิษย์ต้าฝ่าในต่างประเทศจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปรียบเทียบการศึกษาและการบำเพ็ญซึ่งกันและกัน

ตั้งแต่ปีที่แล้ว สถานการณ์ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง สิ่งชั่วร้ายก็ได้เดินสู่ทางตันแล้ว ศิษย์ต้าฝ่าในเวลาที่สำคัญนี้ก็ต้องแบกรับการช่วยอาจารย์เจิ้งฝ่าและทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสรรพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หวังว่าผู้ฝึกต่างประเทศทั้งหลายจะสามารถตั้งใจเขียนบทความ (ฉบับร่าง) เขียนประสบการณ์ที่ตัวเองซิวเลี่ยนอยู่ในต้าฝ่าอย่างไร ทำสามเรื่องให้ดีได้อย่างไร เช่น การเผชิญหน้ากับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ต่างกัน การใช้โอกาสอย่างกระตือรือร้นในการอธิบายความจริงและช่วยเหลือคนอย่างไร เปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างไร ปฏิบัติด้วยสภาพจิตใจของผู้ซิวเลี่ยนอย่างไรเมื่อพบกับอุปสรรค ในการประสานงานและร่วมมือระหว่างกันของผู้ฝึก ปล่อยวางความยึดติดของตัวเองอย่างไร บรรลุถึงการนึกถึงเขาก่อนฉันทีหลังในท่ามกลางปรากฏการณ์ที่ยุ่งเหยิงของโลก ยึดฝ่าเป็นอาจารย์อย่างไร รักษาความมีเหตุผลและมีสติแจ่มชัด เอาชนะจิตที่อยากสบายอย่างไร บรรลุถึงการซิวเลี่ยนเหมือนแรกเริ่มอย่างไร เป็นต้น

การส่งบทความกำหนดให้เฉพาะศิษย์ต้าฝ่าที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น

ผู้ฝึกที่อยู่ในโครงการของต้าฝ่า เวลาส่งบทความต้องไม่เขียนการดำเนินงานและรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของโครงการต้าฝ่า

อีเมลสำหรับส่งบทความ paper2021@acosm.com : ผู้ส่งบทความให้เขียนชื่อ นามสกุล อาชีพ ประเทศและเมืองที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อีเมล การส่งบทความที่นอกเหนือจากภาษาจีนและอังกฤษ ให้ส่งคำแปลเป็นภาษาจีน 1 ฉบับ ขอให้ส่งบทความเพียงหนึ่งครั้ง และต้องไม่แก้ไขเล็กน้อยแล้วส่งอีก เพื่อลดภาระของผู้ฝึกที่ตรวจบทความ (ฉบับร่าง)

การรวบรวมบทความเริ่มตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2021 บทความที่ได้รับการคัดลือกจะเผยแพร่บนเว็บหมิงฮุ่ยในเดือนมิถุนายน

ฝ่าหลุนต้าฝ่าเสวียฮุ่ย

19 มีนาคม 2021

บทความนี้หรือรายการนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์หมิงฮุ่ย การดาวน์โหลดที่ไม่แสวงหาผลกำไรให้ระบุที่มาของเว็บไซต์หมิงฮุ่ย รวมทั้งชื่อบทความต้นฉบับ และลิงค์ของบทความต้นฉบับ

หมวด : ประกาศต้าฝ่าเสวียฮุ่ย